Komisja Krajowa

Porozumienie Rząd - “Solidarność”

Piotr Duda ostro o propozycjach PO: szczyt politycznej demagogii

Najnowsze propozycje PO nie zasługują nawet na komentarz. Przekraczają wszelkie granice demagogii politycznej i przywołują demony z czasów, gdy ta ekipa razem z PSL rządziła Polską.

po podwyżkach…

Jeśli pracownicy chcą się obronić przed nieuczciwymi praktykami, muszą zorganizować się w związek zawodowy

Od tego roku płaca minimalna wynosi 2800 zł brutto. Aby wypłacić pensję minimalną, niektórzy pracodawcy sumują podstawę wynagrodzenia z dodatkami, np. dodatkiem funkcyjnym. Wykorzystują w ten sposób furtkę w prawie. W efekcie np. kierownik biblioteki z wieloletnim stażem zarabia tyle samo, co osoba sprzątająca, która dopiero zaczyna pracę - informuje portal money.pl.

Czy do Solidarności docierają sygnały, aby pracodawcy wliczali dodatek do pensji? - Nie mamy takich sygnałów, dlatego że większość wiedzy pochodzi z firm, w których działają nasze organizacje. A tam gdzie są, do takich rzeczy najczęściej nie dochodzi, bo związek zawodowy ma wiele narzędzi, aby się temu przeciwstawić. Jeśli pracownicy chcą się przed takimi praktykami obronić - powinni zorganizować się w związek zawodowy. Inaczej zawsze są na straconej pozycji – skomentował na łamach money.pl rzecznik prasowy KK NSZZ Solidarność Marek Lewandowski.

patrz

Piotr Duda: Wygrał kandydat, który jako jedyny zabiegał o poparcie “Solidarności”

więcej

Dzisiaj w siedzibie “Solidarności” w Warszawie doszło do podpisania umowy programowej między przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność a prezydentem Andrzejem Dudą. Komisja Krajowa udzieliła poparcia Andrzejowi Dudzie w wyborach prezydenckich. W trakcie uroczystości głos zabrał przewodniczący związku Piotr Duda.   więcej

Fotorelacja

„Solidarność” odbiera ECS-owi prawo do logotypu na „Medalu Wdzięczności”

Przyznanie Medalu Wdzięczności i Solidarności Fransowi Timmermansowi stanowi przekroczenie przyznanych ECS-owi uprawnień. Jest kolejnym dowodem na upolitycznienie tej instytucji i stanowi działanie na szkodę NSZZ „Solidarność”. Tak argumentuje Prezydium Komisji Krajowej swoją decyzję o cofnięciu ECS-owi prawa do logotypu Związku na Medalu Wdzięczności.  więcej

XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność”

Dzisiaj rozpoczyna się XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność”!
Spotkanie z Prezydentem RP i Premier RP, wręczenie odznaczeń państwowych, panel dyskusyjny dotyczący dialogu społecznego, dyskusja nad zmianami w Statucie to najważniejsze punkty w programie zbliżającego się Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ “Solidarność”, który odbędzie się 24 - 25.11. w Płocku.

fot. W.Obremski
Pierwszego dnia obrad we czwartek 24.11. około godz. 11 delegatów odwiedzą najwyższe władze państwowe - Prezydent RP i Premier RP. Po wystąpieniach zaproszonych gości, prezydent Andrzej Duda wręczy najbardziej zasłużonym członkom Związku odznaczenia Złoty Krzyż za Zasługi oraz Krzyż Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Około godz.12.30 odbędzie się panel dyskusyjny przygotowany przez ekspertów KK: “Kodyfikacja prawa pracy szansą na rozwój dialogu społecznego”.

W godzinach popołudniowych i drugiego dnia obrad delegaci zostaną zapoznani z pracami Komisji Krajowej, a także zajmą się sprawami wewnątrznymi Związku, m.in. zmianami w Statucie “Solidarności”. Zostaną również podjęte decyzje w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ “Solidarność”.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą w „Solidarności”. Obecnie liczy 325 delegatów. Stanowią go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów.  Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący: zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

List do francuskich związkowców…

“Współczujemy wam w waszym bólu”. List do francuskich związkowców

“Jesteśmy wstrząśnięci zatrważającymi wiadomościami, które dotarły do nas z Paryża”, napisał Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej po piątkowych tragicznych wydarzeniach w Paryżu do francuskich związków zawodowych CFDT, FO, CGT, CFTC i UNSA.

“Współczujemy Wam w Waszym bólu, smutku, żalu i poczuciu krzywdy”. Szef “Solidarności” podkreślił, że cios “który uderzył w niewinnych jest ciosem wymierzonym w ludzkość”. W imieniu członków Związku, lider KK przesłał francuskim związkowcom wyrazy solidarności oraz życzył im odwagi i wytrwałości w trudnych chwilach.

List Piotra Dudy do francuskich związkowców TUTAJ.

Oświadczenie Piotra Dudy, szefa “Solidarności”

Oświadczenie Piotra Dudy, szefa “Solidarności” w sprawie przeprowadzenie dodatkowego referendum
Decyzja Prezydenta RP jest wyrazem szacunku dla 6 milionów obywateli, którzy podpisali się pod wnioskami referendalnymi. To również decyzja wychodząca naprzeciw woli ponad 20 milionów obywateli, którzy chcą wypowiedzieć się w sprawie emerytur, Lasów Państwowych i obowiązku szkolnego sześciolatków.
Nie jest to spełnienie oczekiwań jakiejkolwiek partii politycznej. Przypominam, że z takim postulatem zwrócili się do prezydenta przedstawiciele komitetów obywatelskich, które te wnioski referendalne zorganizowali i złożyli! Pomysł zorganizowania referendum razem z wyborami jest moim pomysłem, a nie prezydenta, ani jakiejkolwiek partii politycznej i pomysł ten został zaakceptowany przez przedstawicieli pozostałych komitetów obywatelskich.
To nie kto inny jak koalicja PO-PSL do spółki z Ruchem Palikota w sejmowych głosowaniach odrzuciła wnioski obywateli. To nie tylko niewybaczalny błąd, ale też wyraz arogancji i buty, potwierdzający przekonanie, że obywatele nie dorośli do wypowiadania się najważniejszych sprawach. Nie dorośli do wychowywania swoich dzieci, decydowania o swoich emeryturach, czy o zasobach będących własnością całego społeczeństwa. Czy jest zatem tak, że władza wie lepiej, a motłoch ma jej słuchać?
Dlatego przeprowadzenie dodatkowego referendum będzie okazją aby to naprawić i bez względu na takie, czy inne decyzje – i tak się odbędzie. Tak jak zapowiadaliśmy w 2012 roku – to tylko kwestia czasu.
Piotr Duda

W STOLICY NASZEGO REGIONU OBRADUJE KOMISJA KRAJOWA

Punktualnie o godz 14, w Toruniu zaczęły się dwudniowe obrady Komisji Krajowej NSZZ”S”. Gośćmi pierwszej części sesji byli m.in. prezydent Torunia Michał Zaleski, ks. prałat Józef Nowakowski, poseł Anna Sobecka, ks. Paweł Podgórski. Na sali byli także członkowie naszego Prezydium ZR, jak również kilku innych związkowców z Torunia i Inowrocławia. Komisja zakładowa toruńskiej Geofizyki wystawiła poczet sztandarowy (przewodniczący kz Dariusz Ludwikowski był na miejscu).

Jako pierwszemu głosu udzielono przewodniczącemu  ZR Toruńsko-Włocławskiego Jackowi Żurawskiemu. W krótkich słowach wyraził satysfakcję z tego, że może powitać członków KK na toruńskiej ziemi, podkreślając, że jest to wydarzenie dla całego regionu. Życząc wszystkim dobrych obrad, zauważył, iż ma nadzieję, że będą się tu dobrze czuli. W podobnym duchu przemawiał prezydent Zaleski, podkreślając niezwykłe uroki starego Torunia, namawiając, aby po obradach pokusić się na zwiedzenie największych zabytków miasta.

Po wystąpieniach nastąpił ważny - także dla naszego Regionu  - moment, ponieważ został zaprzysiężony jako członek Komisji Krajowej Dariusz Łącki (zdjęcie poniżej) - niedawno wybrany szef Sekretariatu Rolnictwa, na co dzień pracujący i mieszkający w Kobylnikach przy Kruszwicy. Tym sposobem w Komisji Krajowej przybył trzeci reprezentant naszego Regionu (Żurawski, Dębczyński, Łącki). Dariusz Łącki składał przysięgę przy sztandarze toruńskiej Geofizyki.

więcej

fotorelacja