Zmarła Teresa Grodzicka

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 17 września 2023 roku zmarła nasza droga Koleżanka Teresa Grodzicka.

Ś.p. Teresa była członkiem NSZZ „Solidarność” nieprzerwanie od października 1980 r. do ostatnich dni życia. Pozostała wierna ideałom „Solidarności” do końca.

Przez dwie kadencje związkowe (1989 – 1995) była bardzo aktywnym i zaangażowanym członkiem władz uczelnianej „Solidarności”, tj. Komisji Uczelnianej NSZZ „S” oraz Prezydium KU. Również jako emerytka uczestniczyła w pracach związkowych (kolejna kadencja w KU 2002 – 2006). Była m.in. delegatem „Solidarności” do Międzyzwiązkowej Komisji Socjalnej.

Pamiętamy Ją jako wrażliwą, niezwykle życzliwą i uczynną Osobę, z empatią i szacunkiem odnoszącą się do ludzi. Na uznanie zasługuje Jej wierność najwyższym wartościom i ideałom, które wraz z Małżonkiem, przekazała swoim Dzieciom.

Kochana Tereniu, odpoczywaj w pokoju wiecznym!

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 22 września o godz. 11:30 (modlitwa różańcowa). Msza żałobna zostanie odprawiona o godz. 12:00 w Kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu.

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Papowie Toruńskim.