Co z ankietami … ?

Co z ankietami oceniającymi pracę dydaktyczną nauczycieli akademickich ?

Poniżej zamieszczamy pismo wysłane do Prorektora Nehringa dotyczące ankiet.

Zwracamy się z prośbą do nauczycieli akademickich o kierowanie do „Solidarności” UMK wszelkich uwag i sugestii odnośnie ankiet. Będziemy Państwu wdzięczni, gdyż pozwoli to nam wyrobić sobie opinię nt. Państwa zdania w przedmiotowej sprawie.