WZD KSN w Zakopanem

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, obradującego w Zakopanem w dniach 26-27 maja 2023 r., przyjęli następujące Uchwały i Stanowiska:

Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie zagrożenia polskiej edukacji, nauki i kultury; Zakopane, 27 maja 2023

Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie obrony godności, praw i interesów członków Związku oraz ich rodzin; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 1 Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie koniecznych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 2 Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie finansowania oraz wynagrodzeń w sferze szkolnictwa wyższego i nauki; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 3 Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie interdyscyplinarności i multidyscyplinarności w nauce; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 4 Walnego Zebranie Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie zmiany sposobu naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 5 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II; Zakopane, 27 maja 2023

Stanowisko nr 6 Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie priorytetów rozwoju państwa; Zakopane, 27 maja 2023

Uchwała nr 3 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie funkcjonowania instytutów badawczych; Zakopane, 27 maja 2023

Komunikaty Rzecznika prasowego WZD KSN NSZZ „Solidarność”:

Komunikat nr 1 z obrad WZD KSN NSZZ „Solidarność” w Zakopanem

Komunikat nr 2 z obrad WZD KSN NSZZ „Solidarność” w Zakopanem