nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Tratat założycielski...Traktat założycielski Nowej Europy

     27 maja br. Prezydium (biuro) Konwencji Europejskiej pod przewodnictwem Valery'ego Giscard d'Estaing opublikowało projekt pierwszej części Traktatu Konstytucyjnego Uni Europejskiej.

     Tymczasem podczas Konferencji w Parlamencie Europejskim, która odbyła się 3 kwietnia br. na temat "Bóg i Europa", domagaliśmy się w "manifeście z Brukseli" uznania korzeni chrześcijańskich Europy, które ukształtowały naszą wspólną historię i naszą cywilizację. To podstawowe dziedzictwo pozwoliło zbudować Europę jako wspólnotę wartości opartych na poszanowaniu godności ludzkiej i praw człowieka, jej demokracji, wolności i odpowiedzialności, solidarności i pomocniczości oraz poszukiwania wspólnego dobra.

     Domagamy się, aby te odwołania się do tych źródeł zostały jasno wyrażone w preambule.

     Manifest z Brukseli jest w trakcie podpisywania w Parlamencie Europejskim i w Parlamentach Narodowych

     W każdym kraju są licznie podpisywane petycje w tej sprawie. We Francji zapoczątkowała tę akcję Fundacja Służby Politycznej ( la Fondation de Service Politique ).

Elizabeth MONTFORT


MANIFEST BRUKSELSKI
Wnioski konferencji Bóg i Europa? Wolność religikna i wolność polityczna w Traktacie założycielskim zjednoczonej Europy

Parlament europejski, 3 kwietnia 2003 r.
(wyciąg)

     My, Członkowie Parlamentu europejskiego, Członkowie Parlamentów narodowych i krajów kandydackich, Delegaci Konwencji Chrześijan dla Europy i Fundacji Służby politycznej, Reprezentując społeczeństwo obywatelskie Państw członków Uni Europejskiej w łączności z krajami kandydackimi, i jako wniosek prac konferencji w Brukseli "Bóg i Europa, która miała miejsce 3 kwietnia 2003 roku,
(...)

     Europa powstała z orginalnej i specyficznej syntezy, która łączy filozofię grecką, prawo rzymskie i kultury germańskie, celtyckie i słowiańskie właśnie dzięki przynależności jej ludów do chrześcijaństwa. Nie będąc wyłącznym źródłem naszej identyczności i nie wykluczając wkładu innych tradycji filozoficznych, czy duchowych, chrześcijaństwo ukształtowało w sposób determinujący naszą wspólną cywilizację dzięki wartościom wolności i odpowiedzialności, poszanowania godności ludzkiej i prawa, pomocniczości i solidarności. (...)

     I- Wolność religijna, wolność polityczna i status Kościołów

     Domagamy się w pierwszym rzędzie, aby w przyszłym Traktacie założycielskim zjednoczonej Europy została uznana religijność po to, aby zneutralizować wszelkie ideologiczne i polityczne pokusy instrumentalizacji ludów i religii. (...)

     II. Zasada godności osoby ludzkiej

     Poza tym domagamy się aby została uznana uniwersalna wartość zasady godności osoby ludzkiej we wszystkich jej przejawach. (...)

     Prawo do życia będąc nieodłącznym ontologicznym prawem każdego człowieka powinno być (...) honorowane i chronione od poczęcia az do naturalnej śmierci (...)

     Rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety tworzy podstawową komórkę społeczeństwa. (...)

     Jeżeli władze publiczne, w służbie wszystkich, biorą pod uwagę inne formy wspólnego życia ukazujące się w społeczeństwie, to nie mogą jednak ich zrównywać na płaszczyźnie prawnej z rodziną taką jaką tu zdefiniowaliśmy i której właściwy jej charakter powinien być chroniony. (...)

     (...) najsłabsi w społeczeństwie winni się znaleźć w centrum każdego projektu dotyczącego społeczeństwa op to, aby nastąpił trwały rozwój oparty na dostępie każdego do powszechnie uznanych praw ludzkich. Idzie tu nie tylko o dostęp do nauczania, służby zdrowia i zdobycia zawodu, ale też o uznanie godności ludzkiej i kultury życia.

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium