nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 27.03.2003r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 27.03.2003r

Na zebraniu obecnych było 15 osób. Zebranie prowadziła kol. Irena Wiśniewska.

I. Kol. Sławomir Hinc zrelacjonował posiedzenie Senatu w dn. 26.III.br
 • ustalono dodatkowe dni wolne od pracy:
  2 maja - odpracowanie 31 maja
  20 czerwca - odpracowanie 28 czerwca
  10 listopada - odpracowanie 27 września
 • minister finansów wycofał się z pobierania podatku od m.in. diet służbowych,
 • wnioski o mianowanie 7 osób na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 • Senat przyjął uchwałę zatwierdzającą plan finansowy UMK na 2003 rok. Podkreślono trudną sytuację finansową Uczelni (deficyt budżetowy ok. 18 mln zł) w związku z niską dotacją ministerialną.
 • zatwierdzono szereg wniosków do MENiS o nadanie odznaczeń państwowych i medali KEN.
II. Kol. Ludmiła Fastowich poinformowała o pielgrzymce "Solidarności" do Rzymu. Pielgrzymka organizowana jest z okazji 25-lecia pontyfikatu Ojca Świętego. W dniu 11 listopada, w Święto Niepodległości odbędzie się spotkanie Ojca Świętego z "Solidarnością", a w środę przewidziane jest uczestnictwo w audiencji generalnej. KK proponuje 2 trasy: 7- i 9-cio dniową. Niezależnie od tego ZR Toruńskiego organizuje trasę 10-cio dniową. O szczegóły można pytać w Zarządzie Regionu lub Komisji Uczelnianej NSZZ "S".
III. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Nadal nie są wyjaśnione i rozstrzygnięte 2 kwestie:
 • sprawa możliwości skorzystania z dofinansowania przez uczestnika wycieczki organizowanej przez związek zawodowy (sprawa dyskutowana od paru lat). Oba zw. zawodowe wnioskowały, by w Regulaminie Świadczeń Socjalnych, w punkcie mówiącym, że pracownik może uzyskać dofinansowanie do 2 wycieczek w roku (niezależnie od wczasów), dopisać, że dotyczy to także wycieczek organizowanych przez związki zawodowe. Chodziło o to, by osoba uprawniona do korzystania z funduszu socjalnego, jadąca na wycieczkę mogła otrzymać dofinansowanie bez względu na to, czy organizatorem wycieczki jest Dział Socjalny czy związek zawodowy. Niestety Dyrekcja nie chce się na to zgodzić.
 • sprawa możliwości korzystania z funduszu socjalnego przez emerytów, którzy przeszli na emeryturę po współmałżonku.
  Pod koniec 2002 roku (przy okazji rozprowadzania bonów świątecznych) zmieniono interpretację zapisu ustawowego mówiącego, że uprawnionymi do korzystania z funduszu są "... emeryci i renciści - byli pracownicy...". Aktualna interpretacja Dyrekcji UMK jest taka, że nie dotyczy to emerytów, którzy przeszli na emeryturę po współmałżonku. Argumentuje się to tym, że przestali być emerytami UMK mimo że tu przepracowali wiele lat i stąd przeszli na emeryturę. Komisja Uczelniana "S" zaproponowała, by w takim razie skorzystać z dalszej części cytowanego wyżej zapisu ustawowego: "... oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie (...) prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu" i w dalszym ciągu zaliczać te osoby do osób uprawnionych. Jest to mała grupa osób, która i tak do tej pory korzystała z funduszu.
  W obu tych spornych kwestiacj KU poprosiła o opinię prawną Biuro Konsultacyjno-Negocjacyjne Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ "S". Wg tych opinii od strony prawnej nie ma żadnych przeszkód by uwzględnić w Regulaminie nasze wnioski. Niestety, na razie porozumienia nie ma.
  W związku z tym KU postanowiła czekać na pisemną odpowiedź od p. Dyrektora zawierającą odniesienia do przepisów prawnych nie pozwalających na przyjęcie naszych propozycji. Zadecydowano, że decyzja o podpisaniu planu podziału środków finansowych na 2003 rok będzie podjęta po otrzymaniu odpowiedzi. Zastanawiano się jak wyjść z tego impasu. Jeden z członków Komisji Uczelnianej zaproponował (w sprawie emerytów), by otworzyć możliwość korzystania z funduszu emerytom, którzy złożą oświadczenie, że nie będą korzystać z funduszu socjalnego zakładu pracy współmałżonka. Zostało to poparte przez wielu uczestników zebrania.
IV. Podjęto trzy uchwały:
 • przyjęcie 1 osoby do Związku (Inst. Archeologii),
 • przyjęcie preliminarza budżetowego,
 • przedłużenie umowy z księgową
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium