Stawki wynagrodzeń

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych.

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach pracowników dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej.

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Aby powiększyć, należy kliknąć na poszczególną tabelę.