nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Działalność

Informacja z zebrania Komisji Uczelnianej NSZZ "S" w dn. 23.V.2007r

    

  • Przyjęcie do Związku 3 osób (Biologia, Sztuki Piękne) - uchwała nr 9
  • Dnia 28.III.2007r zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego odnośnie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, mówiący, dofinansowywane z funduszu mogą być też różne formy wypoczynku i rekreacji świadczone poza terenem kraju. W związku z tym postanowiono wystąpić do Kanclerza z postulatem, by już w tym roku pracownicy przynajmniej częściowo mogli skorzystać z tego uprawnienia (dofinansowanie wycieczek zagranicznych organizowanych przez UMK).
  • Dnia 9.VI.br Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność" organizuje na jeziorze Bachotek VI Regionalne Zawody Wędkarskie im. Józefa Ciemielewskiego o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu. Komisja Uczelniana upoważniła Prezydium do ewentualnego dofinansowania imprezy oraz sfinansowania kosztów udziału naszej drużyny (jeśli się taka zorganizuje).
  • Kol. Irena Wiśniewska poinformowała o szkoleniu z zakresu zbiorowego prawa pracy w uczelniach organizowanych przez Krajową Sekcję Nauki NSZZ "S". Tematem ostatniego seminarium były układy zbiorowe pracy.
  • Kol. Jerzy Romański przedstawił wniosek o wsparcie finansowe kol. Urszuli Sz. z WNEiZ w związku z nagłym ujawnieniem się u córki ciężkiej choroby (ostra białaczka). Wysokie koszty leczenia przekraczają możlwości finansowe rodziny, pomóc Justynie może międzyludzka solidarność. Na Wydziale już została zorganizowana zbiórka pieniędzy. Komisja Uczelniana "Solidarność" postanowiła przekazać na utworzone w tym celu konto dotację w wysokości 1000 zł. - uchwała nr 10.
  • kol. Jerzy Romański przedstawił analizę planu finansowego UMK na 2007 rok
  • Kol. Waldemar Marciniak przedstawił efekty pracy powołanej na ostatnim zebraniu komisji ds. Ośrodka w Bachotku - skrót sprawozdania w załączniku.
  • Następne zebranie KU - 20.VI.2007 godz. 17.
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium