Aktualności

To się zemści…

Historia z odkodowaniem meczu finałowego siatkarzy tak ocieka nachalną propagandą, że aż się niedobrze robi. W przeddzień finału rozgrywanych w Polsce siatkarskich mistrzostw świata do opinii publicznej dociera informacja, że właściciel telewizji, która zakodowała transmisje z meczów tej imprezy, pozytywnie odpowiada na apel miłościwie panującego nam Bronisława prezydenta Komorowskiego, aby odkodować mecz finałowy z udziałem polskiej reprezentacji. Nazajutrz miliony Polaków zasiadają przed telewizorami.

Miłościwie panujący i skutecznie apelujący zajmuje lożę honorową w Spodku, a po zwycięstwie Polaków wygłasza orędzie na tle ścianki reklamowej telewizyjnego potentata. To on jest zwycięzcą w kategorii: najlepiej punktujący polityk tych mistrzostw. Dopiero później, po reklamach, czas na medale i nagrody indywidualne dla siatkarzy. Finezyjne, prawda?

Większość ludzi nie zamierza dociekać, jakie były przyczyny zakodowania transmisji i odkodowania finału, jakie interesy za tym stały. Grunt, że mecz można było zobaczyć w telewizorze. A że część uwierzyła, że gdyby nie prezydent, to może nie tylko transmisji, ale i mistrzostwa by nie było? To bonus dla Bronka.

Erwin Kotowski

Więcej na: solidarnosckatowice.pl

Cztery lata minęły - Jacek Żurawski w najnowszym numerze “TS”

Cztery lata minęły - Jacek Żurawski

Na początku października odbędzie się w Bielsku-Białej Krajowy Zjazd Solidarności, który będzie podsumowywał 4-letnią kadencję władz związku. Rozpoczynamy sondę – wypowiedzi członków KK jak oceniją ten upływający okres i przed jakimi wyzwaniami stoimy w najbliższych latach.

Jacek Żurawski, szef ZR Toruńsko-Włocławskiego

Przez ostatnie cztery lata borykaliśmy się z arogancją władzy i niechęcią do związków zawodowych. Ktoś może postawić zarzut Komisji Krajowej, że nie ogłosiliśmy strajku generalnego. Ale uważam, że podejmowane przez nas działania szły w dobrym kierunku i tę kadencję oceniam pozytywnie. Solidarność załatwiła kilka konkretnych spraw – skrócenie czasu pracy osób niepełnosprawnych czy wywalczenie dni wolnych w ustawie o Święcie Trzech Króli. Za naszą sprawą zaczęło się coś dziać w kwestii umów śmieciowych.

Fot. T.Gutry

Cały artykuł w najnowszym numerze “TS” (39/2014)

Górnicy zablokowali pociągi z rosyjskim węglem

Stanowisko Prezydium KK NSZZ “S” ws. górniczego protestu

Nowy “Tygodnik Solidarność”

Zachęcamy do lektury nowego numeru

Tygodnika Solidarność

Pełne wydanie dostępne w kołach lub biurze “S”

XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

Wypowiedzenia na Wydziale Chemii

W połowie sierpnia Komisja Uczelniana NSZZ “S” otrzymała od Władz Uczelni pisma informujące o zamiarze zmian warunków pracy dla dziewięciu (9) pracowników obsługi i warsztatów Wydziału Chemii UMK (przejście z wymiaru 1 na 1/2 etatu), oraz wymówienie warunków pracy (zwolnienie) dla dwóch osób.

Jako Komisja Uczelniana NSZZ “S” nie wyraziliśmy na to zgody uzasadniając swoje stanowisko:

- brakiem określenia przez pracodawcę kto i w jakim zakresie przejmie obowiązki pracowników;

-  oraz nie podjęciem starań przez przedstawiciela pracodawcy w tej jednostce organizacyjnej co do znalezienie dla tych osób, szczególnie o długim stażu zatrudnienia na Uczelni, innych miejsc pracy.

Z końcem sierpnia pisma dotyczące zmiany warunków pracy otrzymało 15 osób, a dwie osoby otrzymały wypowiedzenie w trybie ustawowym. Natychmiast podjęliśmy działania celem wyjaśnienia pojawiających się niejasności w sposobie wypowiedzenia warunków pracy i liczby osób dotkniętych tymi wypowiedzeniami. Niejasności dotyczą następujących kwestii:

- liczby osób, w stosunku do których związek zawodowy wyraża opinię – otrzymaliśmy taką możliwość jedynie w przypadku 11 osób z grona 17 ;

- prawidłowego trybu opiniowania w przypadku pracowników, będących członkami naszego związku zawodowego;

- objęcia zmianą treści stosunku pracy pracowników-małżonków, a więc nieuwzględnienia przez przedstawiciela pracodawcy trudnej sytuacji osobistej.

Zwracamy uwagę na fakt braku kryteriów, w oparciu o które dokonano wyboru osób objętych wypowiedzeniami.

Brak takiego kryterium jest istotnym uchybieniem pracodawcy w przypadkach rozpatrywanych przez Sąd Pracy.

Przystąpiliśmy też do rozmów z Władzami Uczelni w celu podjęcia działań zmierzających do znalezienie innych miejsc pracy na Uczelni dla osób objętych wypowiedzeniami. Poniżej opublikowaliśmy stosowne pisma skierowane do JM Rektora w tej sprawie.

wypowiedzeniawchemii_1 wypowiedzeniawchemii_2

18 września 1980 r. Powstanie NZS

18 września 1980 r. Powstanie NZS

Na fali strajków robotniczych i powstania NSZZ „S” umocnił się niezależny ruch studencki, zapoczątkowany w 1977 r. przez Studencki Komitet Solidarności. Już 2 września 1980 r. studenci Uniwersytetu Gdańskiego powołują Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów

————————————————————————————-

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Tymczasowy Komitet Założycielski NZS powstał 15 września 1980 r. Na jego czele stanął student prawa - Zbigniew Nowek, związany z opozycyjną działalnością w Gdańsku. Dzięki przychylności ówczesnego rektora - profesora Ryszarda Bohra komitet ten uzyskał lokal, materiały i sprzęt (m. in. powielacz) umożliwiające skuteczne działanie. Toruńskie NZS było współtwórcą krajowych władz Zrzeszenia - Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego, a później Krajowej Komisji Koordynacyjnej. 23 października 1980 r. w auli UMK odbył się wiec założycielski NZS UMK. Wzięło w nim udział 2000 studentów i naukowców. Na wiecu przyjęto m. in. Statut i Regulamin Wewnątrzorganizacyjny Zrzeszenia. [...] W.Polak

Komentarz tygodnia

Komentarz tygodnia

Wycieczka w Tatry sierpień 2014

Wycieczka w Tatry sierpień 2014

kilka zdjęć autorstwa kol. R. Lewandowskiego

Bł. ks. Jerzy patronem Solidarności

Bł. ks. Jerzy patronem Solidarności

Na wniosek NSZZ “Solidarność” złożony do Watykanu za pośrednictwem Episkopatu Polski, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszka podjęła decyzję o ustanowieniu naszego kapelana, bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”.
Dekret został odczytany podczas rocznicowej mszy św. w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku przez Metropolitę Gdańskiego ks. Abp Sławoja Leszka Głódzia.
- Ksiadz. Jerzy oddał życie, aby Solidarność mogła żyć i zawsze jest z nami. Od teraz nie tylko jako nasz kapelan, ale i patron – powiedział szef Związku Piotr Duda. – To wspaniały dzień – dodał.
Decyzję o złożeniu takiego wniosku podjął Krajowy Zjazd Delegatów w październiku 2010 roku we Wrocławiu.