nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

KRAJOWA SEKCJA NAUKI
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
ul. Waryńskiego 12, pok. A 221
00-631 WARSZAWA
tel./fax (0-22) 825-73-63, tel. (0-22) 234-98-78
e-mail: ksn@interia.pl
http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn
L.p.23/W/08 Warszawa, dn. 22 lutego 2008 r.


Do Przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" wyższych uczelni

Szanowna(y) Pani(e) Przewodnicząca(y)

      W załączeniu przesyłamy projekt Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników szkolnictwa wyższego, przygotowany przez zespół kierowany przez Krystynę Andrzejewską. Projekt ten w porównaniu z pierwotną wersją z przed kilku lat został znacznie zmieniony. Ograniczono liczbę rozstrzyganych przez PUZP problemów oraz dostosowano go do aktualnie obowiązujących przepisów. Przewidujemy następujący tok prac nad tym projektem:
w II poł. marca podjęcie dyskusji na posiedzeniu Rady KSN,
w kwietniu na planowanym spotkaniu Przewodniczących K.Z. NSZZ "Solidarność" kolejna debata nad kształtem projektu,
zatwierdzenie projektu na kolejnym posiedzeniu Rady KSN.

      Ze względu na dużą rangę tego dokumentu bardzo prosimy o nadsyłanie uwag do biura KSN. Chcielibyśmy sprawnie dopracować kształt tego dokumentu, uwagi prosimy wysyłać w terminie do 15 marca b.r. Informujemy, że nasz projekt PUZP udostępnimy także krajowym władzom ZNP.

Pozdrawiam serdecznie

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"
Janusz Sobieszczański

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium