nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Komunikat

KOMUNIKAT 1/07 KU NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"


     Dnia 24 stycznia br. odbyło sie spotkanie JM Rektora UMK (w obecności Kanclerza dr Stefana Nielka i Z-cy Kanclerza mgr Henryka Pańki) z przewodniczącymi związków zawodowych działających przy UMK (część toruńska i bydgoska). Ze strony związków udział wzięli: B. Żurawski (ZNP), St. Biniak ("S" UMK), P. Jurkowski ("S" Coll. Medicum) oraz przedstawicielka Zarządu ZZP CM w Bydgoszczy.

     JM Rektor poinformował, że w związku z wejściem w życie zarządzenia MNiSW z dn. 22.XII.2006 oraz zmianami w przepisach podatkowych (zwiekszona odpowiedzialność pracodawcy za roczne rozliczenie podatkowe pracownika) istnieje konieczność przeredagowania umów o pracę. Zmiany w umowach będą dotyczyły wysokosci wynagrodzenia (uległy zmianie wysokosci niektórych dodatków funkcyjnych) oraz nastąpi okeślenie części dochodów pracownika objętych prawem autorskim (o 50% kosztach uzysku). Wymiana umów o pracę nie będzie związana z jakimkolwiek innymi zmianami warunków pracy i płacy.

     Nastąpi również zmiana sposobu naliczania wynagrodzenia pracowników rozliczanych w wymiarze godzinowym. Zamiast rozliczenia godzinowego będzie wynagrodzenie miesięczne. Zgodnie z deklaracją Kanclerza zmiany nastąpią w sposób zapewniający dotychczasową wysokość dochodów.

     Powyższe zmiany, po uchwaleniu przez Senat w dn. 30.I.br, wchodzą w życie z dn. 1.I.2007r.

     Jednocześnie JM Rektor poinformował o umowie z PKP w sprawie legitymacji ulgowych (50% na wszystkie pociągi PKP) dla wszystkich chętnych pracowników UMK. Cena takiej ulgi wynosi 350 zł, przy czym pracownik wpłaca 1/3 tej kwoty i podatek (+ZUS) od pozostałej części (wpłaty UMK). Tak więc koszt pracownika wynosi ok. 200 zł.

     Niezależnie od tej mozliwości każdemu nauczycielowi akademickiemu przysługuje ulga 37% na pociągi zwykłe II klasy (za okazaniem legitymacji pracownika).

     W tym roku powraca zasada rozliczania delegacji wg rzeczywistych kosztów poniesionych przez pracownika (NSZZ "Solidarność" wielokrotnie sie tego domagał).

     Przy rozliczaniu delegacji należy pamiętać o dołączaniu biletów - jest to wymóg zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.XI.2006r.

     KOMISJA UCZELNIANA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" WYRAŻA PODZIĘKOWANIE JM REKTOROWI ZA POZYTYWNE ROZWIĄZANIE PROBLEMU ROZLICZANIA DELEGACJI SŁUŻBOWYCH ORAZ ULGOWYCH PRZEJAZDÓW PKP, ZGODNIE Z NASZYMI WCZEŚNIEJSZYMI INTENCJAMI.

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium