Aktualności

Zmarł ks. Witold Andrzejewski

Po długiej chorobie zmarł ks. Witold Andrzejewski, kapelan gorzowskiej Solidarności.

Ks. Witold Andrzejewski, urodził się 5 kwietnia 1940 r. w Kownie. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (1963) oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu (1972). Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 r.

Podczas studiów w łódzkiej PWST uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego prowadzonego przez o. Huberta Czumę. X 1960 – VIII 1966 aktor Teatru Dramatycznego im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. 1972-1979 wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp., duszpasterz akademicki. Pod koniec l. 70. uczestnik ROPCiO, organizator kontaktów młodzieży akademickiej ze środowiskami opozycyjnymi, kolporter wydawnictw niezależnych. 1979-1986 wikariusz parafii katedralnej Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp., 1986-1989 proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej tamże.

Od jesieni 1980 kapelan „S” w Regionie Gorzowskim.

13 XII 1981 inicjator odczytanego w parafiach Gorzowa Wlkp. Listu krytykującego wprowadzenie stanu wojennego. Następnie sygnatariusz Listu protestacyjnego gorzowskich proboszczów do władz politycznych i wojskowych po pacyfikacji Zakładów Mechanicznych Gorzów, przesłuchiwany w prokuraturze; współorganizator pomocy dla internowanych i uwięzionych udzielanej przez DA. 1982-1989 celebrans Mszy za Ojczyznę w katedrze Wniebowzięcia NMP, głosiciel patriotycznych kazań; współpracownik RKW „S” Gorzów Wlkp. i podziemnych struktur zakładowych. W 1983 przewodnik pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.

5 lutego DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Osoby Konsekrowane Diecezji Toruńskiej zapraszają na obchody Dnia Życia Konsekrowanego, które odbędą się w parafii Ojców Redemptorystów p.w. Świętego Józefa w Toruniu, w dniu 2 lutego 2015 roku. Centralnym wydarzeniem będzie uroczysta Msza Święta o godzinie 10.00 pod przewodnictwem Ks. Bp Andrzeja Suskiego, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych. W tym szczególnym ROKU i DNIU poświęconym życiu konsekrowanemu, pragniemy odpowiedzieć na wołanie Boga, który przez pośrednictwo Papieża Franciszka wzywa nas do tego, aby  „WYJŚĆ” do całego świata. W modlitwie, pokucie lub bezpośredniej służbie jesteśmy blisko drugiego człowieka, dzieląc się z nim Miłością Bożą, radością i pokojem. Mimo tego obraz naszego życia w klasztorze często jest osnuty tajemnicą, domysłami, a nawet bywa zniekształcony przeróżnymi opiniami… . Mamy okazję, zaprezentować cel, sens i treść konsekrowanego stylu życia. Tego dnia, a zwłaszcza po każdej Mszy Św. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  do Kaplicy Szkolnej (wejście E) u Ojców Redemptorystów. Oczekiwać tam będą Siostry i Bracia każdej wspólnoty zakonnej istniejącej na terenie naszej Diecezji. Będzie to okazja do poznania różnorakich duchowości, charyzmatów i związanych z nimi codziennych zadań. W czasie rozmów i słodkiego poczęstunku będzie można zaopatrzyć się w foldery, książki, pamiątki, upominki i dewocjonalia charakterystyczne dla poszczególnych Zgromadzeń, które zostały wykonane przez Siostry i Braci.  Zachęcamy wszystkich do licznego i śmiałego udziału w naszym  uwielbieniu Boga za łaskę świętego powołania!

Ks. kan. Tomasz Tułodziecki

O. Jacek Dubel CSsR

S. Katarzyna Mierzejewska SM

Od poniedziałku protest w całym górnictwie

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego podjął decyzję o rozpoczęciu w poniedziałek 2 lutego czynnej solidarnościowej akcji protestacyjno-strajkowej w całym górnictwie.

- Powodem tej decyzji jest fiasko dotychczasowych rozmów przedstawicieli związków zawodowych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej z Radą Nadzorczą i Zarządem spółki. Coraz trudniejsza sytuacja w JSW wymaga solidarnego wystąpienia załóg wszystkich spółek górniczych w celu wsparcia kolegów z jastrzębskich kopalń - podkreśli w komunikacie przedstawiciele MKPS.

- W ocenie MKPS  jedyną szansą na doprowadzenie do szybkiego rozwiązania trudnej sytuacji w JSW jest aktywne włączenie się do rozmów przedstawicieli nadzoru właścicielskiego, czyli upełnomocnionych reprezentantów strony rządowej. MKPS wyraża gotowość uczestnictwa w tych rozmowach, przypominając, że podobne negocjacje prowadzone niedawno w sprawie przyszłości Kompanii Węglowej przyniosły porozumienie społeczne satysfakcjonujące obie strony - czytamy w komunikacie.

pobierz pełną treść komunikatu

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KU NSZZ „S”

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KU NSZZ „S”

w dniu 19.01.2015 r

Zebranie prowadziła kol. Wiceprzewodnicząca KU, Krystyna Sulkowska-Tuszyńska.

I. Przyjęcie nowych członków.

UCHWAŁA NR 1/2015 – przyjęcie do Związku 2 osób.

II. Podniesienie zasiłków statutowych.

UCHWAŁA NR 2/2015

KU NSZZ „S” postanawia podnieść wysokość zasiłków statutowych w następujący sposób:

1. Narodziny dziecka członka Związku      800 zł

Warunkiem otrzymania zasiłku jest roczny staż związkowy.

2. Zgon członka Związku                          400 zł

3. Zgon członka rodziny (rodzice, teściowie, małżonek, dzieci)        300 zł

III. UCHWAŁA NR 3/2015

KU NSZZ „S” postanawia zwiększyć z 350 do 400 zł zapomogę losową wypłacaną członkowi „S” w związku z przejściem na emeryturę. Zapomoga, zgodnie z uchwałą KU nr 4/2004, przysługuje członkowi Związku z co najmniej 4-letnim stażem związkowym.

IV. Preliminarz budżetowy.

UCHWAŁA NR 4/2015 - przyjęcie preliminarza budżetowego na 2015 rok.

Przyjęcie preliminarza budżetowego poprzedziło przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 rok. Koszty działalności statutowej oraz koszty administracyjne w ciągu roku stanowiły ok. 93 % przychodów Związku.

V. Sytuacja pracowników obsługi na Wydziale Chemii.

Nadal toczą się sprawy sądowe. Nasi obserwatorzy są na nich obecni. Najbliższa rozprawa odbędzie się 23.I. br.

Otrzymaliśmy kopię pisma skierowanego przez pracowników obsługi do Rady Wydziału Chemii. Autorzy pisma wykazują bezsensowność ewentualnego zastąpienia pracowników UMK zatrudnionych do sprzątania na Wydziale Chemii przez firmę outsourcingową. Do pisma dołączone są podpisy 80-ciu Pracowników Wydziału, popierających dotychczasową organizację sprzątania pracowni i innych pomieszczeń wydziałowych. Członkowie KU byli tą sytuacją bardzo zaniepokojeni i postanowiono podjąć stosowne działania. W trakcie dyskusji wymieniono niektóre argumenty przeciw zatrudnianiu firmy zewnętrznej, np.: kwestie bhp, wielką wątpliwość uzyskania oszczędności, kwestie zaufania do swojego pracownika a bardzo często zmieniających się pracowników firmy zewnętrznej, dyspozycyjność i zaangażowanie pracownika, aspekt społeczny.

VI. Kol. Jerzy Romański przedstawił treść komunikatu, który przygotował do Głosu Uczelni. Przypomniano o jeszcze jednej sprawie, którą należało by opisać. Projekt komunikatu został zaakceptowany przez członków KU.

VII. SPNJO. Poinformowano o niepokojącej sytuacji w Studium Języków Obcych. Do Studium wpłynęło pismo od Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki informujące o tym, że wydział nie zgłasza zapotrzebowania na zajęcia z języka angielskiego w semestrze letnim 2014/15. Powodem jest zatrudnienie przez wydział lektora jęz. angielskiego. Pracownicy obawiają się, że może to być precedens, który zapoczątkuje lawinę takich działań. Poza tym jest to niezgodne z Uchwałą nr 11Senatu z dn. 28.I.2014 r i Zarządzeniem nr 17 Rektora UMK z dn. 31.I.2014r.

Postanowiono w tej sprawie wystosować pismo do JM Rektora.

Załoga JSW za akcją protestacyjno-strajkową

Załoga JSW za akcją protestacyjno-strajkową

więcej

OBRADOWAŁ ZARZĄD REGIONU

OBRADOWAŁ ZARZĄD REGIONU

KONIEC PROTESTU W SOLINO!

Zaproszenie na pokaz filmu

Zaproszenie na pokaz filmu „Eksterminacja Inteligencji Pomorskiej”

29 stycznia o godzinie 18 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu, pod patronatem naszego portalu, odbędzie się pokaz filmu „Eksterminacja Inteligencji Pomorskiej”.

Jego organizatorami są: kujawsko-pomorski oddział Prawicy Rzeczypospolitej, Towarzystwo Torunium im. Antoniego Bolta, a także Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej.

Produkcja ukazuje ogrom zbrodni dokonanej na polskim Pomorzu w czasie II wojny światowej. Bohaterami filmu są: ks. Feliks Bolt z parafii w Srebrnikach koło Wąbrzeźna, urzędnik z Chełmna Maksymilian Kneblewski, dr Stefan Mirau z Gdańska, ks. Alfons Schultz pracujący w Konarzynach i Subkowach oraz sługa boży ks. Jan Lesiński, wikariusz parafii w Grudziądzu i Gdyni Grabówku.

Film został zrealizowany przez członków Unisławskiego Towarzystwa Historycznego z udziałem nauczycieli i uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Unisławiu. Zdjęcia kręcone były m.in. w obozie Stutthof, miejscach kaźni Polaków w Piaśnicy, Górce Klasztornej i Fordonie. Twórcy dotarli do świadków tragicznych zdarzeń, odwiedzili z kamerą historyków i archiwistów z Bydgoszczy, Gdańska i muzealników ze Stutthofu.

Pokazowi filmu będzie towarzyszyła wystawa przygotowana przez Bydgoską Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej pt.: „Okupacja i zbrodnie niemieckie na Kujawach i Pomorzu południowym”. Przedstawia ona zdjęcia i dokumenty, obrazujące bezprawny i wyjątkowo brutalny system rządów okupacyjnych, zaprowadzonych przez Niemców w 1939 roku na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Na potrzeby ekspozycji zebrano bogaty materiał ilustracyjny, dokumentujący fizyczną eksterminację ludności, wysiedlenia, obozy oraz polskie straty materialne. Pokazano również życie codzienne Polaków pod okupacją i lokalną konspirację antyhitlerowską.

“Wypowiedź rzecznika rządu jest manipulacją”

“Wypowiedź rzecznika rządu jest manipulacją”

Przewodniczących trzech reprezentatywnych central związkowych w sprawie wypowiedzi rzecznika rządu Iwony Sulik.
Informacja rzecznika rządu Iwony Sulik, że spotkanie z ministrem pracy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaplanowane na 26 stycznia br., miałoby być realizacją wystąpienia FZZ, NSZZ „Solidarność” i OPZZ do premier Ewy Kopacz o pilne podjęcie negocjacji na temat problemów w poszczególnych branżach, jest manipulacją.  więcej

Wycieczki “Solidarności”

Wycieczki  “Solidarności”