Regulacje wynagrodzeń 2023

Koleżanki, Koledzy, publikujemy dokumenty dotyczące ustaleń w sprawie regulacji płac.

1. Propozycja porozumienia JM Rektora z dnia 24 lutego 2023 r.

porozumienie_propozycjarektora

2. Uzgodnienie stanowiska związków zawodowych działających na UMK z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie propozycji JM Rektora z dnia 24 lutego 2023 r.

uzgodnienie_final

3. Porozumienie w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń z dnia 2 marca 2023 r.

porozumienie_final