nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 17.09.2003r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 17.09.2003r

     Zebranie prowadził Przewodniczący Związku kol. Stanisław Biniak. Obecnych było 15 członków Komisji Uczelnianej.

     Przewodniczący przywitał wszystkich obecnych na pierwszym zebraniu po wakacjach. Następnie poinformował o dużych kłopotach zdrowotnych kol. Wandy Perczak, która w czerwcu br musiała przejść kosztowną operację oka. Kol. Wanda Perczak jest zaangażowana w pracę związkową od wielu lat (od początku istnienia "Solidarności"). Od 1989 r jest członkiem Komisji Uczelnianej i od wielu też lat bierze udział w pracach Międzyzwiązkowej Komisji Socjalnej, często jako jej przewodnicząca. Prezydium KU, biorąc pod uwagę wszystkie w/w fakty, przyznało kol. Wandzie nagrodę, którą wraz z podziękowaniami wręczył kol. Stanisław Biniak.

     Następnie podjęto 2 uchwały:
Przyjęto do Związku 2 osoby (uchw. nr 18) oraz wskazano imiennie związkowców podlegających ochronie prawnej na czas kadencji i rok po jej zakończeniu (uchw. nr 19).

     W kolejnym punkcie zebrania analizowano fundusze związkowe. Preliminarz budżetowy został przekroczony w rubryce: zapomogi losowe, socjalne, rzeczowe. Złożyło się na to m.in. dużo w tym roku odpraw emerytalnych oraz dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci. Zastanawiano się czy nie zmniejszyć wysokości niektórych zasiłków statutowych (mamy największe w regionie), ale postanowiono wstrzymać się z tym do końca roku. Być może dzięki wrześniowym podwyżkom uda się zrównoważyć budżet.

     W/s sposobu przeprowadzenia podwyżek nie dotarły do nas żadne skargi. Członkowie Komisji Uczelnianej uważją, że zostały przeprowadzone sprawnie, zgodnie z uzgodnieniami i na czas. Przewodniczący poprosił kol. Krystynę Sułkowską, która będzie naszym przedstawicielem na najbliższym posiedzeniu Senatu, by podziękowała JM Rektorowi za szybko i sprawnie przeprowadzone podwyżki.

     Jeśli chodzi o III etap podwyżek, we wrześniu 2004 r Krajowa Sekcja Nauki ma zapewnienie Rządu, że będzie on zrealizowany.

     Kolejna omawiana na zebraniu sprawa, to zmiana kierownika Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego w Bachotku.
Na początku lipca dotarły do "Solidarności" nieoficjalne, "pocztą pantoflową" informacje o przygotowywanych zmianach w Bachotku.

     W dn. 7.07. br wysłaliśmy pismo do Pana Rektora prosząc o wyjaśnienie i podjęcie z nami rozmów na ten temat. Napisaliśmy: "... Uważamy, że tak ważne sprawy dotyczące ogółu pracowników, a leżące w gestii uprawnień stanowiących związków zawodowych, powinny być uzgadniane ze wszystkimi związkami zawodowymi, a więc i z NSZZ "Solidarność". Wyrażamy sprzeciw wobec planowanych zmian i prosimy o podjęcie rozmów z Komisją Uczelnianą NSZZ "Solidarność" w/s losów Ośrodka w Bachotku."

     Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Otrzymaliśmy natomiast w dn. 11.07 br informację o zamiarze wypowiedzenia p. Kordianowi Wójciakowi umowy o pracę. Odpowiedzieliśmy przedstawiając negatywną opinię naszego Związku.

     Wypowiedzenie zostało jednak p. Kordianowi Wójciakowi wręczone, pomimo tego, że jako członek Komisji Uczelnianej podlega ochronie. Będzie nadal zatrudniony na 1/2 etatu jako doradca.

     Największe zdziwienie wśród członków Komisji Uczelnianej wzbudził fakt, że nowy kierownik Ośrodka nie został wyłoniony drogą konkursu, podczas gdy konkursy ogłasza się zatrudniając np. sekretarki lub referentów. Poza tym członkowie KU byli zbulwersowani faktem, że nasz Związek nie został poproszony o opinię, a nawet zawiadomiony - chodzi przecież o osobę zarządzającą częścią majątku Uczelni, będącą własnością funduszu socjalnego. Dysponowanie zaś funduszem socjalnym odbywa się, na mocy ustawy, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

     Postanowiono napisać pismo do Pana Rektora prosząc o wszelkie możliwe wyjaśnienia oraz poproszono kol. Krystynę Sułkowską, by zapytała na Senacie o tę sprawę.

     Postanowiono poprosić JM Rektora o spotkanie z członkami władz związkowych, jeśli to możliwe w poł. pażdzernika br.

     Ustalono wstępnie terminy kolejnych zebrań KU: 15.X., 19.XI., 17.XII.br.

     Kol. Ludmiła Fastowicz poinformowała, że w dn. 12.X.br odbędzie się pielgrzymka do Górska do Krzyża - pomnika, a 19.X.br. w rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki uroczysta Msza Św. u Ojców Jezuitów.

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium