Aktualności

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała Apel w sprawie szczepień pracowników szkolnictwa wyższego i nauki.

Apel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie szczepień pracowników szkolnictwa wyższego i nauki Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” z wielkim niepokojem obserwuje realizację działań podejmowanych w celu zabezpieczenia środowiska akademickiego przed skutkami zakażenia wirusem COVID-19.W związku z rozpoczęciem szczepień nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach pojawiły się liczne głosy niezadowolenia ze strony nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, których akcja szczepień nie obejmuje.

Apelujemy o natychmiastowe włączenie wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki w program szczepień obowiązujący dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Mając powyższe na uwadze apelujemy do Prezesa Rady Ministrów o jak najszybsze rozwiązanie przedstawionych problemów i podjęcie skutecznych działań zabezpieczających całe środowisko akademickie przed rozprzestrzenianiem się i skutkami zakażenia wirusem COVID-19.Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

całość

Apel w sprawie szczepień pracowników szkolnictwa wyższego

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP apeluje o włączenie do pierwszego etapu szczepień pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, gdyż – jak wskazuje – bez tego nie będzie można uruchomić nauki stacjonarnej na uczelniach.

więcej

“Działalność uczelni wyższych nie ogranicza się wyłącznie do pracy nauczycieli akademickich. W procesie organizowania kształcenia i prowadzenia badań naukowych ważną rolę odgrywają także pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. Dla prawidłowego funkcjonowania uczelni kluczowa jest realizacja czynności administracyjnych, organizacyjnych i obsługi”

Na  naszej Uczelni grupa pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, których udział i wkład w przeprowadzane zajęcia jest niezaprzeczalny i konieczny, chociaż nie należą do osób prowadzących zajęcia. Ich obowiązkiem jest nie tylko przygotowanie zajęci i pracowni ale także bieżąca opieka i pomoc studentom. Ich kontakt ze studentami jest często częstszy i bliższy niż kontakt studentów z nauczycielami akademickimi, przez co są bardzo narażeni na zakażenie.

Z WIZYTĄ U KAPELANA

więcej

Rocznica powstania NZS

17 lutego 1981 roku władze PRL zarejestrowały pierwszą niezależną organizację studencką w krajach bloku komunistycznego – Niezależne Zrzeszenie Studentów.

po podwyżkach…

Jeśli pracownicy chcą się obronić przed nieuczciwymi praktykami, muszą zorganizować się w związek zawodowy

Od tego roku płaca minimalna wynosi 2800 zł brutto. Aby wypłacić pensję minimalną, niektórzy pracodawcy sumują podstawę wynagrodzenia z dodatkami, np. dodatkiem funkcyjnym. Wykorzystują w ten sposób furtkę w prawie. W efekcie np. kierownik biblioteki z wieloletnim stażem zarabia tyle samo, co osoba sprzątająca, która dopiero zaczyna pracę - informuje portal money.pl.

Czy do Solidarności docierają sygnały, aby pracodawcy wliczali dodatek do pensji? - Nie mamy takich sygnałów, dlatego że większość wiedzy pochodzi z firm, w których działają nasze organizacje. A tam gdzie są, do takich rzeczy najczęściej nie dochodzi, bo związek zawodowy ma wiele narzędzi, aby się temu przeciwstawić. Jeśli pracownicy chcą się przed takimi praktykami obronić - powinni zorganizować się w związek zawodowy. Inaczej zawsze są na straconej pozycji – skomentował na łamach money.pl rzecznik prasowy KK NSZZ Solidarność Marek Lewandowski.

patrz

„W starej koszuli, z odwagą w sercu”, prawdziwa historia Tolka Banana

Film „W starej koszuli, z odwagą w sercu” opowiadający o życiu i tragicznej śmierci Jacka Zejdlera, świetnego aktora i młodego patrioty prześladowanego przez Służbę Bezpieczeństwa, przybliża nam postać odtwórcy słynnej postaci Tolka Banana.

Stare miał dżinsy, starą koszulę,

W dziurawych kamaszach szedł,
Z odwagą w sercu, z dumą na twarzy,
Czy dobrze było czy źle.

(…)

A potem odszedł, odszedł daleko
Za siedem gór, siedem rzek.
Jednak o Tolku piosnka zostanie,
Czy chcecie wierzyć czy nie.
Piosnka o Tolku, Tolku Bananie,
Czy chcecie wierzyć czy nie”.

Ballada pochodząca z czołówki serialu „Stawiam na Tolka Banana” była prawdziwym młodzieżowym hitem lat 70. śpiewanym na licznych prywatkach, przy ogniskach i na rajdach turystycznych. Sam serial w reżyserii Stanisława Jędryki na podstawie książki cieszącego się dużą popularnością Adama Bahdaja miał potężny wpływ na dorastające w tym czasie pokolenie. Na przygodach Julka Seratowicza, Karioki, Cegiełki, Cygana i Filipka wychowały się miliony polskich dzieci, które dziś… o serialu mogłyby opowiadać własnym wnukom. W filmie przyciągał przede wszystkim magnetyzm głównego bohatera – tytułowego Tolka Banana, nieco romantycznego uciekiniera z poprawczaka. W rolę nastolatka wcielił się Jacek Zejdler, w którym wielu upatrywało wtedy polskiego Jamesa Deana lub następcę Zbyszka Cybulskiego. Niestety podobnie jak w przypadku tych dwóch bożyszczy szklanego ekranu – również kariera Zejdlera została tragicznie przerwana, a wokół jego śmierci w Opolu narosło wiele niejasności. Wynikały one z działalności młodego aktora w opozycji antykomunistycznej. Jackowi Zejdlerowi poświęcony jest film „W starej koszuli, z odwagą w sercu” wyreżyserowany przez Dariusza Debernego, na podstawie scenariusza Zbigniewa Górniaka.

więcej nowy TYSOL

F I  L M

HARMONOGRAM PRACY SEKRETARIATU
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

W LUTYM 2021 ROKU

2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 23, 25 – PRACA ZDALNA

1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 22, 24, 26 – PRACA W BIURZE „S”

KONTAKT: sol@umk.pl

TWITTER „OGRANICZYŁ” TYSOLA!

więcej

Minimalna płaca od 1 stycznia 2021

Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł brutto, o 200 zł więcej niż w minionym roku. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wzrasta z 17 do 18,30 zł brutto.
Płaca minimalna będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego na 2021 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W stosunku do 2020 r. jest wyższa o 7,7 proc. W związku z tym, że w ramach prac Rady Dialogu Społecznego nie udało się dojść do porozumienia ws. płacy minimalnej w 2021 r., jej wysokość ustalił w rozporządzeniu rząd.
Większość organizacji pracodawców była za utrzymaniem płacy minimalnej na niezmienionym poziomie lub podwyższeniem jej do minimalnego poziomu przewidzianego przepisami, tj. do 2716 zł brutto. OPZZ i Forum Związków Zawodowych proponowały wyższą stawkę. Propozycję rządu poparły natomiast „Solidarność” oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

……….

Szanowni Państwo,

pragnę uprzejmie poinformować Państwa, że Uniwersytet otrzymał środki z rezerwy celowej budżetu państwa na podwyższenie wynagrodzeń pracowników z datą 1 października 2020 r.

W uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w Uniwersytecie zostały ustalone następujące zasady podwyżek:

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy otrzymają podwyżkę obligatoryjną w
wysokości 210 zł. Ponadto na każdy etat będzie naliczona kwota na
podwyżkę uznaniową w wysokości 98 zł w części toruńskiej i 62 zł w
części bydgoskiej.
2. Wszyscy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, z wyjątkiem
pracowników obsługi, otrzymają podwyżkę obligatoryjną w wysokości
140 zł. Dodatkowo na każdy etat będzie naliczona na podwyżkę
uznaniową kwota w wysokości 90 zł w części toruńskiej i 75 zł w
części bydgoskiej.
3. Pracownicy obsługi otrzymają obligatoryjną podwyżkę w wysokości 100 zł.
4. Do dyspozycji Kanclerza zostaje utworzona rezerwa, w wysokości
11.000 zł w części toruńskiej i 4.500 zł w części bydgoskiej,
przeznaczona na konieczne korekty wynagrodzeń.
5. Osoby zatrudnione w projektach będą mogły otrzymać podwyżkę, jeśli
będzie na to finansowanie w projekcie.
6. Podwyżki nie otrzymają osoby będące w dniu 1.10.20 na urlopie
bezpłatnym, macierzyńskim lub wychowawczym.
7. Podwyżka nie obejmie rektora, prorektorów, kanclerza, kwestora i
osób otrzymujących wynagrodzenie zasadnicze w kwocie od 9.000 zł wzwyż.

Wypłata podwyżek zostanie zrealizowana w grudniu.

Rektor UMK

prof. dr hab. Andrzej Sokala