Pielgrzymka do Lichenia

Zapraszamy na XVI Ogólnopolską Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu w dniu 26 kwietnia br. Tegoroczne hasło pielgrzymki brzmi: Maryja wspiera w nawracaniu i ewangelizacji.