Wywiad z Przewodniczącym KSN

Wywiad z Przewodniczącym KSN

Regionalny Informator Związkowy Ziemi Łódzkiej opublikował wywiad

z Przewodniczącym Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, kol. Dominikiem Szczukockim.