Relacja fotograficzna z Gruzji

Gruzja 2018

fotografie:

J. Mazurek

B. Andruchowicz