nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Polskie Podlasie

POLSKIE PODLASIE


     W dniach 04.07-10.07.2006 Solidarność UMK zorganizowała wycieczkę na Podlasie z zamiarem odwiedzenia Puszczy Białowieskiej oraz Parków Narodowych: Biebrzańskiego i Narwiańskiego, a po drodze wielu innych ciekawych miejsc.

     Zwiedzanie rozpoczynamy od Zuzeli nad Bugiem, miejscowości leżącej na pograniczu Podlasia i Mazowsza, w której urodził się Stefan Wyszyński. Odwiedzamy kościół p.w. Przemienienia Pańskiego (1908-1913), zniszczony w czasie wojny, odremontowany w latach 1957-1967. Z poprzedniego drewnianego kościoła zachowała się m.in. chrzcielnica, w której ksiądz prymas był chrzczony w 1901 roku., a najcenniejszym zabytkiem świątyni jest krucyfiks barokowy z rzeźbą Chrystusa ukrzyżowanego znajdujący się w zwieńczeniu ołtarza. Odwiedzamy również muzeum Lat Dziecięcych Księdza Prymasa. jest to zrekonstruowany budynek dawnej szkoły, do której uczęszczał w latach 1908-1910, po lewej stronie muzeum odtworzono mieszkanie państwa Wyszyńskich, po prawej izbę szkolną.

     Kolejnym zwiedzanym miejscem na naszej trasie jest Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, powołane do życia w 1962 roku. Siedzibą główną muzeum jest klasycystyczny pałac, w skład zespołu pałacowo-parkowego wchodzi oficyna, stajnia, wozownia oraz drewniany młyn wodny. Zbiory muzeum prezentowane są w 37 ekspozycjach stałych pod opieką merytoryczną działów: etnograficznego, budownictwa wiejskiego (skansen), historyczno-artystycznego (Muzeum Pisanki), techniki rolniczej, historii uprawy roślin gospodarskich, historii chowu i hodowli zwierząt, tradycji zielarskich, weterynarii. W Ciechanowcu corocznie odbywa się Święto Chleba - w tym roku 13 sierpnia.

     Na krótko zatrzymujemy sie w Drohiczynie i Siemiatyczach. Ostatnim odwiedzanym miejscem jest sanktuarium prawosławne na Świętej Górze Grabarka, wznoszącej sie w Puszczy mielnickiej. Znajduje sie tutaj klasztor żeński p.w. Świętych Marty i Marii oraz Cerkiew przemienienia Pańskiego. W cerkwi ikona Matki Bożej Iwierskiej z Grabarki (jest to kopia ikony Matki Bożej Iwierskiej), która napisana została na górze Athos z okazji drugiego milenium chrześcijaństwa. Za cerkiewką stare sosny i między nimi krzyże. Duże i małe, stare chylące się i nowe ze świeżego drewna. Stoją jako las wotywny.

     Następnego dnia wyjazd szlakiem unickim. Jedziemy do Pratulina. Odwiedzamy świątynię p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła (1840 r). Wchodząc do kościoła po prawej stronie znajduje sie kaplica Relikwii Błogosławionych Męczenników z Pratulina. W kaplicy drewniany sarkofag, w którym złożone są kości - relikwie Męczenników Pratulińskich, którzy oddali życie w obronie jedności Kościoła. Na ścianie kaplicy zawieszony jest krzyż - niemy świadek śmierci. Ten krzyż trzymali w rękach unici z Pratulina w 1874 roku, gdy rząd carski chciał odebrać im świątynię i narzucić prawosławie. W Pratulinie zginęło wówczas 13 unitów, 180 było rannych. Idziemy również zobaczyć ołtarz, który został zbudowany z okazji wizyty Ojca Świętego w Siedlcach i decyzją biskupa przeniesiony do Pratulina, jako upamiętnienie beatyfikacji Męczenników z Pratulina przez Jana Pawła II. Ołtarz został usytuowany nad fundamentami parafii unickiej, która istniała tam już w 1686 roku.

     Szlak unicki prowadzi nas do Kostomłotów, gdzie mieści się sanktuarium unitów podlaskich. Jest to jedyna parafia neounicka na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej. o unitach i sanktuarium opowiada nam przemiły Ojciec marianin. Cerkiewka, którą odwiedziliśmy została zbudowana w 1631 roku (przebudowana w 1852). W świątyni znajduje się zabytkowa ikona patrona cerkwi świętego męczennika Nikity, pochodząca z 1631 r.

     Kodeń jest dawną siedzibą litewsko-ruskiego rodu Sapiehów, został założony na prawie magdeburskim przez Jana Sapiehę w 1511 roku. Odwiedzamy barokową świątynie p.w. św. Anny ze słynnym obrazem Matki Bożej kodeńskiej (kopia figury Matki Bożej z Gwadelupy). Obraz ten niegdyś znajdował się w prywatnej kaplicy Urbana VIII w Watykanie. Mikołaj Sapieha w czasie ciężkiej choroby w 1630 roku odbył pielgrzymkę do Rzymu. Tam podczas Mszy odprawianej przez Ojca Świętego przed obliczem tejże Madonny powrócił do zdrowia. Sapieha poprosił papieża,, aby podarował mu obraz. gdy ten stanowczo odmówił, Mikołaj przekupił zakrystiana, który nocą wykradł obraz. Sapieha potajemnie przewiózł go do Kodnia. Za ten czyn został ekskomunikowany, lecz ze względu na olbrzymie zasługi dla Kościoła i kraju, papież przebaczył mu winę i oficjalnie podarował obraz (historia ta została opisana przez Zofię Kossak w powieści Błogosławiona wina). Oglądamy kompleks klasztorny Ojców oblatów, gotycki z elementami baroku. W centralnym punkcie placu zamkowego znajduje się zabytek klasy zerowej z 1518 roku, kaplica zamkowa Sapiehów, a obecnie kościół Świętego Ducha.

     Ostatnim odwiedzanym tego dnia miejscem jest prawosławny zespół klasztorny z cerkwią św. Onufrego w Jabłecznej.

     Rano opuszczamy Mielnik i jedziemy do Hajnówki na stacje kolejki wąskotorowej. Nasza przejażdżka trwa 45 minut przez lasy i prowadzi do Topiła. Po powrocie do Hajnówki, odwiedzamy prawosławny sobór świętej Trójcy. Ta nowoczesna cerkiew dominuje w panoramie Hajnówki. Świątynia o nieregularnym planie i łagodnych płaszczyznach dachów została zbudowana w latach 1974-1982. Dwukondygnacyjny obiekt o wysokości 50 metrów i kubaturze 15000 m3 może pomieścić jednorazowo 5 tysięcy wiernych. Dwie stożkowe wieże, większa nad nawą i mniejsza nad prezbiterium, zwieńczone są cebulastymi kopułami. We wnętrzu zwracają uwagę freski, witraże i ikonostasy. w tej cerkwi każdego roku pod koniec maja odbywa się festiwal muzyki cerkiewnej.

     Jedziemy do Starej Białowieży na szlak dębów królewskich. Pamiętam to miejsce sprzed kilku lat. Wówczas można było te 300-400 letnie dęby podziwiać z bliska. teraz ze względów bezpieczeństwa dostęp do nich jest ograniczony. Podziwiamy więc z daleka.

     Kolejny dzień obejmuje zwiedzanie Puszczy Białowieskiej. Zwiedzanie zaczynamy od ścisłego Rezerwatu Krajobrazowego im. W. Szafera, powołanego w 1921 roku, a reaktywowanego w 1969 r (1357 ha). Usytuowany wzdłuż szosy Hajnówka-Białowieża, daje możliwość zapoznania się z najciekawszymi zbiorowiskami Puszczy Białowieskiej. Na obszarze rezerwatu na niewielkich powierzchniach występują bory świeże, bagienne, olsy i łęgi. Przewodnik wyjątkowo ciekawie opowiada o życiu lasu. Oglądamy drobne rośliny (dziurawiec, czyściec, wilcze łyko), podziwiamy piękne huby, konary drzew "pikowane" szyszkami przez dzięcioły, duże dziuple, a także powalony potężny dąb Jagiełły. Wracamy do muzeum, gdzie od roku istnieje przyrodnicza wystawa stała, ciekawa ekspozycja dotycząca życia puszczy, jej fauny i flory. Jest to najnowocześniejsza przyrodnicza wystawa w Polsce, gdzie wśród gry świateł i dźwięków, przenosimy się w świat przyrody Puszczy Białowieskiej. Dopiero opuszczając zacieniony rezerwat i chłodne pomieszczenia muzeum, zdajemy sobie sprawę, jak potworny jest upał. Jedziemy do Rezerwatu Żubrów. Widzimy je jednak tylko z daleka, z bliższej odległości oglądamy łosia, tarpany, wilki, żubronie, sarenkę i dziki. Zwierzęta też chowają się przed upałem.

     Po śniadaniu następnego dnia wyjazd w kierunku Białegostoku. Pierwszym zwiedzanym obiektem jest twierdza Osowiec. Twierdzę wojskową w Osowcu władze carskie budowały od 1812 do 1915 roku. Złożona jest z czterech fortów wzniesionych po obu stronach Biebrzy. Podczas I wojny światowej twierdza broniła się skutecznie ponad 11 miesięcy. Rosjanie opuścili ją 22 sierpnia 1915 r, po serii niemieckich ataków gazowych (chlor). Znaczna jej część jest obecnie zrujnowana wskutek wysadzania w powietrze. Zwiedzamy muzeum (otwarte w 1998 r), fortyfikacje, przechodzimy przez tunel śmierci, w którym pokutuje duch oficera rosyjskiego z 1912 r. Opuszczamy twierdzę ledwo żywi, chociaż jedynym wrogiem był i jest upał.

     Następny etap to bagna i torfowiska biebrzańskie, odznaczające się wielkim bogactwem fauny i flory. Biebrzański Park Narodowy (największy w Polsce - 59233 ha) został utworzony w 1993 roku. Park obejmuje swoimi granicami najbardziej naturalne wartościowe przyrodniczo obszary Kotliny Biebrzańskiej. Kotlina stanowi największy w Polsce kompleks torfowisk niskich w niewielkim stopniu przejściowych i wysokich. Na obszarze tym występują zespoły roślinne reprezentujące niemal wszystkie główne typy: bagienne, torfowiskowe i leśne. Szczególnie cenna jest grupa zbiorowisk mechowiskowych, mszysto-turczycowych. Bagna biebrzańskie odznaczają się również dużym bogactwem fauny, znajduje się tu największa w kraju ostoja łosia (rezerwat ścisły - Czerwone Bagno). Ornitofauna cechuje się występowaniom wielu możliwości w skali krajowej i europejskiej, stwierdzono obecność 252 gatunków ptaków, w tym 178 gatunków lęgowych. Bagna Biebrzańskie spełniają również ważną rolę jako miejsce pobytu ptactwa podczas wiosennych i jesiennych przelotów. W Goniądzu z wieży widokowej podziwiamy ciekawą panoramę bagien biebrzańskich. Na kolację i nocleg udajemy się do Białegostoku.

     Następnego dnia o 11-tej wyjeżdżamy w trasę. Pierwszy przystanek to Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne w Surażu. Oglądamy różnego rodzaju pamiątki historyczne, archeologiczne zebrane przez właścicieli. Jedziemy na rynek Suraża (jednego z najmniejszych miast polskich). O dawnej świetności miasta świadczy grodzisko średniowieczne, doskonale zachowany układ przestrzenny z XV-XVI w, z dwoma rynkami lackim i ruskim, kościół p.w. Bożego Ciała z 1887 roku. Kierujemy się do Płonki Kościelnej. Kościół został wybudowany w latach 1905-1912 (po ukazie carskim pozwalającym na budowę kościołów). W pobliżu kościoła znajduje się dzwonnica z 1800 roku, obecnie pełniąca rolę kaplicy grzebalnej, obok stary i nowy cmentarza. Najcenniejszym zabytkiem jest niewątpliwie piękny obraz Matki Bożej Płonkowskiej z roku 1638. Przed kościołem stoi pomnik Jana III Sobieskiego, który przed wyprawą wiedeńską objeżdżał sanktuaria maryjne i modlił się przed obrazem Maryi w Płonce Kościelnej.

     Następnym etapem jest Narwiański Park Narodowy. Park ten obejmuje fragment bagiennej Doliny Górnej Narwi na odcinku od Suraża do Rzędzian. Wykształcił się tu rozległy ekosystem bagienny z siecią rozgałęzionych koryt rzecznych. Dno doliny wypełniają torfy o średniej miąższości ok. 1m. Na terenie parku i otuliny zanotowano dotychczas 200 gatunków ptaków, z czego 154 to gatunki lęgowe. O różnorodności biologicznej terenu świadczy także występowanie 41 zespołów roślinnych, 40 gatunków ssaków, 22 gatunków ryb. Bagienny teren sprzyja licznemu występowaniu płazów i gadów, a także mnóstwa gatunków owadów. Siedziba Parku znajduje się w Kurowie. Zabytkowy dwór otoczony jest starym parkiem wiejskim, z licznymi pomnikami przyrody. Sprzed siedziby Parku idziemy na wieżę widokową i kładkę przyrodniczą. Wzdłuż kładki tablice ładnie prezentujące przykłady tutejszej roślinności i zwierzyny.

     Wracamy do Białegostoku. Białystok zwiedzamy samodzielnie w ekspresowym tempie. Podziwiamy ratusz (1745), rynek trójkątny, w szybkim tempie idziemy do kościoła św. Rocha (1927), którego sylwetka góruje nad miastem. W drodze powrotnej zaglądamy do archikatedry (1617; rozbudowa 1900), przechodzimy koło Pałacu Branickich (1697; rozbudowa 1728-58, zrekonstruowany po spaleniu w 1944 roku); obecnie siedziba Akademii Medycznej.

     Następnego dnia przed nami już tylko droga powrotna. Upał się utrzymuje. Po drodze zwiedzamy Tykocin. W mieście zachowany jest barokowy układ urbanistyczny z pomnikiem Stefana Czarnieckiego pośrodku podłużnego rynku. Obecnie cały rynek rozkopany i trwają jakieś poważne prace budowlane. Tykocin w XVII-XVIII wieku był głównym, po krakowskim Kazimierzu, ośrodkiem Żydów w Polsce. Zwiedzamy barokową synagogę z 1642 roku, odbudowaną po II wojnie światowej, w wielkiej sali zachowana bima (podwyższenie ze stołem i świecznikami służące jako miejsce czytania Tory i mównica), malowidła z XVII wieku z tekstami modlitw.

     Około 16-tej trochę zmęczeni upałem, ale zadowoleni jesteśmy w Toruniu.Kliknij na obrazek, aby zobaczyć powiększenie

Bug

torfowiska koło Osowca

nad Narwią

Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska

Ciechanowice

Ciechanowice

Grabarka

Siemiatycze

Białystok

Hajnówka

Kostomłoty

Jabłeczna

Tykocin

Zuzela

Topiło

Muzeum rolnictwa
w ciechanowcu

Poszukiwania rosiczki
w Biebrzańskim Parku Narodowym

Kurowo, Narwiański
Park Narodowy

Kurowo, Narwiański
Park Narodowy

Kurowo, Narwiański
Park Narodowy

p. Adam opowiada
o Białymstoku

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium