Aktualności

letnie koncerty

KOMISJA UCZELNIANA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ZAPRASZA NA KONCERTY:

PERŁY MUZYKI POLSKIEJ

28.07.2018, godz. 20.00

Ratusz Staromiejski

KOSZT: 10 zł dla członków „S”

KLASYKA POLSKIEJ ROZRYWKI

11.08.2018, godz. 20.00

CKK Jordanki

Koszt: 10 zł dla członków „S”

GERSHWIN I AMERYKAŃSKIE NASTROJE

01.09.2018, godz. 20.00

Ratusz Staromiejski

Koszt: 10 zł dla członków „S”

zapraszamy na wycieczkę

KOMISJA UCZELNIANA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

zaprasza na wycieczkę:

BRODNICA – IŁAWA – OSTRÓDA

18.08.2018

KOSZT: 70 zł dla członków „S”

W programie zwiedzanie wraz
z obiadem w trakcie wycieczki

ZAPISY: biuro „S” –

Rektorat, pok. 607

Z radomskiego Czerwca narodził się polski Sierpień…

Z radomskiego Czerwca narodził się polski Sierpień. Polacy poczuli, że mogą i powinni przeciwstawić się totalitarnemu systemowi - napisał prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym w poniedziałek, podczas uroczystości 42. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 r. w Radomiu.

“42 lata temu robotnicy upomnieli się o godność człowieka i ludzkiej pracy. Wobec władzy, która z dnia na dzień narzuciła podwyżki cen żywności, radomianie okazali jedność i determinację, a strajk, którego celem były najpierw postulaty ekonomiczne, szybko stał się wołaniem o prawdę i wolność. Pewny siebie komunistyczny reżim postanowił zlekceważyć protestujących, wywołując tym większe rozgoryczenie i złość. Strajk został stłumiony, a na strajkujących spadły brutalne represje - aresztowania, milicyjne ścieżki zdrowia, zwolnienia z pracy z wilczym biletem. Były także ofiary śmiertelne, wśród nich - brutalnie pobity ks. Roman Kotlarz” - przypomniał Duda.  więcej

Czerwony Radom

UCHWAŁA NR 18 Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” przy UMK

UCHWAŁA NR 18
Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” przy UMK
z dnia 11 czerwca 2018 r.

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” przy UMK w pełni popiera treść Listu otwartego Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” przyjętego w dniu 18 maja 2018 r. w Falentach koło Warszawy, wyrażającego krytyczny stosunek do wielu zapisów zawartych
w projekcie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przedłożonego
w Sejmie 5 kwietnia 2018 r.
Przedmiotem naszego szczególnego sprzeciwu jest wprowadzenie
w strukturze akademickiej tzw. rady uczelni o charakterze systemu menedżerskiego przejmującej istotne kompetencje organów kolegialnych. Wiele proponowanych zapisów prowadzi do zastąpienia autonomii uczelni „autonomią rektora” oraz demokracji akademickiej „absolutyzmem oświeconym”.
Brak zapisów ustawowych dotyczących struktury organizacyjnej uczelni
z odesłaniem w tym zakresie do Statutu wypracowanego w danej uczelni, potencjalnie prowadzić może do chaosu kompetencyjnego w odniesieniu do uprawnień tworzonych jednostek obejmujących sprawy organizacyjne, naukowe i dydaktyczne.
Niedopuszczalnym mankamentem projektu Ustawy jest całkowite pominięcie spraw pracowniczych jak również możliwości zawierania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy oraz kompetencji i udziału
w organach kolegialnych przedstawicieli związków zawodowych.
Kolejnym dowodem ułomności tej ustawy jest brak jakichkolwiek gwarancji wzrostu nakładów na naukę do poziomu europejskiego, przy jednoczesnym podniesieniu wymagań „wydajności” naukowej do poziomu światowego.
W opinii członków Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” przy UMK projekt Ustawy 2.0 w obecnym kształcie powinien być w całości odrzucony.
Przewodniczący
Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”
Stanisław Biniak

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ

w dn. 11.06.18 r.

W zebraniu oprócz członków KU uczestniczyło 2 gości i 1 osoba z Komisji Rewizyjnej. Zebranie prowadził Przewodniczący, kol. Stanisław Biniak.

I. Podjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 18

Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” przy UMK

z dnia 11 czerwca 2018 r.

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” przy UMK w pełni popiera treść Listu otwartego Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” przyjętego w dniu 18 maja 2018 r. w Falentach koło Warszawy, wyrażającego krytyczny stosunek do wielu zapisów zawartych w projekcie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przedłożonego w Sejmie 5 kwietnia 2018 r.

Przedmiotem naszego szczególnego sprzeciwu jest wprowadzenie w strukturze akademickiej tzw. rady uczelni o charakterze systemu menedżerskiego przejmującej istotne kompetencje organów kolegialnych. Wiele proponowanych zapisów prowadzi do zastąpienia autonomii uczelni „autonomią rektora” oraz demokracji akademickiej „absolutyzmem oświeconym”.

Brak zapisów ustawowych dotyczących struktury organizacyjnej uczelni z odesłaniem w tym zakresie do Statutu wypracowanego w danej uczelni, potencjalnie prowadzić może do chaosu kompetencyjnego w odniesieniu do uprawnień tworzonych jednostek obejmujących sprawy organizacyjne, naukowe i dydaktyczne.

Niedopuszczalnym mankamentem projektu Ustawy jest całkowite pominięcie spraw pracowniczych jak również możliwości zawierania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy oraz kompetencji i udziału w organach kolegialnych przedstawicieli związków zawodowych.

Kolejnym dowodem ułomności tej ustawy jest brak jakichkolwiek gwarancji wzrostu nakładów na naukę do poziomu europejskiego, przy jednoczesnym podniesieniu wymagań „wydajności” naukowej do poziomu światowego.

W opinii członków Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” przy UMK projekt Ustawy 2.0 w obecnym kształcie powinien być w całości odrzucony.

UCHWAŁA NR 19

Komisja Uczelniana NSZZ „S” postanawia członkom Związku, którzy odeszli na emeryturę wypłacać jednorazową zapomogę losową (przy spełnionych kryteriach) w wysokości 400 zł.

Zapomoga, zgodnie z uchwałą KU nr 4/2004, przysługuje członkowi Związku
z co najmniej 4-letnim stażem związkowym.

Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

II. Jeden z kolegów, po dyskusji nt. mobbingu na poprzednim posiedzeniu KU, przygotował projekt pisma w tej sprawie.

Po dyskusji postanowiono:

- popracować nad redakcją tekstu,

- uzyskać od JM Rektora informacje ile było przypadków zgłoszenia mobbingu w ostatnim czasie i jakie były losy tych zgłoszeń,

- przeanalizować zarządzenie Rektora ws. polityki antymobbingowej i zaproponować jego nowelizację,

- zorganizować spotkanie z rzecznikiem, p. B. Chludzińskim.

III. Sprawy bieżące.

- zaproszenie na program artystyczny przygotowany przez dzieci z Białorusi, przebywające aktualnie w Toruniu – 15.06.18r.,

- zaproszenie na 3 koncerty na Jordankach (początek lipca, początek sierpnia i początek września),

- informacja o wolnych miejscach na wycieczki: w Tatry, na Morawy i jednodniowe,

- informacja o Forum Uczelnianych Organizacji NSZZ „S” w Olsztynie, we wrześniu. Oprócz zgłoszonych wcześniej 4 osób, zainteresowanie wykazały jeszcze 3 osoby.

IV. Termin kolejnego zebrania KU – 19.09.18 r., godz. 16.00

Foto relacja Sycylia 2018

zdjęcia Kol. K. Uzarski

Foto relacje…

Relacje fotograficzne do maja 2018  były zamieszczane na stronie http://www.fmix.pl/….

od kilku dni następuje z tego adresu przekierowanie na stronę wp.pl nie wiemy dlaczego - jak tylko sytuację uda nam się ”zbadać” przekażemy informację  !

Przepraszamy za zaistniałą sytuację niezależną od nas….

dostałem właśnie odpowiedź drogą mailową od administratorów portalu wp.pl -cyt.

“Witam, zdjęcia zostały usunięte i nie ma możliwości odzyskania zawartości portalu…”   Artur

List otwarty Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki

List otwarty Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki

Uczestnicy Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”  (Warszawa-Falenty, 18-19 maja 2018 r.) wystosowali List otwarty w sprawie projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przedłożonego w Sejmie 5 kwietnia 2018 r.   więcej

Nowe władze KSN

Nowe władze KSN

W dniach 18 - 19 maja w Falentach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Wybrano nowe władze Sekcji na kadencję 2018-2022. Przewodniczącym KSN został Kolega Dominik Szczukocki z Uniwersytetu Łódzkiego. Wybrano również 35 członków Rady Sekcji i 5 członków Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym został Józef Bancewicz. Po zakończeniu obrad Walnego Zebrania Delegatów odbyło się pierwsze posiedzenie Rady KSN oraz Komisji Rewizyjnej. Rada KSN wybrała ścisłe prezydium tj. wiceprzewodniczących, skarbnika i sekretarza. Z dniem 19 maja 2018 roku Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” rozpoczęła nową kadencję.   więcej