nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna Działalność - 22.X.2003r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 22.X.2003r

      Na zebraniu obecnych było 12 osób. Zebranie prowadził Przewodniczący Związku kol. Stanisław Biniak.

     I. Powrócono do podjętej na ostatnim zebraniu uchwały nr 19 dot. ochrony działaczy związkowych. JM Rektor zakwestionował przesłaną listę 19 osób ze względu na liczbę oraz niedopełnienie przez nas pewnych formalności.

     Po znowelizowaniu ustawy o związkach zawodowych liczbę działaczy związkowych prawnie chronionych określa się dwoma sposobami:

  1. liczba ta nie może przekroczyć liczby osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy,

  2. liczba ta zależna jest od ilości pracujących członków Związku

     Na skierowane do JM Rektora zapytanie o liczbę osób stanowiących kadrę kierowniczą na UMK, otrzymaliśmy odpowiedź, że jest to 6 osób. Tak mała liczba zaskoczyła członków Komisji Uczelnianej i stwierdzili, że nie wracając już do tego tematu, zastosujemy drugie kryterium, a więc odpowiednio do liczby członków Związku. Tu zaczął się problem, gdyż sposób obliczania wg ust. 4 art. 32 ustawy jest dość zawiły. Obliczona wcześniej przez Prezydium liczba 18 nie przekonała niektórych osób. Postanowiono zweryfikować to w Zarządzie Regionu. Podjęto 2 uchwały w tej sprawie (uchwała nr 20 i 21).

     II. Przewodniczący Związku poinformował o dalszym ciągu sprawy zmiany kierownika Ośrodka Wypoczynkowego w Bachorku. Dotyczy to 2 kwestii:

  1. sprawa zwolnienia p. Kordiana Wójciaka, który osiągnął wiek emerytalny, ale Komisja Uczelniana NSZZ "S" sprzeciwiała się jego zwolnieniu, przedstawiając swoje argumenty.

  2. sprawa sposobu obsadzenia zwalnianego stanowiska kierownika ośrodka

     Ad.1.
     Wobec faktu porozumienia się p. Kordiana Wójcika z Dyrekcją i wycofania się z dalszego dochodzenia swoich racji, również KU wycofała się z interwencji w tej sprawie.
     Ad.2.
     KU nie wycofała się natomiast z rozmów z Władzami i przedstawieniem swoich oczekiwań co do sposobu obsady stanowiska kierownika Ośrodka. Zgodnie z decyzją członków KU podjętą na ostatnim posiedzeniu (17.09), kol. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska poruszyła tę sprawę na posiedzeniu Senatu, odczytując nasze pismo do JM Rektora, w którym m.in. domagaliśmy się ogłoszenia konkursu na to stanowisko. Ostatecznie JM Rektor podjął decyzję o rozpisaniu konkursu. Otrzymaliśmy pismo informujące o tym i zapraszające naszego przedstawiciela na posiedzenie komisji konkursowej w dn. 27.X.br. Ponieważ Przewodniczący nie może w tym czasie wziąć udział w posiedzeniu komisji, KU oddelegowała na to posiedzenie kol. Krystynę Sulkowską-Tuszyńską.

     III. Sprawy interwencyjne

  1. Na wydz. Biologii nie zapłacono należnej kwoty nauczycielom akademickim za cały rok pracy w soboty i niedziele na studiach zaocznych. Zapłacono połowę - nie zastosowano przelicznika 2 za pracę w soboty i niedziele.
    Pracownicy wielokrotnie interweniowali u Dziekana Wydziału oraz u Rektora. Również Przewodniczący Związku rozmawiał na ten temat z JM Rektorem, który przyznał, że pieniądze powinny być wypłacone za wykonaną pracę. Niestety Dziekan zapowiada, że nie zapłaci, gdyż nie ma pieniędzy.
    Członkowie Komisji Uczelnianej byli zgodni - należy jeszcze raz porozmawiać z p. Rektorem, a gdy to nie przyniesie rezultatu, należy powiadomić PIP i w ostateczności wystąpić do Sądu Pracy.

  2. Powróciła sprawa warunków pracy i atmosfery w Dziale Zaopatrzenia i Transportu, a konkretnie w magazynie głównym. Nie tak dawno interweniowaliśmy w/s zamiaru zwolnienia zastępcy kierownika magazynu oraz wskazywanych przez niego nieprawidłowościach w pracy magazynu. Powołano wtedy specjalną komisję międzyzwiązkową, która starała się powyjaśniać sprawy. Obecnie, po kilku miesiącach, zgłosił się do nas następny pracownik tego Działu z prośbą o interwencję. Członkowie Komisji poprosili kol. S. Hinca i kol. E. Burkacjką-Łaukajtys o zajęcie się tą sprawą.

     IV. Wobec bliskiej perspektywy połączenia się bydgoskiej Akademii Medycznej z UMK postanowiono nawiązać kontakt z KZ w Akademii Medycznej.

     V. Następne zebrania KU:

19.XI., 17.XII.2003

     Członkowie Komisji mieli zamiar spotkać się w końcówce tego roku z JM Rektorem, ale p. Rektor na razie nie widzi takiej konieczności, proponując spotkanie gdy nowa ustawa o szkolnictwie wyższym nabierze realnych kształtów.

     VI. Kol. Ludmiła Fastowicz przekazała informacje z ostatniego posiedzenia Zarządu Regionu. Dzień 7.XI. ma być w naszym Regionie dniem protestu. Wkrótce rozprowadzimy materiały informacyjne.

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium