nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 22.09.2004r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 22.09.2004r

Na zebraniu obecnych było 13 członków Komisji Uczelnianej, 4 osoby usprawiedliwiły swoją nieobecność. Zebranie prowadził Przewodniczący Związku kol. St. Biniak.
 1. Przyjęcie do Związku nowego członka.
 2. Omówiono działalność Związku w ostatnim czasie:
  1. W bieżącym sezonie zorganizowano następujące wycieczki:
   1. ) 5 wycieczek jednodniowych (Konin-Russów-Kalisz-Gołuchów, Bory Tucholskie, Piwnice-Skłudzewo-Ostromecko-Starogród-Chełmno, Kwidzyn-Malbork, ognisko w Bachotku),
   2. ) 2 wycieczki 6,7 dniowe (Puławy-Kazimierz-Kozłów-Lublin-Zamość-Roztocze, Zakopane i okolice),
   3. ) 2 wycieczki zagraniczne: Kraje Nadbałtyckie, Odessa-Krym

    Wszystkie wycieczki cieszyły się dużym zainteresowaniem, był komplet, uczestnicy oceniali je jako udane.
  2. Nastąpiła reorganizacja pracy Stołówek. W ramach zwolnienia grupowego miało być zwolnionych ok. 80 osób z Działu Zbiorowego Żywienia i Działu Domów Studenckich. Zostało wypracowane Porozumienie między Dyrektorem a związkami zawodowymi. W ostatecznym efekcie udało się zredukować zatrudnienie tak, że w zasadzie nikt nie pozostał bez środków do życia. Odeszły z pracy osoby, które już posiadały emeryturę, część osób przeszła (jeszcze na korzystniejszych warunkach) na świadczenia przedemerytalne, a część osób przesunięto do pracy na inne stanowisko w innych jednostkach. Tak więc w zasadzie nie było chyba osoby, z którą rozwiązano umowę o pracę nic jej nie proponując. Do komisji Uczelnianej nie dotarły żadne skargi związane ze sposobem przeprowadzenia reorganizacji.
  3. Zbieramy opinie i uwagi dot. akcji letniej organizowanej przez Dział Socjalny. Na razie w większości docierały do nas głosy wyrażające zadowolenie. Krytyczna uwaga dotyczyła Rowów i wpłynęła od osoby, która została zaskoczona umieszczeniem jej ( z małym dzieckiem ) w starym domu, a nie jak się spodziewała w nowym obiekcie. Członkowie KU stwierdzili, że może to być zawsze ''kością niezgody'' i zaproponowali, by wnioskować o podwyższenie standartu starego obiektu lub by jeszcze bardziej zróżnicować ceny między starym a nowym budynkiem.
  4. Z dniem 1.09. odczuliśmy wprowadzenie III etapu waloryzacji naszych płac. Z przykrością musimy stwierdzić, że nie wszędzie zachowano przewidziany prawem tryb rozdziału przyznanych środków dla poszczególnych osób. W niektórych jednostkach zabrakło konsultacji z przedstawicielem NSZZ "S", np. na Wydziale Biologii. Również w Bibliotece Głównej zapoznano przedstawiciela "Solidarności" z listami dopiero po naszej interwencji.
 3. Kol. L. Fastowicz zapoznała członków KU z pracą Zarządu Regionu Toruńskiego w ostatnim okresie. Z ważniejszych spraw:
  • ZR wydał oświadczenie w/s rocznicy sierpnia '80 (zał.)
  • ZR podjął stanowisko w/s ograniczenia handlu w niedzielę i święta (zał. (uchwały i stanowiska))
  • wkrótce przyłączy się do naszego Regionu Region Włocławski
  • wkrótce będzie powołany komitet obchodów XXV-lecia powstania "Solidarności". Zbierane są propozycje w jaki sposób uczcić tę rocznicę.
  • odbyła się pielgrzymka ludzi pracy na Jasną Górę. Uczestniczyła w niej również delegacja "S" UMK.
  • z okazji XX rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, Caritas organizuje 7.X.br sympozjum, a 10.X.br w kościele NMP o godz. 11:30 odbędzie się Msza Św., wykład a potem piesza pielgrzymka do Górska.
  • 11.X.br w Dworze Artusa odbędzie sesja okolicznościowa upamiętniająca 20 rocznicę uprowadzenia i tragicznej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
  • przypomniano naszą inicjatywę (zakończoną pozytywnie) umożliwienia korzystania przez doktorantów z niektórych świadczeń funduszu socjalnego i zapytano czy ktoś z doktorantów zapisał się do "Solidarności". Tak więc przypominamy wszystkim doktorantom o możliwości zapisania się do NSZZ "Solidarność" i serdecznie zapraszamy !
  • zastanawiano się jak w przyszłości będzie wyglądać współpraca z KZ "S" Akademii Medycznej
  • ustalono termin następnego zebrania: 27.X., godz. 17-ta
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium