nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 25.01.2006 r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "S" w dn. 25.01.2006 r
Na zebraniu obecnych było 13 członków Komisji Uczelnianej. zebranie prowadził Przewodniczący Związku kol. Stanisław Biniak.
 1. Senat UMK.
  Przyjeto uchwałę "w sprawie ustalenia wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-technicznych"
  Zgodnie z uchwałą (po spełnieniu odpowiednich warunków) nauczyciele mają prawo 75% swego dochodu rozliczać jako honorarium chronione prawem autorskim, a pracownicy naukowo-techniczni 25% swego wynagrodzenia zasadniczego. Obecnie opracowywany jest Statut Uczelni, spodziewamy się, że jego projekt będzie poddany konsultacjom ze społecznością akademicką, w tym z naszym Związkiem.

 2. Rada Krajowej sekcji Nauki NSZZ "S"
  Kol. Stanisław Biniak w dn. 21.01.br uczestniczył w posiedzeniu krajowej Rady KSN, której jest członkiem.
  Mówiono o zmianach w ustawie o szkolnictwie wyższym i wynikajacych stąd konsekwencjach dla związkowców, o wyborach do KSN oraz oprotestowaniu w Parlamencie Europejskim pewnych dyrektyw dot. mobilnosci pracowników szkolnictwa wyższego.

 3. Kol. Elżbieta Łaukajtys (kier. wyc.) zdała relację z wyjazdu do Górzna, gdzie całkiem spora grupa naszych członków bardzo miło spedziła czas. Mimo nieprzyjemnej przygody (z powodu traskającego mrozu) związanej z powrotem do Torunia, panowała atmosfera solidarności, optymizm i dobry humor. Przy okazji potwierdziła sie absolutna konieczność posiadania przez kierownika grupy telefonu komórkowego.

 4. Kol. St. biniak zapoznał członków Komisji z treścią pisma otrzymanego od Zastępcy Kanclerza w/s Bachotka Analizując aktualny stan Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego, wskazano na następujące sprawy:

  • spadająca od wielu lat liczba osób odpoczywających w Ośrodku

  • wzrastające koszty utrzymania Osrodka i wzrastająca dopłata z z.f.ś.s do kosztów utrzymania

  • konieczność podjęcia szeregu drogich inwestycji

  W związku z powyższym Władze Uczelni proponują dzierżawę Ośrodka jako "jedyne optymalne wyjscie z opisanej sytuacji". Po krótkiej dyskusji członkowie Komisji Uczelnianej podjęli uchwałę:

  UCHWAŁA NR 1/2006

  Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" przychyla się do propozycji dzierżawy Osrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Bachotku przy uwzględnieniu pełnej możliwosci korzystania na dogodnych warunkach z Ośrodka przez pracowników i emerytów UMK
  Komisja Uczelniana wnosi o uwzględnienie udziału przedstawicieli KU NSZZ "Solidarność" w ewentualnym przetargu i tworzeniu umowy dzierżawnej.
  Jednogłosnie.

  UCHWAŁA NR 2/2006

  Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" akceptuje przedstawiony przez Dział Socjalny "Regulamin Świadczeń Socjalnych"
  za: 11, przeciw: 0, wstrz.: 2

 5. Przygotowania do wyborów

  UCHWAŁA NR 3/2006

  Komisja Uczelniana NSZZ "S" postanawia na czas wyborów związkowych przekształcić się w Komisję Wyborczą na UMK
  za: 12, przeciw: 0, wstrz.: 1

  UCHWAŁA NR 4/2006

  komisja Wyborcza postanawia, że wybory w Kołach delegatów na WZD Związku na Uczelni będą odbywały się wg klucza 1 delegat na 10 członków Związku.
  za 12, przeciw 1, wstrz.: 0
 6. Wolne wnioski
  Zaproponowano, by w związku z kończącą się kadencją i licznymi udanymi wyjazdami członków Związku, zamówić u o.Jezuitów dziękczynną Mszę Św. Propozycja spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem.

 7. Termin następnego zebrania: 22.02.2006,
  Termin WZD - (prawdopodobnie) 24.03.2006

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium