“Wypowiedź rzecznika rządu jest manipulacją”

“Wypowiedź rzecznika rządu jest manipulacją”

Przewodniczących trzech reprezentatywnych central związkowych w sprawie wypowiedzi rzecznika rządu Iwony Sulik.
Informacja rzecznika rządu Iwony Sulik, że spotkanie z ministrem pracy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaplanowane na 26 stycznia br., miałoby być realizacją wystąpienia FZZ, NSZZ „Solidarność” i OPZZ do premier Ewy Kopacz o pilne podjęcie negocjacji na temat problemów w poszczególnych branżach, jest manipulacją.  więcej