nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 28.I.2004r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 28.I.2004r

Obecnych było 16 członków Komisji Uczelnianej NSZZ "S". Zebranie prowadziła kol. Irena Wiśniewska.
 1. Poinformowano o pozytywnym zakończeniu starań o wypłatę zaległych wynagrodzeń dla biologów prowadzących zajęcia na studiach zaocznych. Pieniądze mają być wypłacone z lutową pensją. Informacja ta została podana przez p. Dziekana na Radzie Wydziału z komentarzem, że p. Dziekan ma już dosyć dręczenia przez "Solidarność".
 2. Członkowie KU złożyli gratulacje p. Kordianowi Wójciakowi z okazji przyznania przez Uniwersytet medalu "Zasłużonych dla Uczelni".
 3. Skarbnik kol. Grażyna Gawrońska omówiła sprawozdanie finansowe za 2003 rok. Ogółem koszty poniesione w 2003 roku, obliczone w stosunku do wysokości składek, wyniosły 104.8 %. Przekroczenie preliminarza nastąpiło w dziale "koszty realizacji zadań statutowych" - zapomogi losowe, rzeczowe i wypoczynek dzieci. Dużym wydatkiem było dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci. Poza tym w minionym roku wielu członków Związku przeszło na emeryturę i otrzymało odprawę emerytalną. W związku z tym mimo dużego ograniczenia w przyznawaniu zapomóg losowych, koszty przekroczyły wpływy pochodzące ze składek.
  UCHWAŁA NR 1
  Komisja Uczelniana NSZZ "S" przyjmuje sprawozdanie finansowe za 2003 rok. Jednogłośnie.
 4. Na budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie zebrano następujące kwoty:
  130 zł. - KU
  60 zł - Koło Emerytów
  89 zł - Koło Astronomii
  40 zł - Koło Baza + DS
  50 zł - wpłata indywid.
  105 zł - Koło Historii
  60 zł - Koło Biologii
  74 zł - Biblioteka
  razem - 608 zł
  Członkowie KU postanowili przedłużyć jeszcze czas zbiórki.
 5. Kol. Elżbieta Burkacka poinformowała o 2 wycieczkach zagranicznych organizowanych przez KU:
  I - Litwa, Łotwa, Estonia, 14-20.06.04r; II - Odessa, Krym, 19.08-1.09.04r,
  szczegóły na naszych plakatach.
  Kol. Irena wiśniewska poinformowała o zamiarze zorganizowania tradycyjnej wyprawy w Tatry w sierpniu oraz poprosiła członków KU o włączenie się w organizację wycieczek jednodniowych i jednej dłuższej (np. 3 dni). Padło szereg propozycji.
 6. Kol. Ludmiła Fastowicz przekazała informacje z posiedzenia Zarządu Regionu.
  • Komisja Krajowa ogłosiła rok 2004 rokiem ks. Jerzego Popiełuszki. Poszczególne regiony przygotują różne propozycje uczczenia XX rocznicy śmierci księdza Jerzego. Nasz Region prawdopodobnie zorganizuje sesję praz pomaluje Krzyż w Górsku, upamiętniający miejsce porwania ks. Jerzego.
  • omawiano haniebne porozumienie podpisane przez OPZZ z pracodawcami. Zgodnie z nim prawa pracownicze mogą ulec dalszemu ograniczeniu.
  • omawiano budżet ZR. Dochody ze składek pokrywają 50% kosztów działalności Regionu, resztę pokrywa się z dochodu z wynajmu naszych kamienic.
  • w najbliższym czasie odbędą się szkolenia dla poszczególnych KZ z zakresu zmian w Kodeksie Pracy.
 7. Przyjęto do Związku dwóch nowych członków (uchwała nr 2).
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium