Komunikaty i apele

Regulacja wynagrodzeń 2024

Warszawa 6 marca

Jedziemy do Warszawy z kilku miejsc w Regionie. Chętni do udziału w demonstracji powinni zgłosić swój akces w biurach związku (Toruń – siedziba Zarządu Regionu).

Wyjazd z Torunia o godzinie 6.oo zbiórka parking przy Cinema City. Koordynuje przewodniczący Tomasz Jeziorek, Przemysław Morgulski.

Spotkanie KSN z Ministrem NiSzW

Zwiększenie subwencji dla UMK

Dodatek MEN na UMK

Subwencja cd.

Subwencja

Jednorazowy dodatek dla pracowników

Co z ankietami … ?

Co z ankietami oceniającymi pracę dydaktyczną nauczycieli akademickich ?

Poniżej zamieszczamy pismo wysłane do Prorektora Nehringa dotyczące ankiet.

Zwracamy się z prośbą do nauczycieli akademickich o kierowanie do „Solidarności” UMK wszelkich uwag i sugestii odnośnie ankiet. Będziemy Państwu wdzięczni, gdyż pozwoli to nam wyrobić sobie opinię nt. Państwa zdania w przedmiotowej sprawie.

Regulacje wynagrodzeń 2023

Koleżanki, Koledzy, publikujemy dokumenty dotyczące ustaleń w sprawie regulacji płac.

1. Propozycja porozumienia JM Rektora z dnia 24 lutego 2023 r.

porozumienie_propozycjarektora

2. Uzgodnienie stanowiska związków zawodowych działających na UMK z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie propozycji JM Rektora z dnia 24 lutego 2023 r.

uzgodnienie_final

3. Porozumienie w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń z dnia 2 marca 2023 r.

porozumienie_final