Działalność

Koncerty TOS lato 2024

Propozycja wycieczki

Termin: 1-10.07.2024

Cena: 4280 zł + 200 EUR

program_2024_rumunia_bulgaria

Zapisy: biuro NSZZ “S”, Rektorat p. 607, tel. 56 6114287

Demonstracja 10.05

Apel KSN

Koncerty TOS

Wycieczki jednodniowe

Blask Rzeczypospolitej

Koncert TOS

Regulacja wynagrodzeń 2024

Ulga podatkowa dla Członków “S”

Związkowe składki członkowskie
jako ulga podatkowa

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2c) ustawy o PIT dochód, który jest podstawą obliczenia podatku, można pomniejszyć (odliczyć od dochodu) m.in. o kwotę składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 840 zł.