nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 03.III.2004r
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 03.III.2004r

W zebraniu uczestniczyło 12 członków Komisji Uczelnianej. Zebranie prowadziała kol. Irena Wiśniewska.
Podjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 3
Z dniem 4.03.2004 r ustala się następujące wysokości zasiłków statutowych:
1. Narodziny dziecka członka Związku. Warunkiem otrzymania zasiłku jest roczny staż związkowy. 600 zł.
2. Zgon członka Związku 300 zł.
3. Zgon członka rodziny (rodzic, teściowie, małżonek, dzieci) 200 zł.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4
Zapomoga losowa związana z przejściem na emeryturę lub rentę będzie przyznawana w momencie zakończenia stosunku pracy na UMK (w momencie rzeczywistego zakończenia pracy). Warunkiem otrzymania zapomogi jest 4-letni staż związkowy.

Za: 9, przeciw: 0, wstrz: 3

UCHWAŁA NR 5
Członkowie Związku - emeryci, nadal pracujący na UMK zobowiązani są do płacenia 1% składki na rzecz Związku od wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia (płacenie składek wg zasad obowiązujących przed przejściem na emeryturę).

Jednogłośnie

Skarbnik kol. G. Gawrońska przedstawiła sytuację finansową Związku. Po krótkiej dyskusji przegłosowano preliminarz budżetowy na 2004 rok.

UCHWAŁA NR 6
KU NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przyjmuje preliminarz budżetowy w następującym brzmieniu:
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ85.5%
w tym
KOSZTY STAŁE47.5%
Składki dla Zarządu Regionu40%
Składki na fundusz ekspercki Regionu2.5%
Składki na KSN5.0%
POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁALN. STATUT. 38%
Zasiłki statutowe 10.0%
Zapomogi (losowe, rzeczowe, socjalne) 11.0%
Dofinansowania do imprez kult., turyst.-krajozn.
i z zakresu kult. fiz. organizowanych przez KU lub Koła 15.0%
Narady, szkolenia, konferencje1.0%
Inne, np. delegacje 0.5%
Dofinansowania innych podmiorów 0.5%
KOSZTY ADMINISTRACYJNE14.5%
zakup mater. biur., prasy, itp.3.5%
Usługi obce 0.5%
Wynagrodzenie - umowy zlec. 10.0%
Pozostałe koszty 0.5%

Preliminarz ułożono w odniesieniu do kwoty wpłaconych składek. Rezerwę stanowi lokata w Banku Gdańskim oraz odsetki.

Jednogłośnie

Poinformowano o 2 wycieczkach krajowych organizowanych przez Prezydium KU:
1. Puławy-Kazimierz-Lublin-Zamość, w dn. 18-23.05.br, cena ok. 400 zł
2. Zakopane i okolice, 6-12.07.2004, cena ok. 500 zł.
Do obu wycieczek można uzyskać dofinansowanie z funduszu socjalnego minimum 50% (na indywidualny wniosek).
Wspomniano również, że są jeszcze miejsca na wycieczki zagraniczne (kraje nadbałtyckie, Krym).

Poinformowano o rezultacie zbiórki na świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. Zebrano kwotę 628 zł (zał. Nr 1).

Kol. L. Fastowicz przekazała informacje z ostatniego posiedzenia ZR w dn. 23.02.br
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium