Aktualności

„SYMFONIKA FAMILIJNA”

KOMISJA UCZELNIANA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
ZAPRASZA NA KONCERTY
W RAMACH NOWEGO CYKLU
„SYMFONIKA FAMILIJNA”

Nowy cykl TOS pod nazwą Symfonika Familijna ma na celu przybliżenie muzyki symfonicznej szerokiemu gronu słuchaczy.
Całe rodziny będą się świetnie bawić poznając różnych kompozytorów i ich najbardziej popularne utwory.  Przy pomocy dyrygenta i muzyków orkiestry będziemy wspólnie odkrywać różnorodne elementy muzyki, jej historię, jak również poznawać tajniki gry na wielu instrumentach. Wszystko w  ciepłej atmosferze i przy dźwiękach znakomitych symfoników toruńskich.

pierwszy koncert:
FALE DŹWIĘKOWE
6 listopada 2016, o godz. 12.00 w Auli UMK

Dyrygent: Mariusz Smolij
Toruńska Orkiestra Symfoniczna

W programie m.in.: utwory Beethovena, Rossiniego, Strawińskiego, Ellingtona i innych

Koszt biletów dla członków „S”:
10 zł dorosły, 8 zł dziecko

Kolejne koncerty z cyklu SYMFONIKA FAMILIJNA:
19.02.2017, 9.04.2017, 4.06.2017

Zapraszamy na koncerty

KOMISJA UCZELNIANA
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
zaprasza na koncerty

TORUŃSKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ:

11.XI.2016 – RADUJE SIĘ SERCE!
KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Godzina: 19.00
Koszt: 35 zł dla członków „S”

9.XII.2016 – BŁĘKITNA RAPSODIA/AMERYKANIN
W PARYŻU/WEST SIDE STORY
Godzina: 19.00
Koszt: 30/25 zł dla członków „S”

Zapisy: biuro „S”, Rektorat, pok. 607

32. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Modlitwa o kanonizację

Dziś, 19 października, przypada 32. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Modlimy się o rychłą kanonizację kapłana męczennika. Ta intencja towarzyszyć będzie głównej uroczystości w sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie na Żoliborzu. Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczyć będzie ks. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Przed Eucharystią czuwanie modlitewne przy wystawionych relikwiach bł. ks. Jerzego poprowadzą: młodzież, przedstawiciele „Solidarności”, ludzie pracy. Po Mszy św. litanią do błogosławionego kapłana męczennika uczczone zostaną jego relikwie. A przy grobie ks. Popiełuszki z udziałem pocztów sztandarowych zostaną złożone kwiaty i wieńce. – Zapraszamy bardzo serdecznie na uroczystości do sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, czyli do parafii św. Stanisława Kostki, gdzie będziemy się modlić o rychłą kanonizację ks. Jerzego Popiełuszki. I przez jego wstawiennictwo będziemy się też modlić za naszą Ojczyznę – podkreśla ks. kanonik Michał Kotowski, wikariusz z parafii św. Stanisława Kostki. – Błogosławiony ks. Jerzy sam modlił się za Ojczyznę, odprawiał w jej intencji i za tych, którzy dla niej cierpią, Msze św. My to kontynuujemy i w tym miejscu, z warszawskiego Żoliborza, w szczególny sposób płynie modlitwa do Boga za naszą Ojczyznę – dodaje ks. Kotowski.

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/168607,modlitwa-o-kanonizacje.html

Najnowszy numer

Najnowszy numer

Ewenement na rynku transportowym I. Kozłowska
Rozmowa z Gerardem Skrońskim,
przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność
w OTP SA z grupy Trans Polonia

Protest czy polityka | A. Brzeska
Nie ustaje wrzawa wokół reformy szkolnictwa

Wajda osobisty | P. Gabryś-Kurowski
O filmach Andrzeja Wajdy

i wiele innych ciekawych artykułów

32 ROCZNICA ŚMIERCI KSIĘDZA JERZEGO

Informacja z zebrania KU NSZZ „S” w Bachotku w dn. 17.09.2016

Informacja z zebrania KU NSZZ „S”

w Bachotku w dn. 17.09.2016

Zebranie prowadził Przewodniczący, kol. Stanisław Biniak. Obecnych było 10 członków KU + 1 delegat z Koła SPNJO. Poruszono następujące tematy:

1. Konieczność rozmów nt. podwyżek wynagrodzeń pracowników.

2. Negocjacja z Władzami w/s konieczności wprowadzenia do Regulaminu Świadczeń Socjalnych zapisu dot. dofinansowań do wycieczek zagranicznych ( wysokość kwoty bazowej podniesiona o 100 %) a także analiza funkcjonowania funduszu socjalnego.

3. Sprawa obniżenia odpisu na fundusz nagród oraz analiza obowiązujących regulaminów.

4. Sprawa godła i logo Uczelni. „Słoneczko” zniknęło nawet z gadżetów uniwersyteckich. Zaproponowano, by wystąpić o pozwolenie na sprzedaż przez „Solidarność” koszulek z godłem (a nie z logo) Uczelni.

5. Jeden z członków KU zauważył, że na nowym wzorze dyplomu brak godła państwowego. Również w Auli UMK brak godła.

6. Członkowie KU pytali jak ostatecznie wygląda sprawa zmian w Statucie UMK dot. okresów zatrudnienia.

7. Kol. Jerzy Romański przeanalizował informacje od kol. J. Srebrnego nt. konieczności wzrostu nakładów finansowych na naukę.

8. Pytano jak wygląda sprawa zmiany w kodeksie pracy dot. okresu wypowiedzenia.

9. Powrócono do tematu badań okresowych pracowników.

10. Ponownie podniesiono temat zachęcania nowych pracowników do wstępowania do „Solidarności”. Zaproponowano, by w celu zachęcenia nauczycieli akademickich podejmować jakieś działania skierowane w ich stronę, np. zorganizować konferencję nt. zatrudnienia i kariery naukowej. Można by też po każdym zebraniu KU urządzać otwarte forum na konkretny temat.

11. Termin kolejnego zebrania KU – 10.X.2016, godz. 17.00

XVI Dzień Papieski

Kościół katolicki w Polsce obchodzi dziś XVI Dzień Papieski. Przeżywany jest on pod hasłem “Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Z tej okazji biskupi skierowali do wiernych specjalny list.

32 ROCZNICA ŚMIERCI KAPELANA SOLIDARNOŚCI