Dołącz do nas!

Ulga podatkowa

Dołącz do nas!

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Pracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie wynegocjować wyższe płace, uczciwsze  traktowanie, czy korzystne układy zbiorowe pracy.

Pracodawcy będą słuchać pracowników, jeśli będziemy mówić jednym głosem.

Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia.

Dlaczego warto się organizować?

Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw a tam gdzie działają związki zawodowe;
- rzadziej naruszane są prawa pracowników;
- rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń;
- pracodawcy nie zmuszają pracowników do pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia,
- regularnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne

Dlaczego warto należeć do Związku?

5 powodów dla których warto się organizować i przyłączyć do NSZZ „Solidarność”:

  1. Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy,
  2. Działając w NSZZ „Solidarność” masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy,
  3. Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy,
  4. Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów,
  5. Jesteś aktywny i możesz pomagać innym.
  6. Działalność kulturalna  i turystyczna.

Wiele zależy od Ciebie.

NSZZ „Solidarność” jest najlepszym głosem ludzi pracy, od Ciebie zależy czy ten głos będzie silniejszy.

Jeśli masz jakieś obawy związane z przystąpieniem do NSZZ pamiętaj, że wszelkie prześladowania z powodu bycia w związku zawodowym jest niezgodne z prawem, wybór o przynależności należy do Ciebie. Dlatego żaden pracownik nie może być traktowany niesprawiedliwie tylko z powodu przynależności lub jej braku do związku.

Pamiętajcie!

Najlepszym sposobem, aby poprawić swoje warunki pracy jest zachęcenie jak największej ilości koleżanek i kolegów z pracy do dołączenia do NSZZ „Solidarność”

Dołącz do nas!