Informacje z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”

*Informacje z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” *

30.12.2019

*Finansowanie sektora szkolnictwa wyższego i nauki w latach 2020-2021*

23 listopada 2019 r. w Warszawie, w gmachu Politechniki Warszawskiej obradowała Rada Krajowej Sekcji Nauki w składzie poszerzonym o Przewodniczących Komisji Zakładowych Uczelni, Instytutów Badawczych i Instytutów PAN.

W trakcie obrad jednomyślnie przyjęto wspólne stanowisko – pobierz dokument

Wcześniej, 20 września 2019 r. uczestnicy I Forum Uczelni Polskich (I FUP) w Krakowie również podjęli stanowisko w związku z niezadowalającym poziomem finansowania sektora szkolnictwa wyższego w Polsce – pobierz dokument

W odpowiedzi na stanowiska I FUP MNiSW przysłało następujący dokument - pobierz

Do tej pory uczelnie publiczne otrzymały subwencję zwiększoną jedynie o 7% w stosunku do kwoty funduszu wynagrodzeń z 2017 roku.

«««    »»»

*Przedstawiciel KSN w Prezydium RGNiSzW

*

10 października 2019 r. odbyło się XVI posiedzenie plenarne *Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego*. Podczas obrad na drodze głosowania tajnego dokonano wyboru uzupełniającego do Prezydium Rady Głównej przedstawiciela reprezentatywnych związków zawodowych.

Miło nam poinformować, że w wyborach tych do Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednogłośnie wybrano *kol. Bogusława Dołęgę*, zastępcę Przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” i Przewodniczącego naszej Sekcji w latach 2014-2018.

«««    »»»

*Spotkanie Prezydium KSN z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego*

Konieczność zwiększenia nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę oraz problemy z wdrażaniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce były głównymi tematami poruszonymi podczas spotkania przedstawicieli Prezydium KSN z *Jarosławem Gowinem*, Ministrem Nauki i Szkodnictwa Wyższego, które odbyło się 18 grudnia 2019 r. w Warszawie. Informacja ze spotkania znajduje się na naszej stronie - przejdź do strony KSN

*Pożegnanie kol. Józefa Bancewicza*

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 13 października 2019 r. zmarł śp. *Józef Bancewicz*, wieloletni Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Politechniki Poznańskiej oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.

więcej