Aktualności

Koncery na Jordankach

43 rocznica Porozumień Sierpniowych

Związki listy piszą do JM

Virtuoso

Zapraszamy na wycieczki

WZD KSN w Zakopanem

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, obradującego w Zakopanem w dniach 26-27 maja 2023 r., przyjęli następujące Uchwały i Stanowiska:

Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie zagrożenia polskiej edukacji, nauki i kultury; Zakopane, 27 maja 2023

Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie obrony godności, praw i interesów członków Związku oraz ich rodzin; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 1 Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie koniecznych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 2 Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie finansowania oraz wynagrodzeń w sferze szkolnictwa wyższego i nauki; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 3 Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie interdyscyplinarności i multidyscyplinarności w nauce; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 4 Walnego Zebranie Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie zmiany sposobu naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 5 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 6 Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie priorytetów rozwoju państwa; Zakopane, 27 maja 2023

Uchwała nr 3 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie funkcjonowania instytutów badawczych; Zakopane, 27 maja 2023

Komunikaty Rzecznika prasowego WZD KSN NSZZ „Solidarność”:

Komunikat nr 1 z obrad WZD KSN NSZZ „Solidarność” w Zakopanem

Komunikat nr 2 z obrad WZD KSN NSZZ „Solidarność” w Zakopanem

Jubileusz Profesora Krzysztofa Cyrka

Jubileusz  Profesora Krzysztofa Cyrka - archeologa, badacza jaskiń, członka NSZZ „Solidarność”.

Fotografia nadesłana

Jubileusz kolegi Polaka

W dniu 30 maja br. świętowany był  jubileusz Prof. dr hab. Wojciecha Polaka z okazji jego 60-tych urodzin.  Uroczystość  w formie sesji naukowej „Opozycja i opór społeczny w regionie kujawsko-pomorskim w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku” odbyła się w Dworze Artusa.

W trakcie uroczystości jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Janusz Małłek  przedstawiając osobę jubilata, zarówno jako ucznia, studenta, jak i pracownika uniwersytetu, badacza historii czasów nowożytnych i współczesnych. Dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK przybliżyła gościom osiągnięcia swojego mistrza z zakresu historii najnowszej i politologii. Następnie gratulacje i słowa uznania składali zaproszeni goście w tym Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, wojewoda kujawsko-pomorski, starosta toruński. Ponadto zostały odczytane listy gratulacyjne miedzy innymi od premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego, Prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego,  Ministra Edukacji i Nauki  prof. Przemysława Czarnka,
a także Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzeja Sokali. Jubilat obdarowany został odznaczeniami, medalami i innymi licznymi upominkami świadczącymi o szacunku i wielkiej sympatii dla Jego Osoby. Wśród tych odznaczeń znalazł się, wręczony przez prezydenta Michała Zaleskiego, Medal Honorowy „Thorunium” a także statuetka im. Adama Schedlin-Czarlińskiego wręczona przez starostę Marka Olszewskiego.

Gratulacje składali także działacze Solidarności, w tym przewodniczący Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność” Tomasz Jeziorek. Przedstawiciele NSZZ Solidarność przy UMK (Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, Alina Trejgell, Irena Wiśniewska) składając życzenia zaznaczyli , że są dumni z postawy i dokonań Szanownego Kolegi, solidarni z Jego wysiłkami dla dobrej przyszłości Polski i Uniwersytetu, za co dziękują i życzą dalszych sukcesów „pro publico bono”. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie prof. Polakowi  Księgi Pamiątkowej „Historia zawsze bliska” , której zredagowania podjęli się współpracownicy jubilata prof. Sylwia Galij-Skarbińska i dr Michał Damazyn.  W drugiej części uroczystości wystąpił sam prof. Polak oraz odbył się niezwykle interesujący panel dyskusyjny pt. „Wokół opozycji i oporu społecznego dekady lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego wieku”, w którym oprócz jubilata glos zabrali m.in. prof. Mirosław Golon, prof. Alicja Grześkowiak, prof. Roman Bäcker, ks. dr Jarosław Wąsowicz i marszałek Jan Wyrowiński.

Porozumienie Rząd - “Solidarność”

Zebranie KU kwiecień 2023

2023_zebranieku_04