Ogłoszenia

Tygodnik Solidarność

Przypominamy, że Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” prenumeruje ciekawe, o szerokim profilu, pismo związkowe – Tygodnik Solidarność, który można wypożyczyć w biurze i u przedstawicieli na wydziałach (szczegółowa informacja w załączniku).

W chwili obecnej polecam nr 35 z dn. 29 sierpnia, gdzie tradycyjnie na początku znajdziemy wypowiedź redaktora naczelnego a następnie szereg ciekawych artykułów, np. Renesans Solidarności, wywiad z Przewodniczącym Związku, Piotrem Dudą, Najskuteczniejszy związek współczesnej Europy? i wiele innych godnych przeczytania artykułów.

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

można wypożyczyć u następujących osób:

1. Archeologia                     – Krystyna Sulkowska-Tuszyńska

2. Biologia                           – Katarzyna Rachuna

3. Biuro „Solidarności”        – Irena Wiśniewska

4. Chemia                           – Grzegorz Trykowski

5. Ekonomia                        – Krzysztof Uzarski

6. Filologie (Coll. Maius)     – Hanna Wenta

7. Historia (Coll. Humanisticum)  -  Jolanta Hoppe

8. Sztuki Piękne                   – Roman Lewandowski (Sienkiewicza 30/32)

Jednocześnie informujemy, że w biurze „S” znajduje się nieduży zbiór ciekawych książek, które można wypożyczać.

Sekretarz KU NSZZ „S”

Irena Wiśniewska

Koncert

Koncery na Jordankach

43 rocznica Porozumień Sierpniowych

Zapraszamy na wycieczki

Wybory SIP

SPOŁECZNYM INSPEKTOREM PRACY (SIP)
wybranym przez połączone zarządy związków zawodowych działających na UMK

na lata 2023-27 został wybrany kolega

mgr Krzysztof Uzarski
specjalista w ZAG Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
tel. 56 6112282 kuzarski@umk.pl


Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!


Wybory “S’ 2023

Subwencja MEiN