nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Sprawozdanie

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "S" w dn. 27.09.2007r

     Na zebraniu obecnych było 15 osób.

  1. Kol. Grzegorz Trykowski poinformował o planowanym przebiegu spotkania członków "S" w Bachotku (grzybobranie, ognisko).
  2. Kol. Ludmiła Fastowicz i kol. G. Trykowski zdali relację z posiedzenia Zarządu Regionu: jeszcze w tym roku ma ruszyć akcja "grosik", czyli karta rabatowa dla członków "S", z okazji rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki 14. X. br odbędzie się pielgrzymka do Górska
  3. Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi: w ostatecznej wersji Zarządzenia Rektora w tej sprawie zostały uwzględnione uwagi wniesione przez Komisję Uczelnianą NSZZ "S" - załącznik nr 1
  4. Kol. Jerzy Romański przedstawił krótko postulaty zmian do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym opracowane przez Krajową Sekcję Nauki NSZZ "S". Obszerne materiały na ten temat zostały rozesłane do wszystkich członków "S" posiadających adres mailowy. Komisja Uczelniana prosi o zapoznanie się z postulatami i o kierowanie uwag i propozycji, także dotyczących spraw, które się tam jeszcze nie znalazły, na adres mailowy kol. Jerzego Romańskiego. Uwagi prosimy kierować do dn. 22.X.br na adres: romjot@uni.torun.pl Zastanawiano się jak spowodować szybkie wprowadzenie pod obrady Sejmu noweli ustawy Prawo o szkoln. wyższym i jak przekonać posłów do poparcia solidarnościowego projektu.
  5. Kol. J. Romański poinformował o korespondencji, którą otrzymał z IPN, a kol. E. Łaukajtys o fakcie powołania jej na świadka w sprawie prowadzonej przez bydgoski IPN.
  6. Poruszono sprawę nagród dla pracowników, a właściwie terminu składania wniosków o te nagrody. Okazuje się, że nie wszystkie jednostki organizacyjne były poinformowane o terminie składania wniosków i z tego powodu przełożeni nie wystąpili o nagrody lub uczynili to po terminie.
  7. Kol. Irena Wiśniewska przedstawiła sprawozdanie z III Uniwersyteckiego Forum Związkowego NSZZ "Solidarność", które odbyło się w Krakowie - załącznik nr 2.
  8. Termin następnego zebrania KU - 24.X.br, godz. 17.00 (środa) Zebrania Prezydium KU NSZZ "S" będą odbywały się we wtorki o godz. 9.00. Wszystkie zebrania mają charakter zebrań otwartych.
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium