nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna Działalność - 23.VI.2004r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 23.VI.2004r

Na zebraniu obecnych było 13 członków Komisji Uczelnianej oraz 4 osoby ze stołówki nrII.
 1. Większa część zebrania poświęcona była omówieniu zmian zasad funkcjonowania stołówek uniwersyteckich i towarzyszącyn temu zwolnieniom. Od października br wchodzą w życie zmiany zasad funkcjonowania stołówek. Nie będą one mogły być dofinansowywane z funduszu socjalno-bytowego dla studentów. W związku z czym musiałaby wzrosnąć cena obiadów, a wówczas studenci nie korzystali by z nich. Aby utrzymać cenę obiadu konieczna jest więc reorganizacja i znaczne zmniejszenie ilości etatów. Aby spełnić wymogi ustawy o zwolnieniach grupowych będzie podpisane porozumienie Władz Uczelni ze związkami zawodowymi. Porozumienie to było już kilkakrotnie negocjowane. Udało się umieścić w nim zapis, że wszystkie osoby zwolnione będą miały pierwszeństwo w przyjęciu do pracy w przypadku zwolnienia się jakiegoś etatu czy to w stołówce czy innej jednostce UMK. Konieczne jest złożenie, przez osoby chcące wrócić, podania o przyjęcie do pracy i stały kontakt z Uczelnią. Osoby zwalniane będą też mogły otrzymać zapomogę z funduszu socjalnego.
  Ustalono, że w pierwszej kolejności odejdą z pracy osoby, które już są na emeryturze lub mają prawo do świadczeń przedemerytalnych. W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (bardziej niekorzystna dla pracowników) konieczne jest szybkie załatwienie wszystkich formalności.
  Przedstawiciele pracowników stołówek poinformowali, że proponowane są im niepełne etaty bez gwarancji długości zatrudnienia. Pracownicy obawiają się, że za kilka miesięcy mogą zostać zwolnieni i nie otrzymają wówczas ani odprawy ani zasiłku dla bezrobotnych (zbyt małe wynagrodzenie). Dyskuyowano czy nie dążyć do tego, by obsadzać tylko pełne etaty. Stwierdzono jednak, że na pewno część osób będzie chciała pozostać choćby na część etatu.
 2. Kol. Stanisław Biniak przekazał niektóre informacje z posiedzenia Senatu:
  • Decyzja Senatu o przyznaniu doktora honoris causa Ojcu Świętemu
  • pożegnanie odchodzącego na emeryturę Kwestora; KU postanowiła wysłać do p. Kwestora pismo z życzeniami i podziękowaniem za długoletnią, miłą i bezkonfliktową współpracę
  • w/s podwyżek uniwersytety mają do kończa czerwca otrzymać informację o wysokości przyznanych środków
 3. Kol. Stanisław Biniak poinformował o propozycji przedstawicieli Commercial Union dot. pracowniczego programu emerytalnego. Postanowiono w tej sprawie porozmawiać z p. Dyrektorem S. Nielkiem.
 4. Wspomniano o udanej wycieczce "Solidarności" od krajów nadbałtyckich. Niektóre zdjęcia z wycieczki znajdują się na naszej stronie internetowej. Są m.in. zdjęcia pokazujące umieszczony przez uczestników wycieczki na Górze Krzyży w Szawlach metalowy krzyż z intencją Solidarności UMK: "O ODNOWĘ NARODU".
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium