Komunikaty i apele

Stanowisko w sprawie regulaminu

Stanowisko Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” w sprawie Regulaminu świadczeń socjalnych UMK

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” stanowczo nie zgadza się na treści zawarte w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyjętego w drodze zarządzenia JM Rektora UMK Nr 241 z dn. 1 grudnia 2021 wraz z zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 197 z dn. 21 grudnia 2022.

Fundusz świadczeń socjalnych służy wszystkim pracownikom i emerytom Uniwersytetu, szczególnie tym, którzy znajdują się z jakichś powodów w trudniejszej sytuacji materialnej. Przyjęte zmiany tylko w niewielkim stopniu zmniejszyły nieprawidłowości, o których usunięcie lub poprawienie wnosiliśmy podczas licznych spotkań w roku 2021 i 2022. Nasze oburzenie budzi sposób prowadzenia rozmów i negocjacji przedstawicieli władz uniwersytetu ze stroną związkową. Lekceważenie wcześniejszych ustaleń, pomijanie głosu zdecydowanej większości związków podważa zaufanie do intencji władz, ich wiarygodności i dobrej woli w tych rozmowach. Ustalając treść Regulaminu, rodzaj i wielkość świadczeń dzięki poparciu tylko jednego związku zawodowego, władze administracyjne UMK faktycznie przejęły kontrolę nad sposobem wydatkowania kilkunastomilionowego (w skali roku) funduszu świadczeń socjalnych. Tym samym związkowe reprezentacje pracownicze zostały całkowicie pozbawione wpływu na funkcjonowanie z. f. ś. s.

Informujemy, że NSZZ „Solidarność” przy UMK podejmie wszelkie możliwe działania organizacyjne i prawne przywracające właściwy i rzeczywisty nadzór nad funkcjonowaniem z. f. ś. s. w sposób zagwarantowany przez ustawy o związkach zawodowych i zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zmiany statutu - Collegium Medicum

Treść dokumentu

Socjalny - zmiany regulaminu

Treść dokumentu

Dotacja celowa

Karpiowe 2022

Szkolenie KSN on-line

Informacja o wynagrodzeniach na UMK

Regulamin Świadczeń Socjalnych

Związki zawodowe pisma piszą

Poniżej umieszczamy pisma skierowane do JM Rektora w trzech bardzo istotnych sprawach pracowniczych.

Pismo w sprawie wynagrodzeń pracowników inżynieryjno-technicznych

Pismo w sprawie regulacji płac od stycznia 2022

Pismo w sprawie zmian w Reguaminie świadczeń socjalnych

Zaproszenia na koncerty

EVA GEVORGYAN

Koncert z udziałem finalistki XVIII konkursu pianistycznego im. F. Chopina

01.04.2022, godz. 19.00

Koszt: 25 zł dla członków „S”, 35 zł dla pozostałych

***

WIECZÓR FRANCUSKI / BOLERO

24.04.2022, godz. 17.00

Koszt: 25 zł dla członków „S”, 30 zł dla pozostałych

***

Zapisy na oba koncerty w biurze „S” – Rektorat, pok. 607