nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Kalendarium
 

Kiedy oficjalnie narodziła się "SOLIDARNOŚĆ"


     Mało kto pamięta, że wówczas po Sierpniu 80 roku wcale nie było takie oczywiste, że powstanie jeden niezależny związek zawodowy. Wśród strajkujących załóg wielkich zakładów pracy były rozmaite pomysły, a część ich przedstawicieli wręcz głośno wyrażała swoje obawy przed stworzeniem jednej organizacji. Dotychczasowe doświadczenia z jednościa a'la PRL nie były dobre - zaś innych jeszcze nie było.

     W punkcie 4 Protokołu Porozumienia zawartego między komisją rządową i Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w dniu 31 sierpnia 1980r pisze dosłownie: "Powstałe komitety strajkowe mają możność przeształcenia się w zakładowe organy reprezaentacji pracowniczych, takie jak komitety robotnicze, komitety pracownicze, rady robotnicze bądź w komitety założycielskie nowych samorządnych związków zawodowych.
     Międzyzakładowy Komitet Strajkowy jako komitet założycielski tych związków ma swobodę wyboru formy jednego związku lub zrzeszenia w skali Wybrzeża (!)."

     Już 4 września w warszawskim "Ursusie" zebrali się przedstawiciele komitetów założycielskich wolnych związków zawodowych i postanowili utworzyć Niezależny Samorządny Związek zawodowy "Mazowsze", a na przewodniczącego wybrano Adama Bujaka.
     Dopiero 17 września 1980 do Gdańska zwołano przedstawicieli (tylu ilu się dało powiadomić) komitetów założycielskich nowych związków zawodowych. Wtedy okazało się, że do nowych organizacji wstąpiło już ponad 3.5 miliona pracowników i to pomimo wcale nie rzadkich szykan SB oraz blokowania dostępu do środków masowego przekazu. Wówczas postanowiono, że w celu skuteczniejszego postepowania przy tworzeniua niezależnych struktur dalej należy działać w jak najszerszym porozumieniu i koordynacji. W tym celu powołano Tymczasową Komisję Porozumiewawczą NSZZ. Przyjęto propozycję MKZ NSZZ w Gdańsku aby siedziba mieściał się w gdańsku a także wybrano Lecha Wałęsę na przewodniczącego TKP. Jednak najbardziej brzemienną decyzją była ta o dążeniu do stworzenia jednego związku zawodowego. Karolo Mozelewski zaproponował, aby nazywał się "Solidarność", a Jan Olszewski zgłosił wniosek, aby do rejestracji wszystkie komitety organizacyjne zgłosiły sie jako jedna ogólnopolska struktura.
     22 września uchwalono tekst statutu NSZZ "Solidarność" i już 24 zgłoszono w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie wniosek o rejestrację. Sześć dni później przewodniczący sekcji rejestracji związków zawodowych Sądu Wojewódzkiego w Warszawie Zdzisław Kościelak zarzucił "S" pominięcie w statucie zobowiązań przestrzegania sojuszy międzynarodowych i uznania kierowniczej roli PZPR, tym samym wstrzymał rejestrację. W odpowiedzi 3 października ogłoszono w całej Polsce jednogodzinny strajk ostrzegawczy.
     24 października manipulanci w sędziwoskich togach Sądu Wojewódzkiego samowolnie wprowadzili zmiany w statucie, po czym ogłosili gotowość do ... zrejestrowania tak "skopanego" dokumentu. Niemal natychmiast zebrała się KKP i w odpowiedzi na tę prowokację ogłosiła też gotowość, tyle że ... strajkową (na 12 listopada). W wydanym wówczas stanowisku czytamy m.in. "NSZZ Solidarność kontynuuje podętą działalność zgodnie z niezmienionym Statutem. Tak więc związek w dalszym ciągu nie składa, zgodnie ze swym apolitycznym charakterem żadnych deklaracji politycznych, a ewentualne akcje strajkowe będą prowadzone zgodnie z odpowiednimi paragrafami Statutu(...)"
     9 listopada podczas posiedzenia KKP Andrzej gwiazda zdołał przekonać większość jej członków do niewielkiego kompromisu z komunistami i umieszczenia zapisu o kierowniczej roli partii w ... aneksie do Statutu. Przeszło. 10 listopada Sąd Najwyższy zarejestrował statut NSZZ "Solidarność" i już oficjalnie rozpoczęła się wielka historia naszej organizacji.

          Piotr Grążowski


 

Jak powstawała "SOLIDARNOŚĆ" na UMK


1.IX        Działający w TZUO "Towimor" Między zakładowy Komitet Strajkowy przekształca się w międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych.
        Powstaje  Komitet Organizacyjny NSZZ pracowników Bazy Techniczno-Magazynowej przy UMK. Wybrany zostaje Zarząd w składzie : Andrzej Kryszak /przewodniczący/, Leszek Gulewski /sekretarz/, Andrzej Żubkowski, Andrzej Jankowski i Marian Lisewski /członkowie/. Komitet zostaje zarejestrowany w MKZ i wpisany na listę pod nr 14.
 
12. IX          Na spotkaniu Komitetu Organizacyjnego z JM Rektorem prof. dr Ryszardem Bohrem omówione zostają warunki pracy Komitetu na terenie Uczelni. Komitet otrzymuje lokal w gmachu Rektoratu w pok. 501.
 
13.IX          Odbywa się zebranie założycielskie NSZZ w Instytucie Fizyki. Delegatem do KZ zostaje Jerzy Wieczorek a jego pomocnikami Lucjan Oczkowski, Józef Szudy i Bernard Witkowski.
 
16.IX          Zebrania zacielskie w Instytucie Chemii i Instytucie Biologii. Delegatami do KZ zostają: Lucyna Tomaszewska i Juliusz Narębski. 
 
17.IX          Powstają dalsze grupy założycielskie :
Filologie i Dz. Wydawnictw /delegat Agnieszka Bojarska/
Zakład Poligrafii /Jerzy Śniady/
Inst. Astronomii /Eugeniusz Pazderski/
Biblioteka Główna / Wiesław Mincer/
          Z uwagi na szerokie przystępowanie do NSZZ ogółu pracowników UMK zostaje zmieniona nazwa, która odtąd brzmi : Komitet Zaożycielski NSZZ prz UMK.
 
18.IX           Krajowe Zebranie Delegatów przyjmuje uchwałę o dodaniu do nazwy KZ NSZZ imienia własnego "Solidarność" i postanawia wystąpić przy rejestracji o jego zastrzeżenie.
          Na zebraniu KZ NSZZ przy UMK wybrane zostaje Tymczasowe Prezydium w składzie:
Juliusz Narębski /przewodzniczący/
Jerzy Wieczorek /zastępca przewodniczącego/
Leszek Gulewski, Lucyna Tomaszewska.
           Prof. Wiesław Lang podejmuje bezskuteczną próbę założenia "konkurencyjnego" Niezależnego Resortowego Zw. Zaw.
 
19.IX            JM Rektor UMK powołuje komisję do rozpatrywania postulatów składanych przez pracowników UMK głównie za pośrednictwem NSZZ.
 
20 - 26. IX           Dalsze zebrania założycielskie:
Inst. Historii i Archiwistyki /delegat Urszula Wencel - Kalembka/
Inst. Ekonomii /Maria Anna Karwowska/
Inst. Matematyki /Andrzej Lewandowski /
Inst. Nauk Społ. i Pedagogika z Psychologią /Leszek Kożuchowski/
Ośrodek Obliczeniowy /Marek Baziński/
Wydz. Prawa i Adm. /Jan Głuchowski/
Domu Studenckie /Maria Witowska/
Inst. Geografii /Tadeusz Celmer/
Wydz. Sztuk Pięknych /Bogusław Mansfeld/
Stołówka nr 2 /Zofia Sadecka/
 
27.IX           Zebranie Komitetu Założycielskiego NSZZ  "S" przy UMK. Do tymczasowego Prezydium zostają dokooptowani: Ewa Ciżewska, Jan Głuchowski, Bogusław Mansfeld, Władysław Sawrycki. 
 
1.X           Zbiórka pieniężna na Pomnik Poległych Stoczniowców. Zebrano 23322 zł 90 gr oraz 50 centów.
 KZ NSZZ przy UMK przesyła do Rządu telegram:
"Oświadczamy, że jesteśmy zaniepokojeni próbą niesłusznego obarczania odpowiedzialnością za obecną sytuację w Polsce NSZZ "Solidarność". Domagamy się przeprowadzenia prze kamerami TV oraz na łamach prasy publicznej dyskusji przedstawicieli Rządu PRL oraz NSZZ "S", która wyjaśniłaby stanowisko stron w najważniejszych sprawach dotyczących żywotnych interesów Polski."
           KZ NSZZ "S" przy UMK solidaryzuje się z decyzją KKP i postanawia przyłączyć się w dniu 3,X do strajku ostrzegawczego.
 
3.X             Ogólnopolski jednogodzinny strajk ostrzegawczy po hasłem:
Żądamy przestrzegania porozumienia
- dostępu do środków masowego przekazu
- realizacji podwyżki płac
- swobody organizacji NSZZ "Solidarność"
           Na całym Uniwersytecie odbywają się zebrania protestacyjne.
 

Ciąg dalszy już wkrótce
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium