nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 19.XI.2003r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 19.XI.2003r

 1. Sprawy organizacyjne
  1. Przyjęto do Związku trzech nowych członków (uchw. nr 22).
  2. Członkowie "S" z DS. i HA wystąpili o zgodę na utworzenie własnego Koła. Komisja Uczelniana wyraziła zgodę (uchw. nr 23).
  3. Przewodniczący Związku nawiązał kontakt z Przewodniczącym "S" w Akademii Medycznej w Bydgoszczy i zaprosił przedstawicieli KZ "S" z Akademi na nasze spotkanie grudniowe, które będzie jednocześnie spotkaniem wigilijnym.
 2. Dni protestu przeciw antyspołeczne polityce rządu. W lokalu "S" są jeszcze materiały informacyjne dot. protestu. Zaproszono wszystkich zainteresowanych, do których jeszcze nie dotarły.
  Zarząd Regionu Toruńskiego NSZZ "S" organizuje w dn. 26.11.03 r manifestację pod Urzędem Marszałkowskim. Komisja Uczelniana gorąco zaprasza wszystkich członków "S" i osoby uznające zasadność protestu o przybycie na godz. 14:30 pod Urząd Marszałkowski. Niech nasza obecność stanowi poparcie dla działań Kierownictwa Związku i będzie wyrazem solidarności z najbardziej Pokrzywdzonymi.
 3. Interwencje.
  1. W dalszym ciągu nie została zakończona sprawa nie wywiązania się z umoy z pracownikami przez Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Nauczyciele prowadzący przez poprzedni rok akademicki zajęcia na studiach zaocznych w soboty i niedziele otrzymali połowę należnej im sumy, gdyż nie zastosowano przelicznika "2" za pracę w soboty i niedziele. Członkowie KU wyrazili swoje zdziwieni i zaniepokojenie tak nieustępliwym stanowiskiem Dziekana pomimo licznych interwencji pracowników i przewodniczącego NSZZ "Solidarność". Jest to niezrozumiałe wobec faktu oczywistego złamania przepisów prawa pracy.
  2. W trakcie wyjaśniania jest sprawa nieprawidłowości w magazynie głównym, z którą zgłosił się do nas pracownik tego Działu. Jego skarga dotyczy głównie niesprawiedliwego podziału pomiędzy 3 magazynierów obowiązków i związanej z tym ilości pracy.
 4. Przedstawiono sprawozdanie finansowe z działalności Związku od 1.I do 31.X.2003r. Poniesione koszty przewyższyły o ok. 4% wpływy pochodzące ze składek. Przekroczenie nastąpiło w "działce": zapomogi losowe, socjalne, rzeczowe, dofinansowanie do wypoczynku dzieci. Nieznaczne przekroczenie nastąpiło też w kosztach administracyjnych ze względu na prenumeratę 10 egzemplarzy Tygodnika Solidarność. Tygodnik Solidarność jest kierowany do Kół, zachęcamy członków "S" do jego lektury. Dla przypomnienia załączamy listę osób, u których można wypożyczyć Tygodnik.
 5. Przewodniczący Związku przedstawił członkom KU propozycję Prezydium, by zorganizować zbiórkę na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.
  UCHWAŁA NR 24
  KU NSZZ "S" postanawia zaapelować do swoich członków o ofiarność na rzecz budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. KU upoważnia przedstawicieli poszczególnych Kół do przeprowadzenia zbiórki w swoich Kołach, wyposażając ich w listy i symboliczne "cegiełki". Ofiary będą też przyjmowane w biurze "Solidarności" - Rektorat, pok. 612.
  Jednogłośnie.
  Zbiórka została spontaicznie zainaugurowana przez członków KU, którzy zebrali w trakcie posiedzenia 130 zł.
 6. Kol. L. Fastowicz pokrótce zrelacjonowała pielgrzymkę "Solidarności" do Ojca Świętego. relacja z pielgrzymki wraz z przemówieniami Ojca Św. i Janusza Śniadka znajduje się w 47 numerze Tygodnika "S".
 7. Kol. Irena Wiśniewska przekazała informacje z posiedzenia Sekcji Płacowej KSN. Zebranie poświęcone było m.in. omówieniu budżetu szkolnictwa wyższego na 2004 r, analizie regulacji płacowych przeprowadzonych 1.09.2003r, projektowi ankiet dot. spraw płacowych. Jeśli chodzi o budżet na przyszły rok, to optymistyczne jest to, że jest przyrost środków na płace oraz że jest rezerwa na III etap podwyżek we wrześniu 2004r. Natomiast spadają środki na wydatki majątkowe (95%), nie wzrastają na wydatki rzeczowe, plan na podwyżki nie przwiduje wzrostu etatów. Nie ma też środków dla doktorantów (np. odpisu na fundusz socjalny). Na b. niskim poziomie przewidziane są nakłady w dziale "nauka". Swiją ocenę budżetu KSN wyraziła w stanowisku KSN z dn. 11.X.2003r. (zał.). Jeśli chodzi o podwyżki to KSN postanowiła opracować wzorzec POROZUMIENIA między rektorem a związkami zawodowymi. Zwrócono uwagę na to, że uczelnie powinny dokładać ze swoich dochodów własnych brakujące 3.9% funduszy na płace (MEN daje zwasze 96.1%). Prawie wszędzie kwota podwyżki była podzielona na obligatoryjną i uznaniową (procentowo inaczej na każdej uczelni). Mówiono o konieczności uzgadniania ze zw. zawod. kryteriów tej uznaniowości.
 8. W wolnych nioskach zapytano kiedy zostaną zrównane warunki pracy rzemieślników, tzn. kiedy wszyscy będą mieli stałe wynagrodzenie, a nie część stałe a część godzinowe.
 9. Następne zebranie połączone ze spotkaniem wigilijnym odbędzie się 17.XII.br
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium