Aktualności

Koncerty TOS

Wycieczki jednodniowe

Życzenia Wielkanocne

Blask Rzeczypospolitej

Koncert TOS

Regulacja wynagrodzeń 2024

Warszawa 6 marca

Jedziemy do Warszawy z kilku miejsc w Regionie. Chętni do udziału w demonstracji powinni zgłosić swój akces w biurach związku (Toruń – siedziba Zarządu Regionu).

Wyjazd z Torunia o godzinie 6.oo zbiórka parking przy Cinema City. Koordynuje przewodniczący Tomasz Jeziorek, Przemysław Morgulski.

Spotkanie KSN z Ministrem NiSzW

Zwiększenie subwencji dla UMK

Ulga podatkowa dla Członków “S”

Związkowe składki członkowskie
jako ulga podatkowa

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2c) ustawy o PIT dochód, który jest podstawą obliczenia podatku, można pomniejszyć (odliczyć od dochodu) m.in. o kwotę składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 840 zł.