nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Apel

APEL DO PRACOWNIKÓW UMK

    Najbliższe lata dla naszej Uczelni i zatrudnionych w niej pracowników to czas wielkiej próby. Zadania jakie Władze Uczelni chcą realizować, utrzymanie a nawet podniesienie prestiżu i znaczenia UMK, wymaga od nas wszystkich wysiłku organizacyjnego, zabiegów o pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych i innych działań adekwatnych do zajmowanego stanowiska. W pracy tej Władze Uczelni i Kierownicy jednostek organizacyjnych powinni spotkać się z silnym i jednoznacznym poparciem ogółu pracowników.

     Jednocześnie stwierdzamy, że proces ten wymaga obecności i wsparcia ze strony organizacji związkowych pracowników. Dlatego też zwracamy się do pracowników o zastanowienie się, czy obojętność wobec czekających zadań, niechęć do organizowania się nie spowoduje, że konieczne na Ucelni przemiany będą przebiegały w posób nie zawsze zgodny z oczekiwaniami pracowników.

     Brak udziału reprezentatywnych (odpowiednia liczeność) związków zawodowych w tych przemianach osłabi pozycję pracownika w konfronracji z władzami i administracją Uczelni, a podejmowane przez władze decyzje będą arbitralne, nie będą uwzględniać innych możliwych (a również korzystnych dla Uczelni) rozwiązań.

    Apelujemy: zastanów się czy chcesz mieć wpływ na to co dzieje się wokół Ciebie? Może chcesz coś wnieść w działania NSZZ "Solidarność", by podnieść jego skuteczność i efektywność? Jeśli tak, jest dla Ciebie miejsce w naszym Związku. Zapraszamy!

Deklarację przynależności możesz pobrać w pok. 612 w Rektoracie

Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność"

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium