Aktualności

KOMISJA UCZELNIANA
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
ZAPRASZA DO
KUJAWSKO-POMORSKIEGO IMPRESARYJNEGO TEATRU MUZYCZNEGO W TORUNIU
na spektakl muzyczny,
w którym główną rolę grają utwory niezapomnianego Mariana Hemara.
HEMAR. MARCHEWKA – próba generalizacji
30.06.2016, godz. 19.00
Koszt: 13 zł dla członków „S”
Zapisy: biuro „S”, Rektorat, pok. 607

Ważne informacje dot. wycieczek

Ważne informacje dot. wycieczek:
- wyjazd do Zakopanego: 3 - 10. 08. 2016 , jest jeszcze kilka wolnych miejsc

- jest kilka wolnych miejsc na wycieczkę  Białostocczyzna + Wilno w dn. 8 - 13.09. 2016 r

- prosimy o wpłaty zaliczek w wysokości 100 zł od osoby na wycieczki do Zakopanego i w Białostockie (termin już minął!)

- wycieczka Madera - Portugalia: prosimy o wpłaty pełnej kwoty, tj. 3920 zł minus zaliczka do dnia 20 czerwca br.

Wycieczka

KOMISJA UCZELNIANA
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ZAPRASZA
na wycieczkę do miejsc związanych
z 1050 ROCZNICĄ CHRZTU POLSKI
W programie zwiedzanie
Ostrowa Lednickiego
i Gniezna
2.07.2016
KOSZT: ok. 50 zł dla członków „S”
(w cenie koszt obiadu)
ZAPISY w biurze „S” zgodnie z harmonogramem dyżurów umieszczonym na drzwiach
Zapraszamy, decyduje kolejność zgłoszeń!
PS. Informujemy, że w dn. 2.09.br. planujemy wyjazd do Kłodawy, szczegóły w późniejszym komunikacie

15 maja 2016 roku  w wieku 72 lat zmarł w Milwaukee (USA) śp. Andrzej Jeśmanowicz współtwórca I radia Solidarności Toruń z zamiłowania pilot i spadochroniarz,  profesor fizyki w Medical College of Wisconsin.

35-lecie Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK

13- 14 maja 2016 r. w Toruniu odbędą się główne uroczystości związane z 35-leciem Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK.

Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało w Toruniu 17 września 1980 r. , po wydarzeniach i strajkach robotniczych z sierpnia 1980. Jego celem była demokratyzacja życia akademickiego. Już w kwietniu 1981 r. wraz z uczelnianą Solidarnością doprowadziło do przeprowadzenia pierwszych wyborów władz uniwersytetu przez reprezentantów całej społeczności uczelni, bez ingerencji władz politycznych i partyjnych.

25 kwietnia 2016 r. na ścianie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu została odsłonięta tablica pamiątkowa przypominająca o wydarzeniach z 17-18 lutego 1981 roku, kiedy studenci UMK, na wezwanie NZS, zorganizowali strajk walcząc o autonomię wyższych uczelni, prawa człowieka i niepodległość Polski.

13- 14 maja w Toruniu odbędą się główne obchody jubileuszu 35-lecia NZS UMK. Zostaną podczas nich wręczone odznaczenia przyznane członkom NZS UMK i zasłużonym działaczom opozycji przez Radę Miasta Torunia, Prezydenta Miasta Torunia i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

PIĄTEK, 13 maja

  • 19:00 Koncert KOBRANOCKI, amfiteatr Muzeum Etnograficznego w Toruniu
  • 21:00 Spotkanie członków NZS po latach, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa

SOBOTA, 14 maja

  • 10:00 Msza św. w intencji byłych i obecnych członków i sympatyków NZS UMK, kościół św. Ducha
  • 11:00 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej powstanie NZS UMK, Dwór Artusa
  • 11:15 Otwarcie wystawy plenerowej IPN „35 lat NZS UMK”, dziedziniec Ratusza Staromiejskiego
  • 11:30 Uroczystości oficjalne jubileuszu, wręczenie odznaczeń, medali zasłużonym członkom NZS UMK, Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego
    (m.in. Medale za Zasługi dla Miasta Torunia na wstędze dla gen. Zbigniewa Nowka i NZS oraz Medale Prezydenta Torunia Thorunium dla Wiesława Janowskiego i Marka Wachnika)
  • 13:00 Konferencja naukowa „Niezależne Zrzeszenie Studentów – fenomen roku 1980”, Ratusz Staromiejski

3 maja…

Panie i Panowie!
Koleżanki i Koledzy!
Przyjaciele oazowi!

Z A P R O S Z E N I E

W latach poprzednich wspólnie z ks. Prałatem Józefem Nowakowskim, prof. Wojciechem Polakiem, Lusią Fastowicz oraz Jackiem Żurawskim z Solidarności i innymi zachęcaliśmy Was do wspólnego, radosnego świętowania 3 Maja, kierując imienne zaproszenia do udziału w:
-  Marszu pamięci dla ofiar pacyfikacji pokojowej demonstracji 1 i 3 maja 1982 roku  w Toruniu,
-  Eucharystii dziękczynnej za uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Tym razem będzie tak samo, a może nawet ładniej i bez podziałów, albowiem:
organizatorzy świętowania 2 i 3 Maja: Wojewoda i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta  i Dowódca Garnizonu w Toruniu, przywracając ofiarom należną pamięć, włączyli składanie kwiatów, pod tablica upamiętniającą nasze majowe z 1982 roku demonstracje w obronie wolności i Solidarności, do oficjalnego programu tegorocznyh obchodów.
Ten nieco późny, ale ładny gest organizatorów, cieszy.
W tym roku również, oddajmy odważnym Torunianom należny honor i naszą pamięć, której przez lata, oficjalnie odmawiano.
Program naszego świętowania 3 maja 2016 roku:
- godz. 11:00, spotkanie wszystkich przy pomniku Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko, na
skwerze w pobliżu Placu Rapackiego, a tam:
* modlitwa, którą poprowadzi ks. Prałat Józef Nowakowski;
* składanie kwiatów szlachetnemu księdzu, który niedawno miał imieniny;
* Ojczyzno ma, nasz śpiew poprowadzą Lusia Fastowicz i Tomek Kamiński;
- godz. 11:20, wspólne grupowe przejście pod kościół p/w Ducha Świętego i tablicę upamiętniającą
dramaty sprzed ponad 34 lat;
- godz. 11:40, odśpiewanie całego Hymnu Polski;
- godz. 11:45,  rys historyczny prof. Wojciecha Polaka;
- godz. 11:50, razem z innymi włączymy się do procesji, składanie  kwiatów pamięci, po jednej
różyczce dla prawie 300 ofiar tamtej brutalnej pacyfikacji,
- godz. 12:00,  Eucharystia na Rynku Staromiejskim w intencji Ojczyzny, pod
przewodnictwem ks. biskupa Andrzeja Suskiego, Ordynariusza.

Zabierzcie ze sobą wnusie, by pamiętały.
Pamiętajcie też o  fladze biało-czerwonej, bądź Solidarności.
Przekażcie innym,  być może chcącym przyłączyć się do pamięci i naszego majowego świętowania.

Pozdrawiam i do zobaczenia 3 Maja o godz. 11:00 przy pomniku Błogosławionego.
Piotr Łukaszewski: w 1982 roku, członek tajnego Prezydium ZR”S” .

Kształtowanie polityki zatrudnienia na UMK

Stanowisko KU NSZZ „Solidarność” przy UMK

w przedmiocie zasad kształtowania polityki zatrudnienia pracowników Uniwersytetu – ocena projektu uchwały Senatu zmieniającej Statut UMK oraz projektu uchwały Senatu zmieniającej uchwałę Nr 9 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie polityki osobowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

więcej »

Od chrztu się zaczęło

Historycznym aktem nazwał wczoraj Ojciec Święty Franciszek wydarzenie chrztu Polski, którego 1050. rocznicę obchodzimy w tych dniach. Główne uroczystości odbędą się w Gnieźnie i Poznaniu z udziałem Episkopatu Polski i najwyższych władz państwowych. – Razem z pasterzami i wiernymi dziękuję Bogu za ten historyczny akt, który przez wieki kształtował wiarę, duchowość i kulturę waszego Narodu, we wspólnocie ludów, które Chrystus zaprosił do udziału w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania. Dziękujecie Bogu – według słów św. Jana Pawła II – za to, że „zostaliście zanurzeni w wodzie, która odbija w sobie obraz Boga żywego – w wodzie, która jest falą wieczności: ’źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu’ (J 4,14)” – mówił wczoraj w czasie audiencji ogólnej Ojciec Święty Franciszek. – Proszę Boga, aby obecne i przyszłe pokolenia Polaków pozostawały wierne łasce chrztu, dając świadectwo miłości Chrystusa i Kościoła – dodał.

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ „S”

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ „S”
w dn. 4.04.2016 r

6 rocznica Tragedii Smoleńskiej

6 rocznica Tragedii Smoleńskiej. Uroczystości z tej okazji odbędą się w sobotę 9 kwietnia o godz. 15.00 w  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu z udziałem władz państwowych, samorządowych i kompanii Wojska Polskiego. Módlmy się za ofiary katastrofy, ich rodziny i naszą Ojczyznę.