Tabele płac

Regulacja wynagrodzeń 2024

Regulacja płac

Regulacja płac - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w kampusie toruńskim

Średnie płace na UMK

Po kliknięciu na powyższą tabelą, nastąpi przekierowanie do tabeli szczegółowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

rozporzadzenie-ministra-nauki-5-pazdziernika-2011

Stawki wynagrodzeń

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych.

więcej »