Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

rozporzadzenie-ministra-nauki-5-pazdziernika-2011