Aktualności

KOMUNIKAT ZE SPOTKAŃ Z JM REKTOREM W KWIETNIU 2021 ROKU

KOMUNIKAT ZE SPOTKAŃ Z JM REKTOREM
W KWIETNIU 2021 ROKU

W kwietniu odbyła się seria spotkań wideokonferencyjnych przedstawicieli związków zawodowych z władzami Uczelni reprezentowanymi przez JM Rektora i Kanclerza UMK.
Spotkania dotyczyły uzgodnień i opiniowania  przez stronę związkową zmian
w istniejących wewnątrzuczelnianych aktach prawnych (Regulamin Organizacyjny, Regulamin Wynagradzania) oraz uzgodnienia treści nowego regulaminu oceny nienauczycieli akademickich. Spotkania poprzedzały wideokonferencje przedstawicieli związków zawodowych w celu wypracowania wspólnego stanowiska w dyskutowanych sprawach.
Zmiany w istniejących aktach prawnych nie budziły większych zastrzeżeń przedstawicieli związków zawodowych i zostały zaopiniowane/uzgodnione pozytywnie.
Przy okazji zmian w Regulaminie wynagradzania przedstawiono Władzom oczekiwanie związków zawodowych dotyczące wysokości i struktury płac na Uniwersytecie. Najważniejsze postulaty dotyczą:
 traktowanie płacy minimalnej jako wynagrodzenie zasadnicze,
 poprawa struktury płac tak, aby widełki na kolejnych stanowiskach nie zazębiały się,
 realne podniesienie płac pracowników w okresie przedemerytalnym.
Związki zawodowe odniosły się negatywnie do przedstawionego projektu regulaminu oceny nienauczycieli akademickich, wskazując na konieczność wielu zmian
w jego treści. Przygotowywany jest poprawiony projekt regulaminu, który będzie przedmiotem dyskusji i uzgodnień w kolejnych tygodniach.

Odeszł Ada!

zmarła Adamina Szywińska (1946-2021), popularna Ada.

Od 1980 roku zaangażowana bez reszty w działalność NSZZ „Solidarność” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zdwoiła swą aktywność zajmując się kolportażem nielegalnych wydawnictw, książek drugiego obiegu oraz kartek okolicznościowych.
Czuła na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość. W latach 1982-1989 wielu doświadczyło jej życzliwego wsparcia w Punkcie Pomocy Charytatywnej przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, później Diecezjalnym Ośrodku Charytatywno-Społecznym w Toruniu. Zaskarbiła sobie wdzięczność rodzin osób więzionych i represjonowanych. Trafiały do nich i do innych potrzebujących przygotowywane prze nią paczki żywnościowe oraz ratujące życie lekarstwa.
Działała w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele Jezuitów w Toruniu. Od 1983 r. organizowała pielgrzymki opozycjonistów na Jasną Górę oraz wyjazdy na spotkania z papieżem Janem Pawłem II. Kolportowała kasety z nagraniami kazań ks. Jerzego Popiełuszki, a w rocznice jego porwania, organizowała pielgrzymki z Torunia do Górska.
W 1982 r. uczestniczyła w procesach politycznych w Toruniu, robiąc notatki i sprawozdania dla podziemnych władz Regionu NSZZ „Solidarność” w Toruniu. Od 1987 r. należała do Niezależnego Ruchu Społecznego „Ziemia Chełmińska”.
Nie mogło jej zabraknąć w kampanii wyborczej kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” regionu toruńskiego przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Szczególnie zapisała się wtedy w mojej wdzięcznej pamięci.
Wszędzie było pełno jej bezinteresownej życzliwości i dobrej energii. Po długiej walce uległa nieuleczalnej chorobie.
26 września 2019 roku w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.
Droga Ado, spoczywaj w pokoju!

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność”

zaprasza na koncert

BYŁAŚ SERCA BICIEM

14 maja 2021, godz. 19.00

Sala koncertowa CKK Jordanki

Koszt biletu: 35zł dla członków „S”

45 zł dla pozostałych

Wystąpią:

Jacek Kotlarski - wokal
Piotr Wrombel - fortepian, aranżacje
Zbigniew Wrombel - kontrabas
Krzysztof Szmańda - perkusja
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Jacek Rogala - dyrygent

W programie:

Najsłynniejsze utwory polskie autorstwa Niemena, Zauchy, Nalepy oraz Czerwonych Gitar pozwolą na chwilę wytchnienia oraz refleksji i wspomnień. Autorem aranżacji jest Piotr Wrombel.

Prosimy o szybką decyzję i zapisy wraz z wpłatą

w biurze NSZZ „S”

HARMONOGRAM PRACY SEKRETARIATU

HARMONOGRAM PRACY SEKRETARIATU
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
W KWIETNIU 2021 ROKU
2, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 27, g29 – PRACA ZDALNA
1, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30 – PRACA W BIURZE „S”

Uwaga

koncert Musicale z 16 kwietnia został przeniesiony na 20 czerwca br.

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność”
proponuje pracownikom i emerytom UMK odpoczynek nad Pilicą, na terenie
Spalskiego Parku Krajobrazowego.
Zapraszamy do:
SPAŁY
do domu rekolekcyjnego OSTOJA.
Spała w okresie II Rzeczypospolitej była letnią rezydencją prezydentów. Przebywał tu również Marszałek J. Piłsudski.
Termin: 28 – 30.05.2021
Pobyt w Spale przewidziany jest na 2 doby (3 dni) z pełnym wyżywieniem
W programie przewidziano m. in. zwiedzanie arboretum w Rogowie, spacer po Spale i lesie – relikcie dawnej puszczy Pilickiej, zabytki Inowłodza, barokowa bazylika w Studziennej, sanktuarium św. Anny w Smardzewicach i inne atrakcje.
Koszt: 350 zł,
można otrzymać dofinansowanie z funduszu socjalnego
Prosimy o bardzo szybką decyzję!!!

TYLKO DLA CZŁONKÓW SOLIDARNOŚCI!

PROSIMY O ODBIÓR BONÓW W BIURZE „S”  - Rektorat, pok. 607
DOMS na 40 lat NSZZ „Solidarność”

Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem. Z bonem zapłacicie Państwo o 200 zł mniej za wszystkie usługi świadczone w naszych obiektach, a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.
Jak dostać bon na wypoczynek
 Bon należny jest każdemu, kto na dzień 15 lipca 2020 r. jest członkiem Związku NSZZ „Solidarność”. Bon powinniście Państwo otrzymać w organizacji Związku, w której jesteście Państwo zarejestrowani.
 Jeśli nie jesteście Państwo członkiem Związku NSZZ „Solidarność”, a chcecie otrzymać bon to należy się zapisać do zakładowej bądź terenowej organizacji NSZZ „Solidarność”, a po miesiącu członkostwa otrzymają Państwo bon 200 zł na wypoczynek.
Gdzie można wykorzystać bon i w jakim terminie
 Bony można zrealizować w:
o Ośrodku Ziemowit w Jarnołtówku www.osrodekziemowit.pl
o Ośrodku Savoy i Żbik w Spale www.savoy.com.pl
o Ośrodku Hyrny w Zakopanem www.hyrny.pl
o Willi Sienkiewiczówka w Zakopanem www.willasienkiewiczowka.pl
 Bony można wykorzystać od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Rezerwacji można dokonywać już od 15 lipca 2020 r.
Jak zarezerwować pobyt
 Rezerwacji można dokonać poprzez kontakt e-maila z recepcją wybranego ośrodka lub dzwoniąc telefonicznie. W trakcie rezerwacji należy poinformować o chęci skorzystania z bonu.
 Rezerwując poprzez Booking, lub inne portale pośredniczące w sprzedaży usług DOMS nie będzie możliwości realizacji bonu.
Na jakich warunkach można wykorzystać bon
 Pobyt minimum dwa noclegi.
 Wypoczynek z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja, bądź zamiennie śniadanie i obiadokolacja).

Status członka rady dyscypliny naukowej, który ukończył 67 rok życia w trakcie kadencji

Status członka rady dyscypliny naukowej,
który ukończył 67 rok życia w trakcie kadencji

W odpowiedzi na zapytania i sygnały zgłaszane do naszego związku przez pracowników Uniwersytetu dotyczące uprawnień członka rady dyscypliny naukowej, który ukończył 67 rok życia przypominamy, jak przedstawia się obowiązujący w Uczelni stan prawny.
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze Statutem UMK (uchwała Senatu nr 37/2019) obowiązuje jedna wspólna reguła wiekowa dla wszystkich osób, które pełnią funkcje w organach ustawowych i statutowych na nowych zasadach po reformie, takich jak: Rektor, Rada Uczelni, Senat, rada dyscypliny naukowej, kolegium elektorów.
Zgodnie z tą regułą pracownik ma następujące uprawnienia:
- prawo kandydowania jeśli „nie ukończył 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji”;
- a jeśli został wybrany, to zachowuje możliwość sprawowania swojej funkcji na pełnych prawach do końca danej kadencji, nawet jeśli w jej trakcie ukończył już 67 rok życia, w tym oczywiście prawo do głosowania w sprawach znajdujących się w kompetencjach danego organu wieloosobowego.
Przypominamy więc, że w odniesieniu do konkretnego przykładu członka rady dyscypliny naukowej reguła powyższa wynika jasno z następujących przepisów Statutu UMK:
- §84 ust. 1 pkt 6  - „Członkiem rady dyscypliny naukowej może być osoba, która nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji”;
- §170 ust. 2 – „Kadencja pierwszych rad dyscyplin naukowych trwa od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.”
Obecnie więc „członkiem rady dyscypliny naukowej z głosem doradczym” jest tylko taki nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego reprezentujący daną dyscyplinę, który ukończył 67. rok życia przed dniem rozpoczęcia obecnie trwającej kadencji, a więc przed dniem 1 października 2019 r. (§58 ust. 5 pkt 2 Statutu). Wszelkie zatem próby pozbawiania lub ograniczania uprawnień członka rady dyscypliny naukowej, który ukończył 67 rok życia po dniu 1 października 2019 r., stanowią rażące naruszenia prawa i nie powinny mieć miejsca.
Pracowników, których dotknęły tego rodzaju praktyki zachęcamy do kontaktu w tej sprawie.
KU NSZZ Solidarność przy UMK w Toruniu

Piazzolla symfonicznie - Marcin Wyrostek

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność”
zaprasza na koncert
Piazzolla symfonicznie    - Marcin Wyrostek
Wystąpią:
Marcin Wyrostek - akordeon
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Adam Banaszak - dyrygent
Agata Zając - dyrygent - rezydent
W programie:
A. Piazzolla - Cztery Pory Roku
A. Piazzolla - Oblivion
A. Piazzolla - Libertango
A. Vivaldi - Cztery pory roku - Wiosna (Agata Zając - dyrygent)
M. Wyrostek - Bulgarian Suite
M. Wyrostek - Mazurcyjek
M. Wyrostek - Palinka
M. Wyrostek - Moldav
Marcin Wyrostek
Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie akordeonu prof. Joachima Pichury, obecnie wykładowca macierzystej uczelni w Instytucie Jazzu. Założyciel i lider projektów: Tango Corazon, Coloriage, Music and Dance Show. Producent i wydawca własnych albumów, tras koncertowych oraz koncertów galowych. Pełnił także funkcję kierownika muzycznego wielu wydarzeń telewizyjnych. Dokonał szeregu nagrań dla polskich zagranicznych mediów.

zmiana terminu  30 kwietnia godz. 19.00
Sala koncertowa CKK Jordanki
Koszt biletu: 25zł dla członków „S”
35 zł dla pozostałych
Prosimy o szybką decyzję i zapisy wraz z wpłatą
w biurze NSZZ „S”