Rada KSN w Toruniu

W sobotę 3 czerwca 2017 r. w Hotelu Gimnazjum i Liceum Akademickiego (GiLA) w Toruniu obradowała Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” (Rada KSN). W roli gospodarzy  posiedzenia uczestników obrad przywitali: przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” przy UMK kol. Stanisław Biniak oraz  JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn. Pan Rektor przedstawił krótko historię UMK, znaczącą pozycję naszego Uniwersytetu w strukturze polskich ośrodków akademickich oraz osiągnięcia związane z pokonywaniem trudności finansowych. Wystąpienie to spotkało się z żywym zainteresowaniem ze strony członków Rady wyrażonym gradem pytań do Pana Rektora jako zarządzającego z sukcesem wysoko notowanym uniwersytetem, ale także  jako wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
W niektórych zagadnieniach dotyczących projektowanej nowej ustawy 2.0 istnieją istotne różnice pomiędzy stanowiskiem KRASP i Rady KSN.

Część programową obrad prowadził przewodniczący KSN kol. Bogusław Dołęga.  Członkowie Rady KSN reprezentują środowisko akademickie całej Polski jako pracownicy uniwersytetów, politechnik, instytutów PAN, branżowych instytutów badawczych oraz innych ośrodków akademickich zrzeszonych w KSN ‘S’.

Podczas wielogodzinnych obrad  dyskutowano między innymi na temat budzących wiele kontrowersji proponowanych zapisów w nowej ustawie zwanej ‘ustawą 2.0’ (Prawo o szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych). Opracowano obszerne stanowisko Rady w tej sprawie akcentując również zagadnienia pominięte w projekcie. Szeroka dyskusja poświęcona była także projektowi ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym (NIT). Sformułowane zostały krytyczne opinie na temat proponowanych zapisów strukturalnych i dotyczących finansowania w obszarze instytutów badawczych. Członkowie Rady po krótkiej dyskusji przyjęli także prowizorium finansowe KSN na 2017 r. W końcowej części posiedzenia przedstawione zostały bieżące sprawy dotyczące problemów socjalnych, związanych z zatrudnieniem w poszczególnych uczelniach itp.

Po zakończeniu obrad zorganizowaliśmy przejazd uczestników posiedzenia do sanktuarium pod wezwaniem NMP – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II, a następnie spacer zabytkowymi uliczkami starego miasta. Po uroczystej kolacji w hotelu GiLA niektórzy członkowie Rady mieli okazję podziwiać nocną panoramę wiślaną Torunia. Byli zachwyceni.

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA