nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 21.IV.2004r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 21.IV.2004r

Na zebraniu obecnych było 15 członków Komisji Uczelnianej. Zebranie prowadził Przewodniczący Związku kol. Stanisław Biniak.

Przyjęto do Związku 3 nowe osoby (uchwała nr 7).

W ostatnim czasie Dyrekcja uzgodniła z KU NSZZ "S" nowy Regulamin Świadczeń Socjalnych a także podział środków z funduszu socjalnego na 2004 rok i tabele dofinansowań na 2004 rok.

Zmiany w regulaminie wynikają ze zmian w kodeksie pracy, ustawie podatkowej i innych aktach prawnych wyższego rzędu. Nowy regulamin nie zawiera żadnych zasadniczych zmian, starano się by konieczne poprawki były jak najmniej niekorzystne dla pracowników. Niestety pewnych niedogodnień nie udało się uniknąć i tak osoby o niskich dochodach, które po potrąceniach nie otrzymały by na rękę 606 zł, muszą osobiście wpłacać ratę pożyczki (nie będzie automatycznego potrącania z pensji). Nie może również nadal funkcjonować wypłata zryczałtowanej kwotyw przypadku urodzenia dziecka lub śmierci członka rodziny.
Wypłacana kwota będzie uzależniona tak jak każde świadczenie z funduszu socjalnego od dochodu.

Jeśłi chodzi o tabele dofinansowań poszczególnych rodzajów działalności socjalnej to zasadniczo są one takie jak w zeszłym roku.

Na ostatnim zebraniu poinformowano o zakończeniu zbiórki i przekazania pieniędzy na budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Była to suma 628 zł. Kol. Alina Boniewicz przeprowadziła dodatkową zbiórkę wśród pracowników administracji i SPNJO i przekazała na konto budowy świątyni sumę 220.50 zł.

Następne zebranie Komisji Uczelnianej odbędzie się w dniu 26.V.br o godz. 17-tej. W związku z pytaniami pracowników stołówek o dalszy los funkcjonowania stołówek i ich zatrudnienie, postanowiono za zebranie zaprosić p. Dyrektora Administracyjnego.
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium