nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 17.XII.2003r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 17.XII.2003r

Na zebraniu obecnych było 16 osób.
I część zebrania:
 1. Przewodniczący Związku kol. Stanisław Biniak poinformował w skrócie o sprawach poruszanych na posiedzeniu Senatu. Gorącą dyskusję wywołał przedstawiony ponownie kolejny projekt uchwały dot. zatrudnienia się w konkurencyjnej uczelni naszego regionu. Zwracano m.in. uwagę na nieścisłości, niezgodność z prawem, itd. Wreszcie w zmienionej nieco formie uchwała została przegłosowana.
  Ministerstwa wstępnie wyraziły zgodę na połączenie Akademii Medycznej i UMK. Akademia będzie działała jako kolegium z trzema wydziałami.
 2. Kol. Ludmiła Fastowicz podzieliła się wrażeniami ze szkolenia pt.: "Rozwój Związku". Mówiono głównie o tym jak pozyskiwać do związku nowe osoby. Jest to bardzo ważna sprawa, gdyż wśród pracujących, członkowie związku stanowią średnio ok. 5%, a w tym tylko 5% jest poniżej 30 roku życia. Co roku opuszcza związek z przyczyn naturalnych ok. 30 tys. osób.
 3. Ciągle nie jest załatwiona sprawa wypłacenia biologom zaległej należności za prowadzenie zajęć w soboty i niedziele na studiach zaocznych. JM Rektor zapewnił naszego Przewodniczącego, że zrobi wszystko, aby jeszcze w roku 2003, pracownicy otrzymali 50% tej należności.
 4. W dniu 12.12.2003r zmarł jeden z naszych najstarszych emerytów, członek Związku od początku jego istnienia, bardzo aktywny niegdyś działacz związkowy a do ostatniej chwili swego życia zagorzały zwolennik i entuzjasta "Solidarności" - ś.p. Kazimierz Moroz. Kilka osób z KU (A. Boniewicz, T. Grodzicka, I. Wiśniewska) zadeklarowało pójście z wiązanką od "S" na pogrzeb.
 5. Trwa wśród członków "S" (i nie tylko) zbiórka na świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. Do tej pory zebrano następujące kwoty:
  130 zł. - KU
  50 zł - Koło Emerytów
  89 zł - Koło Astronomii
  40 zł - Koło Baza + DS
  50 zł - wpłata indywid.
  105 zł - Koło Historii
  60 zł - Koło Biologii

  razem - 524 zł
 6. Termin następnego zebrania: 28.I.2004r
W II części zebrania członkowie Komisji Uczelnianej i Komisji Rewizyjnej dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia i śpiewali kolędy.
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium