KSN

Komunikat Rzecznika prasowego Sztabu Protestacyjnego KSN

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała Apel w sprawie szczepień pracowników szkolnictwa wyższego i nauki.

Apel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie szczepień pracowników szkolnictwa wyższego i nauki Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” z wielkim niepokojem obserwuje realizację działań podejmowanych w celu zabezpieczenia środowiska akademickiego przed skutkami zakażenia wirusem COVID-19.W związku z rozpoczęciem szczepień nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach pojawiły się liczne głosy niezadowolenia ze strony nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, których akcja szczepień nie obejmuje.

Apelujemy o natychmiastowe włączenie wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki w program szczepień obowiązujący dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Mając powyższe na uwadze apelujemy do Prezesa Rady Ministrów o jak najszybsze rozwiązanie przedstawionych problemów i podjęcie skutecznych działań zabezpieczających całe środowisko akademickie przed rozprzestrzenianiem się i skutkami zakażenia wirusem COVID-19.Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

całość

KSN aktualności

Nowa strona internetowa KSN

Aktualności
Kalendarium KSN
Biuletyn

i wiele ciekawych linków

W stulecie urodzin świętego Jana Pawła II: Sprawujcie się dobrze!

Radość, powiew Ducha i dotyk Boga, duma i spełnienie, wsparcie i siła, przekonanie o sensie życia i historii, dowartościowanie i nadzieja lepszego jutra – to tylko niektóre słowa, które przypominają to, co przeżywaliśmy w dniu wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i w kolejnych latach. 16 października 1978 roku jest dla nas szczególną datą. Rozpoczęła ona nowy etap w historii niejednej osoby, rodziny, wspólnoty i Narodu. Jakże wtedy był wymowny nasz związek z Janem Pawłem II. Szczęśliwi i dumni pisaliśmy Polonia semper fidelis.   więcej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0 - STANOWISKO KSN

Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”  w sprawie antypracowniczych zapisów
w projekcie ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

więcej

Informacje z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”

*Informacje z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” *

30.12.2019

*Finansowanie sektora szkolnictwa wyższego i nauki w latach 2020-2021*

23 listopada 2019 r. w Warszawie, w gmachu Politechniki Warszawskiej obradowała Rada Krajowej Sekcji Nauki w składzie poszerzonym o Przewodniczących Komisji Zakładowych Uczelni, Instytutów Badawczych i Instytutów PAN.

W trakcie obrad jednomyślnie przyjęto wspólne stanowisko – pobierz dokument

Wcześniej, 20 września 2019 r. uczestnicy I Forum Uczelni Polskich (I FUP) w Krakowie również podjęli stanowisko w związku z niezadowalającym poziomem finansowania sektora szkolnictwa wyższego w Polsce – pobierz dokument

W odpowiedzi na stanowiska I FUP MNiSW przysłało następujący dokument - pobierz

Do tej pory uczelnie publiczne otrzymały subwencję zwiększoną jedynie o 7% w stosunku do kwoty funduszu wynagrodzeń z 2017 roku.

«««    »»»

*Przedstawiciel KSN w Prezydium RGNiSzW

*

10 października 2019 r. odbyło się XVI posiedzenie plenarne *Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego*. Podczas obrad na drodze głosowania tajnego dokonano wyboru uzupełniającego do Prezydium Rady Głównej przedstawiciela reprezentatywnych związków zawodowych.

Miło nam poinformować, że w wyborach tych do Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednogłośnie wybrano *kol. Bogusława Dołęgę*, zastępcę Przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” i Przewodniczącego naszej Sekcji w latach 2014-2018.

«««    »»»

*Spotkanie Prezydium KSN z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego*

Konieczność zwiększenia nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę oraz problemy z wdrażaniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce były głównymi tematami poruszonymi podczas spotkania przedstawicieli Prezydium KSN z *Jarosławem Gowinem*, Ministrem Nauki i Szkodnictwa Wyższego, które odbyło się 18 grudnia 2019 r. w Warszawie. Informacja ze spotkania znajduje się na naszej stronie - przejdź do strony KSN

*Pożegnanie kol. Józefa Bancewicza*

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 13 października 2019 r. zmarł śp. *Józef Bancewicz*, wieloletni Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Politechniki Poznańskiej oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.

więcej

Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki

Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki, przyjęte na rozszerzonym posiedzeniu Rady 23.11.2019 r.

Informacja z XVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wynagrodzenia – 7 procent więcej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o przyznaniu dodatkowych środków finansowych na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni.

Przypominamy, że obowiązkiem pracodawcy jest uzgodnienie wysokości podwyżek dla wszystkich pracowników uczelni w ramach przyznanej przez Ministerstwo kwoty z reprezentatywnymi związkami zawodowymi działającymi w danej uczelni. więcej

Wywiad z Przewodniczącym KSN

Wywiad z Przewodniczącym KSN

Regionalny Informator Związkowy Ziemi Łódzkiej opublikował wywiad

z Przewodniczącym Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, kol. Dominikiem Szczukockim.