nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 26.02.2003r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 26.02.2003r

Na zebraniu obecnych było 12 członków Komisji Uczelnianej. Zebranie prowadziła kol. Irena Wiśniewska.

1. Z posiedzenia Senatu:
 • zapoczątkowana została dyskusja nt. sposobu zatrudniania nauczycieli: mianowanie czy zatrudnienie na umowę,
 • podjęto uchwałę zawierającą poparcie dla przyłączenia do UE oraz apel o głosowanie "tak" w referendum unijnym
2. Kol. Irena Wiśniewska zrelacjonowała przebieg zebrania Sekcji Płacowej KSN NSZZ "S"
 • nie będzie waloryzacji płac od stycznia 2003, przygotowywany jest II etap podwyżek od 1.09.2003. Ma nastąpić wzrost wynagrodzenia średnio o 20% (wraz ze skutkami). Wielkość podwyżki będzie różna w różnych grupach pracowniczych i tak wynagrodzenie adiunktów wzrośnie o ok. 30%, profesorów o ok. 22%, asystentów i nie nauczycieli o ok. 17%. Prawdopodobnie będzie utrzymana tendencja, by przekazywać środki na uczelnie kwotowo i by starać się zawężać widełki płacowe dla poszczególnych grup. Ważną sprawą staje się konieczność wydzielenia z wynagrodzenia części pochodzącej z dotacji MEN od części z pozostałych źródeł. Inaczej statystyka może wykazać, że już obecnie zarabiamy tyle, ile przewiduje ustawa.
 • w br. znikają przywileje dla pracowników poligrafii - krótszy tydzień pracy i dłuższy urlop dla redaktorów. Jednakże KSN NSZZ "S" wynegocjowała, że zwiększenie ilości godzin pracy będzie miało odzwierciedlenie w wynagrodzeniu, a krótszy urlop będzie wprowadzony od 1.I.2004 r.
 • dn. 14.02.03 r Sejm przyjął ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym. W ustawie jest rozdział "studia doktoranckie". Jeden z punktów ustawy daje prawo doktorantom do korzystania z funduszu socjalnego na zasadach określonych przez organ, który utworzył te studia. Niestety ustawodawca nie przewidział źródła finansowania tego zapisu. Fundusz socjalny tworziny jest z odpisu na pracowników (8%) i emerytów (5%), Na doktorantów nie ma odpisu.
3. Kol. Ludmiła Fastowicz poinformowała nad czym pracował w ostatnim czasie Zarząd Regionu:
 • przyjęto sprawozdanie finansowe za 2002 rok oraz budżet na 2003 rok, zakładając likwidację lokaty,
 • toczą się rozmowy z sekcją służby zdrowia, gdyż ponad połowa pracowników chce akcji protestacyjnej, uruchomiony zostanie fundusz strajkowy ZR,
 • niestety szykują się nowe zwolnienia w Toruniu, Chełmży, Wąbrzeźnie, N. Mieście Lubawskim.
  Przewodniczący ZR był w Grudziądzu na spotkaniu z Prezydentem.
  Nadal trwa zbieranie podpisów pod projektem przywrócenia zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Zawieziono już do Warszawy 2600 podpisów z Regionu Toruńskiego.
 • w listopadzie odbędzie się pielgrzymka do Rzymu.
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jest już wydrukowany nowy Regulamin Świadczeń Socjalnych. Nadal pozostaje otwarta kwestia korzystania z funduszu socjalnego przez emerytów, którzy przeszli na emeryturę po współmałżonku. Mamy opinię pracowników z Biura Konsultacyjno-Negocjacyjnego przy Zarządzie Regionu NSZZ "S", która potwierdza od strony prawnej naszą propozycję, by nadal zaliczać do osób uprawnionych do korzystania z funduszu wszystkich naszych emerytów. Trwają negocjacje z Dyrekcją na ten temat.
5. Informacja o imprezach:
Organizowane są dwie wycieczki na Ukrainę: do Lwowa (początek maja) i na Huculszczyznę (lipiec)
Odbędą się też 2 wyjazdy do Opera Nova w Bydgoszczy:
 • NABUCCO 15.III.03r
 • SKRZYPEK NA DACHU 2.IV.03r
kol. I. Wiśniewska zwróciła się do członków Komisji Uczelnianej o konkretne propozycje krótkich wycieczek krajowych, które można by zorganizować w tym roku dla naszych członków.
6. Ponowiono apel do poszczególnych Kół o zbieranie podpisów pod inicjatywą ustawodawczą "Solidarność" dot. przywrócenia zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
7. Zmieniony został nasz adres internetowy:
http://www.solidarnosc.uni.torun.pl/

Podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 4

KU NSZZ "S" postanawia przedłużyć na rok 2003 umowę z p. Grzegorzem Hrynkiem i zlecić Mu uaktualnianie strony internetowej.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium