nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona główna -> Działalność - 15.06.2005r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w dn. 15.06.2005r
Na zebraniu było 14 członków Komisji Uczelnianej. Zebranie prowadził Przewodniczący Związku kol. Stanisław Biniak.
 1. Przyjęto do Związku 5 osób (uchwała nr 4).

 2. Przegłosowano pewne zmiany w strukturze związku na Uczelni: pracowników Administracji i Bazy połączono w jedno Koło oraz pracowników Wydziału Filologicznego i pracowników SPNJO w kolejne koło (uchw. nr 5).

 3. Omówienie organizacji spotkania jubileuszowego uczelnianej "Solidarności" (XXV-lecie Związku) w dn. 17.06.br.

 4. Kol. St. Biniak poinformował o projekcie zarządzenia JM Rektora, które wnosi poprawkę do regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Poprawka ta przewiduje, że pracownik nie otrzyma premii regulaminowej za dni nieobecności w pracy z powodu zwolnienia lekarskiego. Członkowie Komisji wypowiedzieli się przeciw tej poprawce i w dalszych działaniach postanowili oprzeć się na opinii prawnika z Biura Konsultacyjno-Negocjacyjnego.

 5. Otrzymaliśmy odpowiedź od Pana Dyrektora na nasze zapytanie w/s podatku dla emerytów od dofinansowania do wczasów i wycieczek. Dołączamy jako załącznik numer 1.

 6. Kol. Piotr Lewandowski omówił szeroko sytuację Ośrodka w Bachotku. Od czasu zmiany Kierownika, ośrodek przynosi duże straty i Władze Uczelni zastanawiają się nad jego dalszymi losami. Na ten rok udało sie wynegocjować z SANEPID-em zgodę na funkcjonowanie stołówki. Podczas przetargu ma być wybrana najkorzystniejsza oferta prowadzącego stołówkę. Największe bolączki Bachotka, wymagające znacznych nakładów finansowych to: brak odpowiedniej oczyszczalni i niespełniająca wymogów stołówka. Poza tym podczas turnusów wczasowych i kolonijnych nie wszystkie miejsca są wykorzystywane. Kol. P. Lewandowski zaproponował, by wystąpić do Dyrekcji z wnioskiem o utworzenie komisji trójstronnej: Władze Uczelni - ZNP - NSZZ "S". Zadaniem komisji byłaby gruntowna analiza sytuacji w Bachotku i stworzenie koncepcji ratowania Ośrodka, tzn. nie dopuszczenia do tego, że sprzedaż Ośrodka będzie koniecznością. Naszymi delegatami do takiej komisji zgodzili się być koledzy Piotr Lewandowski i Jan Prussakowski (uchw. nr 6). Członkowie Komisji Uczelnianej, na gorąco, zgłosili wnioski:

  • wykonanie profesjonalnej analizy ekonomicznej Ośrodka

  • wypracowanie sposobu na pełne wykorzystanie wszystkich miejsc

  • opracowanie takiego planu biznesowego, który zapewni samofinansowanie się Ośrodka

 7. Kol. Ludmiła Fastowicz poinformowała o pracach Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ "Solidarność". W najbliższy piątek odbędzie się w sali wielkiej Dworu Artusa uroczyste jubileuszowe Walne Zebranie Delegatów.
  W dn. 27.08.br. odbędzie się piknik na bulwarach nad Wisłą, a w dn. 28.08.br uroczysta Msza Św. w Katedrze Św. Janów - serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków z rodzinami.

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium