foto relacja - Litwa 2021

foto relacja - Litwa 2021

fot. Kol Paweł Zieliński