Warszawa 6 marca

Jedziemy do Warszawy z kilku miejsc w Regionie. Chętni do udziału w demonstracji powinni zgłosić swój akces w biurach związku (Toruń – siedziba Zarządu Regionu).

Wyjazd z Torunia o godzinie 6.oo zbiórka parking przy Cinema City. Koordynuje przewodniczący Tomasz Jeziorek, Przemysław Morgulski.