Władze

Władze NSZZ “Solidarność” przy UMK na kadencję 2018-2022

PREZYDIUM KOMISJI UCZELNIANEJ

1. Stanisław Biniak – przewodniczący

2. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska – I zastępca

3. Grzegorz Trykowski – II zastępca

4. Irena Wiśniewska – sekretarz

5. Grażyna Gawrońska – skarbnik

6. Elżbieta Burkacka-Łaukajtys

7. Karolina Karpus

8. Jerzy Romański

9. Anna Uzarska

Komisja Uczelniana NSZZ “Solidarność”
Stanisław Biniak - Przewodniczący

Andruchowicz Bogusław

Bienias Dorota

Burkacka-Łaukajtys Elżbieta

Caputa Joanna

Fastowicz Ludmiła

Gawrońska Grażyna

Grodzicki Przemysław

Karpus Karolina

Kowalska Ewa

Kuś Iwona

Romański Jerzy

Solarczyk Adam

Stępka Leszek

Sudik Dorota

Sulkowska-Tuszyńska Krystyna

Trykowski Grzegorz

Uzarska Anna

Walczak Damian

Wiśniewska Irena

KOMISJA REWIZYJNA

Gościmińska Barbara

Krajnik Jarosław

Uzarski Krzysztof

DELEGACI NA WZD KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ „S”

Biniak Stanisław

Karpus Karolina

Romański Jerzy

Stępka Leszek

DELEGACI NA WZD REGIONU TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKIEGO NSZZ „S”

Biniak Stanisław

Fastowicz Ludmiła

Romański Jerzy

Uzarski Krzysztof

Wiśniewska Irena