Ogłoszenia

Demonstracja 10.05

Apel KSN

Koncerty TOS

Blask Rzeczypospolitej

Ulga podatkowa dla Członków “S”

Związkowe składki członkowskie
jako ulga podatkowa

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2c) ustawy o PIT dochód, który jest podstawą obliczenia podatku, można pomniejszyć (odliczyć od dochodu) m.in. o kwotę składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 840 zł.

Zaproszenia na imprezy

Tygodnik Solidarność

Przypominamy, że Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” prenumeruje ciekawe, o szerokim profilu, pismo związkowe – Tygodnik Solidarność, który można wypożyczyć w biurze i u przedstawicieli na wydziałach (szczegółowa informacja w załączniku).

W chwili obecnej polecam nr 35 z dn. 29 sierpnia, gdzie tradycyjnie na początku znajdziemy wypowiedź redaktora naczelnego a następnie szereg ciekawych artykułów, np. Renesans Solidarności, wywiad z Przewodniczącym Związku, Piotrem Dudą, Najskuteczniejszy związek współczesnej Europy? i wiele innych godnych przeczytania artykułów.

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

można wypożyczyć u następujących osób:

1. Archeologia                     – Krystyna Sulkowska-Tuszyńska

2. Biologia                           – Katarzyna Rachuna

3. Biuro „Solidarności”        – Irena Wiśniewska

4. Chemia                           – Grzegorz Trykowski

5. Ekonomia                        – Krzysztof Uzarski

6. Filologie (Coll. Maius)     – Hanna Wenta

7. Historia (Coll. Humanisticum)  -  Jolanta Hoppe

8. Sztuki Piękne                   – Roman Lewandowski (Sienkiewicza 30/32)

Jednocześnie informujemy, że w biurze „S” znajduje się nieduży zbiór ciekawych książek, które można wypożyczać.

Sekretarz KU NSZZ „S”

Irena Wiśniewska

Koncert