Aktualności

Zaproszenie na film

Dodatek MEN na UMK

Subwencja cd.

Subwencja

Jednorazowy dodatek dla pracowników

Zmarła Teresa Grodzicka

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 17 września 2023 roku zmarła nasza droga Koleżanka Teresa Grodzicka.

Ś.p. Teresa była członkiem NSZZ „Solidarność” nieprzerwanie od października 1980 r. do ostatnich dni życia. Pozostała wierna ideałom „Solidarności” do końca.

Przez dwie kadencje związkowe (1989 – 1995) była bardzo aktywnym i zaangażowanym członkiem władz uczelnianej „Solidarności”, tj. Komisji Uczelnianej NSZZ „S” oraz Prezydium KU. Również jako emerytka uczestniczyła w pracach związkowych (kolejna kadencja w KU 2002 – 2006). Była m.in. delegatem „Solidarności” do Międzyzwiązkowej Komisji Socjalnej.

Pamiętamy Ją jako wrażliwą, niezwykle życzliwą i uczynną Osobę, z empatią i szacunkiem odnoszącą się do ludzi. Na uznanie zasługuje Jej wierność najwyższym wartościom i ideałom, które wraz z Małżonkiem, przekazała swoim Dzieciom.

Kochana Tereniu, odpoczywaj w pokoju wiecznym!

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 22 września o godz. 11:30 (modlitwa różańcowa). Msza żałobna zostanie odprawiona o godz. 12:00 w Kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu.

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Papowie Toruńskim.

Tygodnik Solidarność

Przypominamy, że Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” prenumeruje ciekawe, o szerokim profilu, pismo związkowe – Tygodnik Solidarność, który można wypożyczyć w biurze i u przedstawicieli na wydziałach (szczegółowa informacja w załączniku).

W chwili obecnej polecam nr 35 z dn. 29 sierpnia, gdzie tradycyjnie na początku znajdziemy wypowiedź redaktora naczelnego a następnie szereg ciekawych artykułów, np. Renesans Solidarności, wywiad z Przewodniczącym Związku, Piotrem Dudą, Najskuteczniejszy związek współczesnej Europy? i wiele innych godnych przeczytania artykułów.

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

można wypożyczyć u następujących osób:

1. Archeologia                     – Krystyna Sulkowska-Tuszyńska

2. Biologia                           – Katarzyna Rachuna

3. Biuro „Solidarności”        – Irena Wiśniewska

4. Chemia                           – Grzegorz Trykowski

5. Ekonomia                        – Krzysztof Uzarski

6. Filologie (Coll. Maius)     – Hanna Wenta

7. Historia (Coll. Humanisticum)  -  Jolanta Hoppe

8. Sztuki Piękne                   – Roman Lewandowski (Sienkiewicza 30/32)

Jednocześnie informujemy, że w biurze „S” znajduje się nieduży zbiór ciekawych książek, które można wypożyczać.

Sekretarz KU NSZZ „S”

Irena Wiśniewska

Koncert