Aktualności

XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

18 września 1980 r. Powstanie NZS

18 września 1980 r. Powstanie NZS

Na fali strajków robotniczych i powstania NSZZ „S” umocnił się niezależny ruch studencki, zapoczątkowany w 1977 r. przez Studencki Komitet Solidarności. Już 2 września 1980 r. studenci Uniwersytetu Gdańskiego powołują Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów

————————————————————————————-

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Tymczasowy Komitet Założycielski NZS powstał 15 września 1980 r. Na jego czele stanął student prawa - Zbigniew Nowek, związany z opozycyjną działalnością w Gdańsku. Dzięki przychylności ówczesnego rektora - profesora Ryszarda Bohra komitet ten uzyskał lokal, materiały i sprzęt (m. in. powielacz) umożliwiające skuteczne działanie. Toruńskie NZS było współtwórcą krajowych władz Zrzeszenia - Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego, a później Krajowej Komisji Koordynacyjnej. 23 października 1980 r. w auli UMK odbył się wiec założycielski NZS UMK. Wzięło w nim udział 2000 studentów i naukowców. Na wiecu przyjęto m. in. Statut i Regulamin Wewnątrzorganizacyjny Zrzeszenia. [...] W.Polak

Komentarz tygodnia

Komentarz tygodnia

Wypowiedzenia na Wydziale Chemii

W połowie sierpnia Komisja Uczelniana NSZZ “S” otrzymała od Władz Uczelni pisma informujące o zamiarze zmian warunków pracy dla dziewięciu (9) pracowników obsługi i warsztatów Wydziału Chemii UMK (przejście z wymiaru 1 na 1/2 etatu), oraz wymówienie warunków pracy (zwolnienie) dla dwóch osób.

Jako Komisja Uczelniana NSZZ “S” nie wyraziliśmy na to zgody uzasadniając swoje stanowisko:

- brakiem określenia przez pracodawcę kto i w jakim zakresie przejmie obowiązki pracowników;

-  oraz nie podjęciem starań przez przedstawiciela pracodawcy w tej jednostce organizacyjnej co do znalezienie dla tych osób, szczególnie o długim stażu zatrudnienia na Uczelni, innych miejsc pracy.

Z końcem sierpnia pisma dotyczące zmiany warunków pracy otrzymało 15 osób, a dwie osoby otrzymały wypowiedzenie w trybie ustawowym. Natychmiast podjęliśmy działania celem wyjaśnienia pojawiających się niejasności w sposobie wypowiedzenia warunków pracy i liczby osób dotkniętych tymi wypowiedzeniami. Niejasności dotyczą następujących kwestii:

- liczby osób, w stosunku do których związek zawodowy wyraża opinię – otrzymaliśmy taką możliwość jedynie w przypadku 11 osób z grona 17 ;

- prawidłowego trybu opiniowania w przypadku pracowników, będących członkami naszego związku zawodowego;

- objęcia zmianą treści stosunku pracy pracowników-małżonków, a więc nieuwzględnienia przez przedstawiciela pracodawcy trudnej sytuacji osobistej.

Zwracamy uwagę na fakt braku kryteriów, w oparciu o które dokonano wyboru osób objętych wypowiedzeniami.

Brak takiego kryterium jest istotnym uchybieniem pracodawcy w przypadkach rozpatrywanych przez Sąd Pracy.

Przystąpiliśmy też do rozmów z Władzami Uczelni w celu podjęcia działań zmierzających do znalezienie innych miejsc pracy na Uczelni dla osób objętych wypowiedzeniami. Poniżej opublikowaliśmy stosowne pisma skierowane do JM Rektora w tej sprawie.

wypowiedzeniawchemii_1 wypowiedzeniawchemii_2

Nowy “Tygodnik Solidarność”

Zachęcamy do lektury nowego numeru

Tygodnika Solidarność

Pełne wydanie dostępne w kołach lub biurze “S”

Wycieczka w Tatry sierpień 2014

Wycieczka w Tatry sierpień 2014

kilka zdjęć autorstwa kol. R. Lewandowskiego

Bł. ks. Jerzy patronem Solidarności

Bł. ks. Jerzy patronem Solidarności

Na wniosek NSZZ “Solidarność” złożony do Watykanu za pośrednictwem Episkopatu Polski, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszka podjęła decyzję o ustanowieniu naszego kapelana, bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”.
Dekret został odczytany podczas rocznicowej mszy św. w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku przez Metropolitę Gdańskiego ks. Abp Sławoja Leszka Głódzia.
- Ksiadz. Jerzy oddał życie, aby Solidarność mogła żyć i zawsze jest z nami. Od teraz nie tylko jako nasz kapelan, ale i patron – powiedział szef Związku Piotr Duda. – To wspaniały dzień – dodał.
Decyzję o złożeniu takiego wniosku podjął Krajowy Zjazd Delegatów w październiku 2010 roku we Wrocławiu.

Podwyżki dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Podwyżki dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Od 137 do 355 zł wzrosły od sierpnia płace zasadnicze pracowników wszystkich grup zawodowych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Podwyżki zostały im wypłacone  z wyrównaniem od 1 stycznia 2014 roku.

- To już druga podwyżka płac w naszej uczelni od ubiegłego roku. Wypłacana z wyrównaniem od stycznia na pewno jest poważnym wzmocnieniem domowych budżetów pracowników, zwłaszcza tych najniżej uposażonych. Myślę, że z takiego wzrostu płac ludzie są bardzo zadowoleni, tym bardziej że te podwyżki obejmują nie tylko pensje zasadnicze, ale także m.in. premie, dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe - podkreśla Danuta Jarosz, przewodnicząca Solidarności w ŚUM.

Kolejna już podwyżka w ŚUM zrealizowana została na podstawie rządowej ustawy  z 2013 roku, zakładającej w latach 2013-2015 trzyetapowy wzrost wynagrodzeń dla pracowników budżetówki. W tym roku  na podwyżki w ŚUM Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło ponad 13,5 mln zł. 11 lipca uczelniane związki zawodowe podpisały z pracodawcą porozumienie płacowe, regulujące tegoroczny wzrost wynagrodzeń w ŚUM. - Podobnie jak w zeszłym roku uzgodniliśmy m.in. zasady podziału podwyżek dla pracowników-nauczycieli oraz dla pracowników nie będących nauczycielami - informuje przewodnicząca.

bea

Więcej na: solidarnosckatowice.pl

Komisja Krajowa obraduje w Gdańsku

Komisja Krajowa obraduje w Gdańsku

URODZINY ZWIĄZKU

W imieniu Zarządu Regionu Toruńskiego-Włocławskiego NSZZ „Solidarność” mam zaszczyt zaprosić na Mszę Świętą z okazji XXXIV rocznicy podpisania „Porozumień Sierpniowych” i powstania NSZZ „Solidarność”.
Msza Św. zostanie odprawiona 31 sierpnia br. o godz. 12.00 w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Bł. Księdza Stefana Frelichowskiego w Toruniu.
Po Mszy Świętej odbędzie się złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą ludziom „Solidarności” na budynku Zarządu Regionu.

Z poważaniem
Przewodniczący ZRT-W
NSZZ „Solidarność”

Jacek Żurawski

Toruń, 11.08.2014 r.