Info z zebrań KU NSZZ „S”

INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w dn. 23.01.2023

1.      Kol. St. Biniak zdał relację z posiedzenia Rady Rektorskiej.

2.      Większa część zebrania była poświęcona zbliżającym się wyborom w Związku. Przyjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1/23

Komisja Uczelniana NSZZ „S” z dniem 23 stycznia br., na czas wyborów, przekształca się w Komisję Wyborczą NSZZ „S” na UMK.

UCHWAŁA NR 2/23

Komisja Wyborcza przyjmuje następujący kalendarz wyborczy:

Wybory w Kołach odbywają się w terminie 23.01 – 10.03.2023

Walne Zebranie Delegatów odbędzie się 20. 03. 2023

UCHWAŁA NR 3/23 – przegłosowanie struktury NSZZ „S” na UMK.

UCHWAŁA NR 4/23

Komisja Wyborcza postanawia zachować przy wyborze delegatów na WZD „S” na UMK, proporcję liczby wybranych delegatów do liczby członków Koła wg następującego klucza:

– wśród pracowników – 1 delegat na każdą rozpoczętą 5 członków w Kole,

– wśród emerytów – 1 delegat na każdą rozpoczętą 15 członków w Kole.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Na zebraniach wyborczych Kół wybieramy:

Delegatów na WZD „S” na UMK, które odbędzie się 20 marca 2023 r. (poniedziałek),

Przewodniczącego i zarząd Koła.

Podczas WZD będziemy wybierać:

Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” na UMK,

Komisję Uczelnianą,

Komisję Rewizyjną,

Delegatów na WZD Regionu Toruńsko-Włocławskiego,

Delegatów na WZD Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S”.

3. Członkowie Komisji Uczelnianej podjęli stanowisko, w którym wyrazili swój protest wobec zapisów Regulaminu świadczeń socjalnych. Postanowiono zapoznać wszystkich Senatorów UMK z podjętym stanowiskiem.

Stanowisko Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”

w sprawie Regulaminu świadczeń socjalnych UMK.

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” stanowczo nie zgadza się na treści zawarte

w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyjętego w drodze zarządzenia JM Rektora UMK Nr 241 z dn. 1 grudnia 2021 wraz z zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 197 z dn. 21 grudnia 2022.

Fundusz świadczeń socjalnych służy wszystkim pracownikom i emerytom Uniwersytetu, szczególnie tym, którzy znajdują się z jakichś powodów w trudniejszej sytuacji materialnej. Przyjęte zmiany tylko w niewielkim stopniu zmniejszyły nieprawidłowości, o których usunięcie lub poprawienie wnosiliśmy podczas licznych spotkań w roku 2021 i 2022. Nasze oburzenie budzi sposób prowadzenia rozmów i negocjacji przedstawicieli władz uniwersytetu ze stroną związkową. Lekceważenie wcześniejszych ustaleń, pomijanie głosu zdecydowanej większości związków podważa zaufanie do intencji władz, ich wiarygodności i dobrej woli w tych rozmowach. Ustalając treść Regulaminu, rodzaj i wielkość świadczeń dzięki poparciu tylko jednego związku zawodowego, władze administracyjne UMK faktycznie przejęły kontrolę nad sposobem wydatkowania kilkunastomilionowego (w skali roku) funduszu świadczeń socjalnych. Tym samym związkowe reprezentacje pracownicze zostały całkowicie pozbawione wpływu na funkcjonowanie z f ś s.

Informujemy, że NSZZ „Solidarność” przy UMK podejmie wszelkie możliwe działania organizacyjne i prawne przywracające właściwy i rzeczywisty nadzór nad funkcjonowaniem z f ś s w sposób zagwarantowany przez ustawy o związkach zawodowych i zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

4. Przypominamy wszystkim członkom NSZZ „Solidarność” o możliwości otrzymania elektronicznej legitymacji związkowej. Druki wniosków można otrzymać w biurze „S” lub u przedstawicieli w jednostkach organizacyjnych.

5. Kolejne zebrania KU:

27.02.23, godz. 16.00,

20.03.23, godz. 16.00 WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

Zebranie KU

Zebranie KU

Zebranie 27 X 2022

Zebranie KU czerwiec 2022

Informacja z zebrania KU “S”

Informacja z zebrania Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” z dnia 21.03. 2022.

informac-03_22

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ „S”

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ „S”
w dn. 21.02.2022
Na zebraniu obecnych było 12 członków KU (5 osób usprawiedliwiło nieobecność).
Zebranie prowadził Przewodniczący, kol. Stanisław Biniak.

I. W dniu 27 stycznia br otrzymaliśmy pismo podpisane przez JM Rektora informujące nas o podjętej decyzji przeniesienia naszego lokalu poza budynek rektoratu. Zaproponowano nam bardzo mały pokój w dawnym centrum sportowym, który w żaden sposób nie umożliwia prowadzenia działalności związkowej. W odpowiedzi wyraziliśmy swój sprzeciw i poprosiliśmy o spotkanie z JM Rektorem (zał. Nr 1). Spotkanie Rektora i Kanclerza z Przewodniczącymi NSZZ „Solidarność” i ZNP odbyło się w dn. 15 lutego br. Obaj Przewodniczący wyjaśnili powody sprzeciwu zarządów związków i potwierdzili stanowczy brak zgody na „wyprowadzenie” nas z rektoratu. Kol. St. Biniak poinformował członków KU o przebiegu spotkania i innych poruszanych tematach, przede wszystkim korekty wynagrodzeń.
Członkowie KU podjęli następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 1
Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
z dnia 21.02.2022 r.
Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” przy UMK stanowczo nie wyraża zgody na przeniesienie historycznej siedziby Związku poza budynek Rektoratu.
Zaproponowany bardzo mały pokój w starym centrum sportowym UMK
w żadnym stopniu nie spełnia warunków niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej. Prowadzona przez NSZZ „S” działalność związkowa wymaga zdecydowanie większego lokalu; proponowane pomieszczenie w najmniejszym stopniu nie spełnia tego wymogu.
Zmiana ta była by również znacznym utrudnieniem dla pracowników i emerytów naszej Uczelni.
Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie na posiedzeniu KU NSZZ „S”.
II. W związku z kierowanymi do nas licznymi skargami i zażaleniami, kol. Irena Wiśniewska przypomniała nierozwiązaną sprawę bardzo niskich wynagrodzeń pracowników inżynieryjno-technicznych. Często są to długoletni pracownicy, niektórzy krótko przed emeryturą, których wynagrodzenie zasadnicze jest równe płacy minimalnej a nawet bywa niższe od 3010 zł. Zdajemy sobie sprawę, że w takich przypadkach, łącznie z dodatkami, pensja przekracza nieco płacę minimalną i jej wysokość nie jest sprzeczna z literą prawa. Jednakże w naszej opinii grupa pracowników inżynieryjno-technicznych uczelni badawczej, coraz mniej liczna a za to mająca coraz więcej obowiązków, zasługuje na lepsze traktowanie. Są to osoby wykształcone, których rola w procesie dydaktycznym jak i pracy naukowej wielu nauczycieli akademickich jest nieoceniona, często są współautorami publikacji; tymczasem ich wynagrodzenie jest niewiele wyższe od wynagrodzenia pracowników obsługi. Dziwi też duża rozpiętość w płacach osób na tym samym etacie pomiędzy różnymi wydziałami a nawet w ramach tej samej jednostki organizacyjnej. Postanowiono kolejny raz zwrócić się w tej sprawie do JM Rektora.
III. W związku z trwającym protestem szkół wyższych, kol. Przewodniczący w ślad za KSN, zaapelował o składanie elektronicznych podpisów pod petycją do Rządu RP i Parlamentarzystów ws. trudnej sytuacji finansowej w szkolnictwie wyższym.
https://www.petycjeonline.com/w_sprawie_poprawy_sytuacji_finansowej_w_uczelniach_i_instytutach
IV. Podjęto uchwałę ws. korekty wynagrodzenia Księgowego – UCHWAŁA NR 2.
V. Najbliższe plany działalności kulturalnej i krajoznawczej.
Mamy zarezerwowane bilety na koncerty TOS:
 11.03.22 – Koncert muzyki filmowej na Dzień Kobiet
 20.03.22 – Wieczór Nordycki
 01.04.22 – Eva Gevorgyan
 24.04.22 – Wieczór Francuski
Zamierzamy w bieżącym roku zorganizować następujące wycieczki:
Wycieczki organizowane przez NSZZ „Solidarność” w 2022 roku.
 ZIEMIA SANDOMIERSKA 29.04. – 2.05.2022 800/900 zł
Kazimierz Dolny – Nałęczów – Sandomierz – Baranów Sandom. – Łysa Góra – Opatów – Skarżysko-Kamienna - Szydłowiec
 CHŁAPOWO 16.05.- 22.05.2022 1410/1510 zł
Westerplatte -  Mierzeja Wiślana – Gdynia – Jurata – Hel – Puck – Rewa – Mechelinki - Piaśnica Wlk. – Mechowo – Wejherowo – Gdańsk
 GDYNIA 28.05.- 29.05.2022         240/ok.400 zł
Musical Skrzypek na dachu + zwiedzanie Trójmiasta
 WĘGRY 25.06.- 02.07.2022 2050 zł + 90 e
Wyszechrad – Budapeszt – Balaton – Kaszthely – Heviz – Tapolca – Badacsony – Tihany - Miskolctapolca
 ZAKOPANE 01.08.- 08.08.2022
Kraków – Zakopane i okolice
 SŁOWENIA koniec VIII. 2022
 MACEDONIA - ALBANIA 23 – 30.09.2022 3480 zł + 120 e
Skopje – Pn Mavrovo – Vevcani – Tours – Struga – Ochryda – Rejs po Jez. Ochrydzkim – Klasztor św. Nauma – Berat – Vlora – PN Llogara – Butrint – Ksamil – Gjirokaster – Tepelena – Kanion Matka
Programy wycieczek można otrzymać w biurze „S”, są też na stronie Solidarności.
Na stronie www.solidarnosc.umk.pl zamieszczamy wszystkie bieżące informacje – zapraszamy do lektury.
Podjęto uchwałę dot. dofinansowań wycieczek krajowych:
UCHWAŁA NR 3
REGULAMIN DOFINANSOWYWANIA WYCIECZEK KRAJOZNAWCZYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NSZZ „S”
1. Wycieczki trwające 1 - 2 dni można dofinansować z funduszy Solidarności w wysokości do 40 % kosztu wycieczki (nie więcej niż 100 zł dla jednego uczestnika).
2. Kilkudniowe wycieczki krajowe (powyżej 2 dni) mogą być, w miarę posiadanych środków, dofinansowywane kwotą do 100 zł dla uczestnika – członka Związku.
3. Z dofinansowania do wycieczek trwających powyżej 2 dni można skorzystać 2 razy w ciągu roku.
4. Uczestnikiem wycieczki, wnoszącym opłatę równą dofinansowanemu kosztowi wycieczki, może być członek Związku + 1 osoba towarzysząca z najbliższej rodziny.
5. W wycieczce organizowanej przez Związek mogą uczestniczyć osoby nie należące do „S”. Osoby te płacą pełną kwotę kosztu wycieczki.
Przyjęto jednogłośnie.
VI. Jedna z koleżanek podzieliła się swymi refleksjami dot. traktowania pracowników a także emerytów, często osób bardzo zasłużonych dla Uczelni. Zwróciła uwagę na fakt podkopywania autorytetu nauczyciela akademickiego (stawiania go poniżej studenta), sposobu oceny nauczyciela z pominięciem w praktyce jego działalności dydaktycznej, ograniczenia roli Senatu, zwiększającej się biurokracji, itd. Jej spostrzeżenia uznało za bardzo trafne wielu  członków KU.
VII. Terminy najbliższych zebrań:
3.03.22 – zebranie Prezydium
21.03.22 – zebranie Komisji Uczelnianej

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ „S”

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ „S”

w dn. 5.10.2020

Zebranie prowadził Przewodniczący, kol. Stanisław Biniak.

1. Zweryfikowano listę naszych przedstawicieli do rad dziekańskich i do rad dyscyplin naukowych na okres od października 2020 do 2023 roku (zał. Nr1 i 2)

2. Przyjęto 3 nowe osoby do Związku: UCHWAŁA NR 4/20

3. Sprawy socjalne.

Odbyły się 2 spotkania Władz Uczelni z przedstawicielami związków zawodowych. Pan Kanclerz poinformował o planach zmiany regulaminu świadczeń socjalnych. Nowy regulamin ma być wspólny dla kampusów toruńskiego i bydgoskiego. Na zmianę regulaminu największą presję wywiera Inicjatywa Pracownicza (nowy zw. zawodowy, zrzeszający najmniejszą liczbę pracowników). Nośnym hasłem ewentualnych zmian jest „wczasy pod gruszą co roku”. Ładnie to brzmi, ale burzy całkowicie wypracowany przez lata i sprawdzony system działalności socjalnej. Równoznaczne jest to z obniżeniem kwot bazowych, wydłużeniem okresów oczekiwań na świadczenia, itd.

Szersze wyjaśnienia znajdują się w załącznikach nr 3 i 4 (pismo do JM Rektora oraz informacja zamieszczona na naszej stronie internetowej).

4. Pracownicze Plany Kapitałowe.

Jest to program zaproponowany przez rząd, umożliwiający pracownikom dodatkowe oszczędnie na późniejszą emeryturę, wspomagany finansowo przez pracodawcę oraz państwo. Naszymi delegatami do zespołu zajmującego się wdrożeniem tego programu na UMK są: kol. kol. Karolina Karpus i Grzegorz Trykowski. Przedstawili oni członkom KU najważniejsze założenia tego programu (zał. Nr 5)

5. Kol. Irena Wiśniewska poinformowała o:

– zajęciu przez Prezydium stanowiska w/s pozbawienia prof. Wojciecha Polaka stanowiska kierownika katedry (zał. Nr 6). W tej samej sprawie stanowisko zostało podjęte przez Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „S” (zał. Nr 7)

- odznaczeniu profesora Wojciecha Polaka Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Postanowiono wysłać do Profesora list z gratulacjami.

– zorganizowaniu przez kol. Adama Solarczyka z pomocą kilku innych członków KU wystawy z okazji 40-lecia NSZZ „Solidarność” na UMK. Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 16.09. br. Można ją oglądać w holu Rektoratu do około połowy października. Kol. Przewodniczący jeszcze raz podziękował kol. Adamowi za podjęcie się tego trudnego zadania.

– możliwości odbioru w biurze „S”, przez każdego członka „S”, bonów (200 zł) do wykorzystania w jednym z 4 ośrodków DOMS-u . Ośrodki znajdują się w Zakopanem, Spale i Jarnołtówku.

– wycieczkach, które odbyły się w sierpniu i wrześniu br – Bieszczady, Żuławy, Licheń oraz o możliwości zakupienia biletów na koncerty TOS w najbliższych miesiącach (do grudnia br).

– obchodach XXXVI rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki: Msza św. o godz. 12.00 w intencji Ojczyzny w kościele Wniebowzięcia NMP, przejście wraz z modlitwą różańcową pod pomniki ks. Jerzego i św. Jana Pawła

6. Ustalono terminy najbliższych zebrań KU – 9 listopada i 14 grudnia 2020 r.

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ „S”
w dn. 27.01.2020

Na zebraniu obecnych było 17 członków KU (jedna nieobecność usprawiedliwiona) oraz 1 osoba z Komisji Rewizyjnej. Zebranie prowadził Przewodniczący Związku, kol. Stanisław Biniak.

1. Omówienie negocjacji dotyczących Regulaminu wynagradzania pracowników naszego Uniwersytetu.
W wyniku rozmów przedstawicieli związków zawodowych z Władzami Uczelni, dzięki uzgodnieniu wspólnego stanowiska przez związki zawodowe, udało się dokonać zmian szeregu zapisów w tekście i załącznikach zaproponowanego projektu Regulaminu. Szczegóły w załączonej informacji.

2. Przewodniczący zapoznał obecnych z odpowiedzią Ministerstwa  na pismo Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S” w/s podwyżek wynagrodzeń dla pracowników uczelni wyższych w 2020 roku (załącznik). Na ten cel zarezerwowano w planie budżetu 802 mln zł. Po podpisaniu ustawy budżetowej nastąpi realizacja tej zapowiedzi.

3. Członkowie Komisji mówili o trudnościach i poważnych przeszkodach w realizacji dydaktyki i badań. Przykładowo wstrzymane są wszelkie zakupy (brak odczynników), nie podejmuje się działań w związku z obowiązkowymi wyjazdami studentów, itd. Inną niedogodnością jest brak ustalonych kryteriów oceny pracowników.

4. Kol. Jerzy Romański przedstawił prezentację, która ilustruje dane otrzymane od JM Rektora a dotyczące wynagrodzeń pracowników na poszczególnych stanowiskach we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kampusu Toruńskiego UMK za miesiąc listopad 2019 roku. Informacje płacowe dotyczą wynagrodzeń zasadniczych oraz wynagrodzeń brutto, tzn. zasadnicza + wysługa lat + premia + inne dodatki cykliczne, bez nadgodzin, „trzynastki”, dodatków jednorazowych. Z zestawień tych wynika m. in. to, że w różnych jednostkach na tych samych stanowiskach są zupełnie inne wysokości pensji, nieraz bardzo się różniące. Występują też tzw. „kominy” na różnych stanowiskach i w różnych jednostkach przy jednoczesnym znacznym spłaszczeniu wynagrodzeń w wielu grupach pracowniczych. Ich wysokość jest nieraz szokująca.

5. UCHWAŁA NR 1 – przyjęcie do Związku 1 osoby.

6. Kol. Ludmiła Fastowicz poinformowała, że w związku z jej przejściem na emeryturę, przedstawicielem „S” w Bibliotece będzie kol. Joanna Szwarc-Kozłowska.

7. Kol. Stanisław Biniak poprosił zespół ds. socjalnych o przeanalizowanie Regulaminu Świadczeń Socjalnych i zastanowienie się czy wymaga on zmian.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  PRZY UMK W TORUNIU W DNIU 18 MARCA 2019 R.